YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Ekiplerin yönetilmesi


Varsayılan olarak, Autodesk Hesabınızda otomatik olarak tüm kullanıcılarınızın ve Autodesk aboneliklerinizin altında yer alan bir ekibiniz olur. İsteğe bağlı olarak ek ekipler oluşturabilirsiniz. Şirketinizde birbiriyle ilişkili olmayan birden fazla şirket veya kuruluş varsa ancak kuruluşunuzun tamamı için merkezi olarak abonelik satın almak istiyorsanız ek ekipler oluşturmak yararlı olabilir. Her bölüm için bir ekip oluşturulmasıyla bu ekiplerin yöneticileri, kuruluşunuzun sahip olduğu tüm abonelikler yerine yalnızca bölümlerinin ödediği abonelikleri yönetir. Ayrıca abonelikleri ekipler arasında da taşıyabilirsiniz ve bu abonelikler aynı birincil yönetici altında yönetilmeye devam eder.

 

Burada ekiplerin bazı özelliklerini bulabilirsiniz:

 • Ekip adları hesabınızın Sözleşme Ayrıntıları bölümünde görünür, böylece abonelik yenileme veya satın alma kararları verme zamanı geldiğinde hangi aboneliklerin hangi ekiplere eklendiğini görebilirsiniz. Bu, yenilemelerin izlenmesini kolaylaştırır.
 • Yöneticilere bir veya daha fazla ekibi yönetmek için yetki verebilirsiniz Yöneticiler ekipleri yeniden adlandırabilir ve kullanıcıları ürünlere davet edip atayabilir.
 • Ekipteki kullanıcılar tarafından kaç lisans kullanıldığını görmek için kullanım raporlarınızı ekibe göre filtreleyebilirsiniz. Belirli bir ekip için yaptığınız kullanıcı atamalarının ve işletme kararlarının etkili olup olmadığını belirlemek için kullanım raporlarını kullanın.

Ekiplerin Autodesk Hesabı’nda bulunan gruplardan farklı olduğunu anlamak önemlidir. Gruplar, ürünleri düzenlemenize ve kullanıcılara atamanıza olanak tanır. Kullanıcılarınızı ürünlere tek tek atamak yerine, onları gruplar halinde düzenleyebilir ve grupları her grubun üyelerine aynı ürünlere erişim atanan rollere göre yönetebilirsiniz. Örneğin, AutoCAD kullanan mimarlar için bir grup oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Grupların yönetilmesi bölümüne bakın.

 

Not: Klasik kullanıcı yönetiminde ekipler desteklenmez.

 

Aşağıdaki prosedürlerin her biri için öncelikle manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.


Ekip oluşturulması

İlk kez bir abonelik satın aldığınızda otomatik olarak yeni bir ekip oluşturulur. İsteğe bağlı olarak, istediğiniz zaman yeni bir ekip oluşturabilir ve aboneliği farklı bir ekibe taşıyabilirsiniz.

 

Yeni bir ekip oluşturmak için

 1. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre veya Ürüne Göre bölümüne gidin.
 2. Ekip ayarlarını açmak için dişli simgesine tıklayın.
 3. Eylemler menüsünden Ekip Oluştur'u seçin.
 4. Ekip için bir ad girin ve Ekip Oluştur'a tıklayın.

Not: Bir BIM veya ACC bulut işbirliği ürününü yönetiyorsanız ek bilgi için BIM 360 abonelikleriyle Autodesk Hesap ekiplerinin yönetilmesi (İngilizce) bölümüne bakın.


Ekibin yeniden adlandırılması

Ekip adı, varsayılan olarak ekip oluşturulduğunda atanan ilk birincil yöneticinin adını kullanır. Ancak ekibinize daha anlamlı bir isim verebilirsiniz.

 1. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre veya Ürüne Göre bölümüne gidin.
 2. Bir ekip seçin.
 3. Ekip ayarlarını açmak için dişli simgesine tıklayın.
 4. Yeniden Adlandır'a tıklayın.
 5. Yeni bir ad girin ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.

Ekibin silinmesi

Şu anda, Ekip Ayarları'nda hesabınızdan bir ekip silemezsiniz. Bunun yerine, birincil yöneticinin tüm abonelikleri farklı bir ekibe taşıması gerekir. Sonrasında ekibi kaldırmak için Autodesk Destek ile iletişime geçin.


Raporlardaki kişisel verileri görüntüle


Kullanıcı adları ve diğer kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), Kişisel Veriler ekip ayarlarında etkinleştirilmişse raporlara ve dışa aktarılan verilere dahil edilir. Bir ekip için kişisel veri raporlamayı yapılandırabilirsiniz.

 1. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre veya Ürüne Göre bölümüne gidin.
 2. Bir ekip seçin.
 3. Ekip ayarlarını açmak için dişli simgesine tıklayın.
 4. Kişisel Veriler altında, raporlarınıza kişisel verileri eklemek için kutuya tıklatın.

Kişisel verileriniz bir veya daha fazla ekip için Kapalı ise, karma veri değerleri tüm ekipler için gösterilir.


Bir ekibe yönetici atama

Bir ekibe bir birincil yönetici ve birden fazla ikincil yönetici atayabilirsiniz. Bu yöneticilerin her biri birden fazla ekibe atanabilir. Başlangıçta, abonelik sahibi (satın alan kişi) varsayılan olarak birincil yönetici olur.

 

Bir ekibin birincil yöneticisini değiştirmek için

Not: Yalnızca ikincil bir yönetici birincil yönetici olabilir.

 1. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümüne gidin.
 2. Bir ekip seçin.
 3. Birincil yönetici olarak atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.
 4. Rolü Değiştir'e tıklayın.
 5. Birincil Yönetici'yi seçin ve Kaydet'e tıklayın.
 6. Değişikliği onaylamak için Birincil Yöneticiyi Yeniden Ata'ya tıklayın. Mevcut birincil yönetici, ikincil yönetici olur. Daha fazla bilgi için Kullanıcı Yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.

 

Bir ekibe ikincil yönetici atamak için

 1. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümüne gidin.
 2. Bir ekip seçin.
 3. İkincil yönetici olarak atamak için bir kullanıcıyı seçin.
 4. Rolü Değiştir'e tıklayın.
 5. İkincil Yönetici'yi seçin ve Kaydet'e tıklayın.

Ekibe kullanıcı eklenmesi

Bir ekibe sınırsız sayıda kullanıcı ekleyebilirsiniz. Bir ekibe kullanıcı eklenmesi, bu kullanıcıları diğer takımlardan kaldırmaz.

 

Not: Bir ekibe toplu içe aktarma veya SSO yoluyla da kullanıcı ekleyebilirsiniz.

 1. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre veya Ürüne Göre bölümüne gidin.
 2. Bir ekip seçin.
 3. Kullanıcıları Davet Et'e tıklayın.
 4. Kullanıcı ekleyin veya atayın. Daha fazla bilgi için Kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması bölümüne bakın.

Bir ekibe ürün ve abonelik eklenmesi

 • Satın alan kişi herhangi bir ekipte yönetici değilse, abonelik için otomatik olarak yeni bir ekip oluşturulur.
 • Satın alan kişi tek bir ekibin yöneticisiyse, abonelik bu ekibe gider.
 • Satın alan kişi birden fazla ekibin yöneticisiyse Autodesk Account hesabına girip aşağıdaki adımları izleyerek aboneliğe ekip atamalıdır:
  • manage.autodesk.com adresinde oturum açın
  • Aşağıdaki sayfalardan birine gidin:
   • Ana Sayfa
   • Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre
   • Kullanıcı Yönetimi > Ürüne Göre
   • Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre
   • Faturalandırma ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler
  • Abonelik için varolan bir ekibe Atama yapın ya da yeni bir ekip oluşturun.
  • Eylemi tamamlamak için Atama tuşuna basın

Gerekirse aboneliği farklı bir ekibe taşıyabilirsiniz. Mevcut bir aboneliğe lisans eklerseniz bu lisanslar aboneliğinizin geri kalanıyla aynı ekipte kalır. Abonelik sahibine otomatik olarak bir lisans atanır. Ürünün sahibi ürünü kullanmıyorsa bu lisansı ekibe yeniden atayabilirsiniz.


Aboneliğin farklı bir ekibe taşınması

Yalnızca abonelik sahibi bir aboneliği farklı bir ekibe taşıyabilir. Bir aboneliğin taşınması kullanıcıları veya atamaları taşımaz. Önceki ekipte ürüne atanan kullanıcılar, abonelikle birlikte otomatik olarak taşınmaz. Kullanıcı atanması ve atamanın kaldırılması hakkında daha fazla bilgi için Ürün erişimi atama bölümüne bakın.

 

Not: Yalnızca atanmamış lisanslar farklı bir ekibe taşınabilir.

 

Bir aboneliği taşımak için

 1. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre veya Ürüne Göre bölümüne gidin.
 2. Bir ekip seçin.
 3. Ekip ayarlarını açmak için dişli simgesine tıklayın.
 4. Eylemler menüsünden, Abonelikleri Bu Ekibe Taşı'yı seçin.
 5. Taşımak istediğiniz aboneliği bulun ve Seç'e tıklayın. Not: Aboneliğin taşınması çok fazla lisans atanmasına neden oluyorsa Seç düğmesi soluk olur. Kaç lisansın atamasını kaldırmanız gerektiğini görmek için Seç'in üzerine gelin.
 6. Seçimi gözden geçirin ve Gönder'e tıklayın.
 7. Pencereyi kapatmak için Bitti'ye tıklayın.

 

Bir aboneliği taşımak için ne zaman destek ile iletişime geçmelisiniz?

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa bir aboneliği farklı bir ekibe taşımak için Autodesk desteğe başvurun:

 • Abonelik sahibi siz değilseniz.
 • Kullandıkça Öde aboneliğiniz varsa.
 • Premium aboneliğiniz varsa ve SSO etkinse.
 • Bir bulut ürünü (ACC veya Flow Production Tracking) aboneliğini taşımak istiyorsanız.

Bir aboneliğin hangi ekibe ait olduğunun belirlenmesi

 1. Faturalandırma ve Siparişler > Sözleşmeler bölümüne gidin.
 2. Bir ürün seçin. Ekip adı, sayfanın altındaki Ekipler sütununda görünür.

Flex jetonları ve ekipleri hakkında

Bir abonelikte olduğu gibi, Flex jetonları satın aldığınızda Flex bir takıma şöyle eklenir:

 • Satın alan kişi herhangi bir ekipte yönetici değilse, abonelik için otomatik olarak yeni bir ekip oluşturulur.
 • Satın alan kişi tek bir ekibin yöneticisiyse, abonelik bu ekibe gider.
 • Satın alan kişi birden fazla ekibin yöneticisiyse, Autodesk Hesabı’na girip aşağıdaki adımları uygulayarak aboneliğe bir ekip atamalıdır:
  • manage.autodesk.com adresinde oturum açın
  • Aşağıdaki sayfalardan birine gidin:
   • Ana Sayfa
   • Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre
   • Kullanıcı Yönetimi > Ürüne Göre
   • Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre
   • Faturalandırma ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler
  • Abonelik için varolan bir ekibe Atama yapın ya da yeni bir ekip oluşturun.
  • Eylemi tamamlamak için Atama tuşuna basın

Satın alma işleminden elde edilen jetonlar, takımın jeton bakiyesine eklenir. Son kullanma tarihi en yakın olan Flex jetonları önce kullanılır.

 

Birden fazla ekibi yönetiyorsanız Flex jetonlarının her satın alma işleminden sonra doğru ekibe eklenip eklenmediğini kontrol edin. Birden fazla ekip yönetmiyorsanız Flex jetonlarını istediğiniz ekibe taşıyın. Flex jetonlarını taşırken, aynı abonelik kimliğine sahip kalan tüm jetonlar yeni ekibe taşınır. Atamalar ve kullanıcılar Flex aboneliğiyle birlikte taşınmaz.


Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.


Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle