YÖNETİCİ

Ürün erişiminin atanması


Autodesk Hesabı’nda yöneticiler, gereken sıklıkta ürünlere ve hizmetlere erişim atayabilir ve erişim atamasını kaldırabilir.

 

Not: Lütfen yeni satın alınan bir ürünün Autodesk Hesabı üzerinde görünmesi için ödeme zamanından sonra iki saat bekleyin. İki saat sonrasında ürün hesapta görünmüyorsa, Autodesk Destek ile iletişime geçin.

 

Atamalar üç şekilde yapılabilir:

 • Ürüne göre Yöneticiler ürünleri seçer ve kullanıcıları bu ürünlere atar.
 • Kullanıcıya göre. Yöneticiler kullanıcıları seçer ve bu kullanıcılara ürün atar.
 • Gruba göre. Yöneticiler grup oluşturur ve ürünleri tüm gruba atar.
  Not: Klasik kullanıcı yönetimini kullanan yöneticiler, ürün ve hizmetleri yalnızca kullanıcıya göre atayabilir ve atamasını kaldırabilir. Klasik kullanıcı yönetiminde ürün ve hizmetlerin atanması ve atamalarının kaldırılması bölümüne bakın.

Not: Birincil, ikincil ve SSO yöneticileri kullanıcılara erişim atayabilir veya atamalarını kaldırabilir. Yöneticilerin rolleri hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı Yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.


Kullanıcıları ürüne göre atanması ve kullanıcı atamalarının kaldırılması

Kullanıcılar davet edildikten sonra Ürüne Göre kısmında görünürler. CSV dosyası kullanarak kullanıcıları tek tek veya toplu olarak atayabilirsiniz.

Kullanıcıların atanması veya atamalarının kaldırılması

 1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nızda oturum açın.
 2. Kullanıcı Yönetimi > Ürüne Göre'yi seçin.
 3. Mevcut atanmış kullanıcıları görüntülemek için bir ürün seçin.
 4. Kullanıcı atamak için Kullanıcı Ata'ya tıklayın.
  1. Her kullanıcının e-posta adresini girin.
  2. Tüm ürün öğelerini atamak için Ata'ya tıklayın veya öğeleri tek tek seçmek için Özelleştir'e tıklayın.
 5. Ürüne ve tüm hizmetlere erişim atamasını kaldırmak için kaldırmak istediğiniz kullanıcının yanındaki Atamayı Kaldır'a tıklayın.
  Hangi ürün öğelerinin atamasının kaldırılacağını seçebilirsiniz. Kullanıcının sağındaki oka tıklayın, kaldırmak istediğiniz hizmetlerin kutularının seçimini kaldırın ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.

Kullanıcıların toplu olarak atanması

 1. İçe aktarmak ve atamak istediğiniz kullanıcıların listesinin olduğu bir CSV dosyası hazırlayın.
  • Her kullanıcıya tek bir satır ekleyin.
  • Üç sütun ekleyin: Ad, Soyad ve E-posta adresi.
  • Bu ürüne zaten erişimi olan kullanıcılara başka bir lisans atanmaz.
 2. manage.autodesk.com adresinden Autodesk hesabında oturum açın.
 3. Kullanıcı Yönetimi > Ürüne Göre'yi seçin.
 4. Bir ekip ve ürün seçin.
 5. Kullanıcıları Ata'ya tıklayın.
 6. Dahil edilen tüm öğeleri atamak istemiyorsanız Özelleştir'e tıklayın, sonra öğeleri tek tek seçin veya öğelerin seçimini kaldırın.
 7. Atamak İçin İçe Aktar sekmesini seçin ve CSV Dosyası Yükle'ye tıklayın. Dosya yüklenirken çalışmaya devam edebilirsiniz. İçe aktarma işlemi tamamlandığında bir bildirim görüntülenir.

Ürünlerin kullanıcıya göre atanması ve atamalarının kaldırılması

 1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk hesabında oturum açın.
 2. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre'yi seçin.
 3. Kendisine atanabilecek ürünleri görüntülemek için bir kullanıcı seçin.
 4. Bir ürün seçin.
 5. Ürüne erişim atamak için:
  • Tüm ürün hizmetlerini atamak için Ata'ya tıklayın.
  • Hangi ürünlerin atanacağını seçmek için Ata'nın yanındaki oka tıklayın. Seçilen öğeleri seçin ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.
 6. Ürüne erişim atamasını kaldırmak için:
  • Ürüne ve ürünün ilişkili tüm öğelerine erişimi kaldırmak için Atamayı Kaldır'a tıklayın.
   Not: Varsayılan veya grup tarafından atanan ürünler, Kullanıcıya Göre veya Ürüne Göre bölümünden atanabilir.
  • Hangi ürün öğelerinin atamasının kaldırılacağını özelleştirmek için Atamayı Kaldır'ın yanındaki oka tıklayın. Kaldırmak istediğiniz öğeleri temizleyin ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklatın.

Ürünlerin gruba göre atanması ve atamalarının kaldırılması

Gruplar, ürünleri aynı anda birden fazla kullanıcıya düzenlemenize ve atamanıza olanak tanır. Kişileri ürünlere tek tek atamak yerine, kullanıcıları gruplar halinde düzenleyebilir ve bu grupların üyeleri tarafından kullanılan ürünlere erişim atayabilirsiniz. Örneğin, bir grup Mimar için AutoCAD atayabilirsiniz. İnşaat mühendislerine yönelik bir grup için Civil 3D ve Navisworks Manage atayabilirsiniz. Nasıl grup oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenmek için Grupların yönetilmesi bölümüne bakın.

 

Bir grubu ürünlere atamak veya grubun atamasını kaldırmak için:

 1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk hesabında oturum açın.
 2. Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre'yi seçin.
 3. Bir grup seçin.
 4. Atamaları Görüntüle'ye tıklayın.
 5. Bir ürüne erişim atamak için Ata'ya tıklayın.
 6. Bir ürünün atamasını kaldırmak için Atamayı Kaldır'a tıklayın.

Not: Bir gruba ürün atarken, grubun tüm üyeleri için yeterli lisansa sahip olmanız gerekir.


Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.


Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle