Yöneticiler için yükleme

Seçenekler dosyasını yapılandırma


Lisanslara erişim kullanmak istediğiniz ayarlar ile yapılandırılmış bir seçenekler dosyasıyla kontrol edilebilir. Seçenekler dosyasının kullanımı isteğe bağlıdır ve lisansın normal çalışması için gerekli değildir. Seçenek dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için NLM ile birlikte yüklenen FLEXnet Publisher Lisans Yönetim Kılavuzu PDF dosyasındaki Seçenekler Dosyasını Yönetme bölümüne bakın. Bu PDF dosyasını görüntülemek için lisans sunucunuzdaki Ağ Lisans Yöneticisi klasörüne bakın.

 

Aşağıdaki bölümlerde seçenekler dosyasını oluşturma ve çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için bu dosyayı nasıl kullanabileceğiniz açıklanmıştır. Son bölümde bir örnek seçenekler dosyasına yer verilmiştir.


Seçenekler dosyası oluşturma

Bir veya daha fazla sunucu için seçenek dosyaları oluşturabilir ve bu dosyaları kullanarak ağ lisanslarını yönetebilirsiniz. Seçenekler dosyasının sağladığı özelliklere ihtiyacınız yoksa, tüm sunucular için seçenek dosyaları oluşturmanıza gerek yoktur.

 

Seçenekler dosyanız ürün özelliklerine dayalı olarak kontrolleri tanımlıyorsa, kontroller bakım anlaşması veya çok kullanıcılı abonelikte olmanıza bakılmaksızın ürünler için geçerli olur. Ancak, kontrolleri ürün paketi düzeyinde tanımlıyorsanız bakım anlaşması lisanslarını çok kullanıcılı aboneliklerden ayırabilirsiniz.

 

Bir seçenekler dosyasını etkinleştirmek için dosyayı kaydedin ve ardından lisans dosyasını yeniden okuyun.

 1. Not Defteri (Windows) veya TextEdit (macOS) gibi bir metin düzenleyiciyi açın. Rapor günlüğü veya diğer işlemler için belirtilen komutları ve parametreleri girin.
 2. Dosyayı adskflex.opt olarak adlandırın ve ağ lisansı dosyasını kaydettiğiniz konuma kaydedin.
  Not: Dosyayı .opt uzantısıyla kaydettiğinizden emin olun. NLM .txt uzantısını tanımıyor.
 3. Sunucudaki lisans dosyasını yeniden okuyun.
  • Windows sunucusu için NLM ile birlikte yüklenen LMTOOLS aracını kullanın ve Lisans Dosyasını Yeniden Oku seçeneğini belirleyin.
  • macOS veya Linux sunucusu için bir Terminal penceresi açın, Autodesk Network License Manager klasörüne (flexnetserver) gidin ve aşağıdaki dizeyi girin:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Seçenekler dosyasının okunduğundan emin olmak için günlük dosyasını kontrol edin. Okunmamışsa, lisans sunucusunu durdurun ve yeniden başlatın.

Lisans zaman aşımını belirleme

Sunucunun etkin olmayan bir bilgisayara atanmış lisansı geri almadan önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin. Bilgisayar yeniden etkin hale gelirse sunucu bu bilgisayar için yeni bir lisans oluşturur. Lisans mevcut değilse kullanıcıya uyarı gönderilir.

 

Seçenekler dosyasını bir metin düzenleyicide açın ve ayrı bir satıra aşağıdaki komutlardan birini girin.

TIMEOUT feature_code n

Burada özellik_kodu ürünün adını n ise sunucunun bir lisansı geri almadan önce beklediği etkin olunmayan süreyi (saniye cinsinden) gösterir. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

Bu örnek Revit için zaman aşımının 7200 saniye veya iki saat olduğunu gösterir.

TIMEOUTALL n

Burada zaman aşımı tüm ürünler için geçerli olup n sunucunun etkin olmayan bir Autodesk ürününü geri almadan önce beklenecek süreyi (saniye cinsinden) gösterir.

Lisans ödünç almayı yapılandırma

Lisans ödünç alma işlemlerini kontrol etmek için birkaç yöntem mevcuttur:

 • Mevcut lisans havuzunu sürdürme
 • Ödünç alma süresini belirleme
 • Lisans ödünç almaktan hariç tutma
 • Lisans ödünç almaya dahil etme

Mevcut lisans havuzunu sürdürme

BORROW_LOWWATER kaç lisansın ödünç alınamayacağını belirtir. Bu seçenek belirlenen sayıda lisansın daima havuzda kalmasını sağlar. Bu şekilde ödünç alma yoluyla havuzdaki lisansların hepsinin tüketilmesi engellenir.

BORROW_LOWWATER [productfeature] [count]

Aşağıdaki örnekte çoklu kullanıcı erişimi olan beş AutoCAD abonelik lisansı için lisans ödünç almanın nasıl engellendiği gösterilmiştir:

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

Ödünç alma süresini ayarlama

Belirli bir lisansın ödünç alınabileceği maksimum süreyi, saat olarak, ayarlayabilirsiniz. Bu değer ürünün lisans dosyasında Autodesk tarafından belirtilen maksimum ödünç alma süresini aşamaz.

MAX_BORROW_HOURS [productfeature] [hours]

Aşağıdaki örnekte, çoklu kullanıcı erişimi olan bir AutoCAD abonelik lisansının ödünç alınma süresi 3 günle sınırlandırılmıştır:

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Not:Bu ayar seçenekler dosyasında yer almıyorsa lisanslar için maksimum ödünç alma süresi 6 ay veya çoklu kullanıcı erişimi olan aboneliğin sona erdiği tarihtir (hangisi daha önce gerçekleşirse). Daha kısa bir ödünç alma süresi belirlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Lisans ödünç almaktan hariç tutma

Belirli lisansları ödünç alma özelliğini engelleyin. Açıkça hariç tutulmayan diğer kullanıcılar, konaklar veya IP adresleri lisans ödünç almaya devam edebilir.

EXCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Aşağıdaki örneklerde belirli bir kullanıcı, bilgisayar, grup vb. çoklu kullanıcı erişimi olan bir AutoCAD abonelik lisansını ödünç almaktan hariç tutulmuştur.

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Not: EXCLUDE ve INCLUDE ifadesinde olduğu gibi, EXCLUDE_BORROW çakışan INCLUDE_BORROW ifadesine göre önceliklidir.

Lisans ödünç almaya dahil etme

Belirli lisansların ödünç alınmasına izin verin. Açıkça dahil edilmeyen tüm kullanıcılar, konaklar veya IP adresleri belirtilen lisansları ödünç almaktan engellenir. Lisans ödünç almayı yalnızca birkaç kullanıcı için engellemek istiyorsanız bunun yerine EXCLUDE_BORROW’u tercih edebilirsiniz.

INCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Aşağıdaki örneklerde belirli bir kullanıcı, bilgisayar, grup vb. çoklu kullanıcı erişimi olan bir AutoCAD abonelik lisansını ödünç almaya dahil edilmiştir.

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Not: Bir EXCLUDE_BORROW ifadesi her zaman çakışan bir INCLUDE_BORROW ifadesine göre öncelikli olduğundan, tek bir seçenek dosyası için en iyi uygulama, bu ifadelerden yalnızca birini kullanmaktır.

Paket ve özellik kodlarını kullanma

Aşağıdaki örneklerde, belirli bir ürünün paket kodu kullanılarak o ürün için seçenekler dosyası parametrelerinin ayarları gösterilmiştir. Örneğin, aşağıdaki ifade belirli bir kullanıcıya bir AutoCAD 2016-2013 lisansı rezerve etmek üzere AutoCAD 2016 için çoklu kullanıcı erişimi olan lisansa sahip bir aboneliğin paket kodunu (64300ACD_T_F) kullanır:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Paket kodunu kullandığınızda ilgili opsiyonlar dosyası parametresini abonenin önceki sürümü kullanım haklarına göre ürünün tüm mevcut sürümlerine uygulamış olursunuz.

 

Seçenekler dosyanızda paket kodları kullandığınızda lisans dosyanızın aynı ürün için hem kalıcı lisans veya bakım anlaşması hem de çoklu kullanıcı erişimi olan abonelik lisanslarını içerdiği zamanlar olabilir. Bu durumda, çoklu kullanıcı erişimini olan abonelik lisanslarını düzenlemek için başka parametreler eklemeniz gerekir. Aşağıdaki ifadeler, bir bakım anlaşmasındaki kalıcı lisans veya çoklu kullanıcı erişimi olan bir abonelik lisansı olmasına bakılmaksızın bir kullanıcı için AutoCAD 2016-2013 lisansını rezerve eder.

RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Çoklu kullanıcı erişimi olan abonelik lisansları için parametreleri ekledikten sonra abonelik yenilendiğinde veya yeni bir sürüm çıktığında seçenekler dosyasını değiştirmeniz gerekmez.

 

Ürün özellik kodunu (örneğin 86445ACD_2016_0F) yalnızca seçenekler dosyası parametresini bakım anlaşmasına dahil olmayan bir kalıcı lisans için ayarlıyorsanız kullanın. Bakım anlaşmasına dahil olan kalıcı lisanslar ve çoklu kullanıcı erişimi abonelik lisansları için paket kodunu daima kontrol edin. Aşağıdaki ifade belirli bir grup için beş adet AutoCAD 2016 kalıcı lisansını rezerve etmek için (bakım anlaşması değil) özellik kodunu kullanır:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup 

Seçenekler dosyasına yorum satırlarını girme

Lisans yöneticisi bir karma (#) sembolünden sonra tüm sözdizimini yok sayar.

#Bu bir yorum satırıdır

Grupları tanımlama

Lisanslara kimlerin erişip erişemeyeceğini belirlerken, kullanıcı veya bilgisayar gruplarını tanımlamak kolaylık sağlar. Lisans kullanımını rezerve ederken veya kısıtlarken gruplardan yararlanabilirsiniz.

 

Grupları Windows oturum açma adını veya bilgisayar adını kullanarak tanımlayabilirsiniz. GROUPCASEINSENSITIVE ON ifadesini seçenekler dosyasına eklemediğiniz sürece bilgisayar adları ve kullanıcı adları varsayılan olarak büyük/küçük harfe duyarlıdır.

GROUP [groupname] [user1] [user2] [user3]
HOST_GROUP [groupname] [computername1] [computername2] [computername3]

Aşağıdaki örnekte üç kullanıcı için EngineeringGroup adlı bir grup tanımlanmıştır:

GROUP EngineeringGroup smithj jonesb whitef

Aşağıdaki örnekte üç bilgisayardan oluşan DraftingDept adlı bir grup tanımlanır:

HOST_GROUP DraftingDept computer1 computer2 computer3

Çok kullanıcılı bir grup oluşturmak için, aynı grup adına sahip ve her biri en fazla 4.000 karakterden oluşan birden çok GROUP satırını tanımlayın. Aynı grup adıyla birden çok GROUP satırı tanımlarsanız belirtilen tüm kullanıcıları tek bir gruba ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı ve bilgisayar grupları için büyük/küçük harf duyarlılığını devre dışı bırakma

GROUP veya HOST_GROUP komutlarını kullanarak kullanıcı adları ve bilgisayar adları için büyük/küçük harf duyarlılığını devre dışı bırakabilirsiniz. Kullanıcı ve bilgisayar adları varsayılan olarak büyük/küçük harfe duyarlıdır.

 

GROUPCASEINSENSITIVE ifadesi kullanıcı veya bilgisayar adlarında büyük/küçük harf duyarlılığını devre dışı bırakır (ON) veya etkinleştirir (OFF):

GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Lisansları rezerve etme

İhtiyaç duyulduğunda erişilebilir olmasını sağlamak için belirli sayıda lisansı rezerve edin. (Rezerve edilen lisanslar diğer kullanıcılar tarafından kullanılamaz.) Örneğin kısıtlı zamanı olan bir proje üzerinde çalışan kişiler için lisansları rezerve edebilirsiniz.

RESERVE [count] [productfeature] [type] [name]

Aşağıdaki örnekler bir kullanıcı, bilgisayar, grup ve diğerleri için bir veya beş adet çoklu kullanıcı erişimi olan AutoCAD abonelik lisansını rezerve eder:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Maksimum lisans kullanımını kısıtlama

Lisans erişilebilirliğini en üst düzeyde tutmak için belirli ürünlerdeki lisans erişimini sınırlı bir sayıda tutacak şekilde lisans kullanımını kısıtlayın.

MAX [count] [productfeature] [type] [name]

Aşağıdaki örnekler bir kullanıcı, bilgisayar, grup ve diğerleri için çoklu kullanıcı erişimi olan AutoCAD abonelik lisansını bir veya beş adetle sınırlandırır:

MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Lisans kullanımından hariç bırakma

Belirli lisanslara erişimi engelleyin. Açıkça hariç bırakılmayan tüm kullanıcılar, konaklar veya IP adresleri bu lisanslara erişebilir.

EXCLUDE [productfeature] [type] [name]

Aşağıdaki örneklerde belirli bir kullanıcı, bilgisayar, grup vb. çoklu kullanıcı erişimi olan bir AutoCAD abonelik lisansına erişmekten almaktan hariç tutulmuştur.

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Not: EXCLUDE ifadeleri daima çakışan INCLUDE ifadelerine göre önceliklidir. Bir çakışma olduğunda EXCLUDE ifadesi öncelik sahibi olur.

Lisans kullanımına dahil etme

Belirli lisanslara erişim sağlayın. Bu ayar, açıkça dahil edilmeyen tüm kullanıcıların, konakların veya IP adreslerinin lisans erişimini engeller. Yalnızca birkaç kişinin lisansa erişmesini engellemek istiyorsanız bunu yerine EXCLUDE ifadesini kullanın.

INCLUDE [productfeature] [type] [name]

Aşağıdaki örnekler belirli bir kullanıcı, bilgisayar, grup ve diğerleri için çoklu kullanıcı erişimi olan bir AutoCAD abonelik lisansına erişim sağlar.

INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project

Not: Bir EXCLUDE ifadesi her zaman çakışan bir INCLUDE ifadesine göre öncelikli olduğundan, tek bir seçenek dosyası için en iyi uygulama, bu ifadelerden yalnızca birini kullanmaktır.

Rapor günlüğü oluşturma

Rapor günlüğü dosyası, lisans etkinliğine ilişkin kullanım raporlarını sunan sıkıştırılmış ve şifrelenmiş bir dosyadır.

REPORTLOG [+]report_log_path

Windows örneği: report.rl adlı bir rapor günlüğü C:\Belgelerim klasöründe yer alır.

REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"

macOS veya Linux örneği: report.rl adında bir rapor günlüğü /Kullanıcılar//NLM klasöründe yer alır.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Not: Boşluk içeren yollar tırnak işareti içine alınmalıdır. Bu yol zaten mevcut olmalıdır. Lisans yöneticisi bu konumu sizin için oluşturamaz.

 

REPORTLOG sözdiziminde, [+], günlük dosyasındaki yeni girişlerin Ağ Lisans Yöneticisi her başlatıldığında önceki girişlerin üzerine yazılmak yerine bunlara eklendiği anlamına gelir. Bu konuda en iyi uygulamalardan biri günlük girişlerinin geçmişini tutmak için [+] seçeneğini kullanmak olacaktır.

Ürün birliğini tanımlama

Belirli bilgisayarları bir projenin parçası olarak tanımlamak için bu istemci makinelerindeki ortam değişkenini yapılandırabilirsiniz. Ardından seçenekler dosyası aracılığıyla lisans erişimini kontrol etmek için bu proje atamalarını kullanabilirsiniz. Proje ortamı değişkeni isteğe bağlıdır. Grupları seçenekler dosyasında doğrudan tanımladığınızda bunu belirtmeniz gerekmez.

 

Bir bilgisayarı projenin bir üyesi olarak atamak için:

 1. Başlat menüsünden (Windows) Ayarlar > Denetim Masasına gidin.
 2. Denetim Masasında, Sistem seçeneğine çift tıklayın.
 3. Sistem özellikleri iletişim kutusunda Gelişmiş sekmesine tıklayın.
 4. Gelişmiş sekmesinde Ortam Değişkenleri seçeneğine tıklayın.
 5. Sistem Değişkenleri sekmesinin altında Yeni seçeneğine tıklayın.
 6. Yeni Sistem Değişkeni iletişim kutusunda Değişken adını LM_PROJECT olarak Değişken değerini ise proje adı olarak girin.
 7. Her iletişim kutusunu kapatmak için Tamam düğmesine tıklayın.

Projeniz tanımlanmıştır. Bu ayarların etkinleştirilmesi için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmez.

Seçenekler dosyası örneği

# Şirket A - Seçenekler Dosyası 
# 
# En son 5 Ocak 2021 tarihinde John Smith tarafından güncellendi 

# Tüm ürünlerde etkin olunmayan süreye dayalı zaman aşımını 90 dakika olarak belirler: 
TIMEOUTALL 5400 

# Çoklu kullanıcı erişimine sahip AutoCAD aboneliği için maksimum ödünç alma süresini 10 gün olarak ayarlar: 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Rapor günlüğünü tanımlar: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# Grupları/konak_gruplarını tanımlarken büyük/küçük harf duyarlılığını devre dışı bırakır: 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# Bir İnşaat Mühendisliği grubunu tanımlar ve lisans kullanımını kontrol eder: 
GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# Bilgisayar adına göre bir makine mühendisliği grubunu tanımlar ve lisans kullanımını kotrol eder: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# 192.168.0 alt ağındaki teknik ressamlar için lisans kullanımını kontrol eder.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.


Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle