Yöneticiler için yükleme

Toplu iş dosya şablonlarını kullanma


Yükleme komut dosyalarının olduğu toplu iş dosyalarını bir ağ üzerindeki bilgisayarlara yazılımı dağıtmak için kullanabilirsiniz. Her dosyada seçenekleri değiştiren komut geçişlerinin yer aldığı bir veya daha fazla komut bulunur.

 

Yükleme komut dosyası, ürünün setup.exe dosyasının yolunu gösterir. Bu dosya yükleme ortamınızda veya ağ üzerinde yer alabilir. Ürünleri yüklemek için yönetici izinlerine sahip olmanız gerekir.


Toplu iş dosyası şablonları

Bağımsız veya ağ lisanslı sürümlerdeki tipik yapılandırmalarda Autodesk yazılım ürünlerini yüklemek için toplu iş dosyası şablonlarını kullanın. Şablonu kopyalayın ve değişkenleri yüklediğiniz ürün için uygun değerlerle değiştirin. Bu makalenin sonunda birden fazla şablon tarafından paylaşılan değişkenler belirtilmiştir.

 

Not: Burada gösterilen toplu iş dosyası şablonları birden çok kod satırı içerse de uygulamada her bir dosyayı tek talimat satırı şeklinde yazmalısınız.

 

Bağımsız lisans şablonu

\setup.exe /t /qb /language /c 
: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\" 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=  
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Örnek: 

C:\setup.exe /t /qb /language en_us /c 
ACAD_MAIN: ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678  
ADLM_PRODKEY=001M1 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" 

INSTALLDIR isteğe bağlı bir parametredir. Önerilmez. Varsayılan konumdan farklı bir yükleme dizinini belirtebilir. Bu da bazı sorunlara neden olabilir. <Ürün Adı> Inventor 2021 gibi ürün yükleme dizinini belirtir.

Tek sunuculu ağ lisansı şablonu

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Tek Sunuculu Lisans"
ACADLICENSETYPE="Ağ Lisansı" 
ACADSERVERPATH=" 000000000000"

 ağ lisansı sunucusunu belirtir.

Dağıtılmış sunuculu ağ lisansı şablonu

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1"
ACADLICENSESERVERTYPE="Dağıtılmış Sunuculu Lisans" 
ACADLICENSETYPE="Ağ Lisansı"
ACADSERVERPATH="@;@;@;"


 ile  geçerli ağ lisansı sunucularıdır.

Yedek sunuculu ağ lisansı şablonu

\setup.exe /t /qb /language /c
: ACADSERIALPREFIX= 
ACADSERIALNUMBER= ADLM_PRODKEY= 
ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" 
ACADLICENSESERVERTYPE="Yedek Sunuculu Lisans" 
ACADLICENSETYPE="Ağ Lisansı"
ACADSERVERPATH=" 000000000000 27005; 
000000000000 27005; 000000000000 27005;"

 ile  yedek lisansı olan geçerli ağ lisansı sunucularıdır.

Bağımsız lisanslı bir paketi yükleme şablonu

Birden çok ürünü içeren bir Autodesk paketini yüklerken her bir ürün için toplu iş dosyasında ayrı bir kod bloğuna ihtiyacınız vardır. Her kod bloğu yüklenmekte olan ürünlerden birinin ürün kimliğini içerir. Ancak, tüm ürünler için paket seri numarası ve ürün anahtarı aynıdır. Aşağıdaki şablonda üç ürünün bağımsız yüklenmesi için toplu iş dosyası gösterilmektedir.

\setup.exe /t /qb /language /c :
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER= 
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5 
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1" /c : 
ACADSERIALPREFIX= ACADSERIALNUMBER=
ADLM_PRODKEY= ADLM_EULA_COUNTRY= InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="1"

Şablonlarda kullanılan değişkenler

 •  medyanın bağlandığı veya setup.exe dosyasının depolandığı sürücü adıdır. 
  Burada kullanılan yükleme seçenekleri /t (yüklemeyi komut dosyasıyla yürütme) ve /qb (temel kullanıcı arayüzünü görüntüleme) seçeneklerini içerir. Microsoft’un Msiexec komut satırı için /w (önemsiz uyarıları günlüğe kaydet) gibi diğer seçenekler kullanılabilir. 
 •  yüklenmekte olan ürün adının kısaltılmış halidir. Örnekler: ACM_MAIN AutoCAD Mechanical, MAX 3ds Max, ve INVENTOR ise Inventor’ın ürün kimliğidir. Bu adı, Setup.inidosyasının ürün bölümünde [ACAD_MAIN] gibi köşeli parantezler içinde bulabilirsiniz. Ürün bölümünde ÜRÜN_ADI=Autodesk® AutoCAD® 2021 gibi tam ürün adını bulabilirsiniz.
 •  seri numarasının ilk üç hanesidir.
 •  seri numarasının son sekiz hanesidir.
 •  ürün anahtarıdır.
 •  IETF dil etiketidir. Örnek: en-US İngilizce - Amerika Birleşik Devletleri’ni gösterir.
 •  ülkeleri göstermek için kullanılan ISO 3166-1 alpha-2 standardıdır. Örnek: “US” Amerika Birleşik Devletleri’ni gösterir.
 • ACADSTANDALONENETWORKTYPE yüklenmekte olan lisansın türünü tanımlar. 0, 1 ve 3 olmak üzere üç farklı değer alabilir. Bunlardan 0 hem ağ hem de bağımsız lisansı, 1 bağımsız lisansı ve 3 ise ağ lisansını ifade eder.

Analiz kullanım verileri

Autodesk Analiz programı kullanım verilerini analiz edilmek üzere Autodesk ile paylaşır. Varsayılan olarak dağıtımınızdaki kullanıcılar ürünlerindeki Yardım menüsü üzerinden analiz verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağını seçebilirler. Ancak, yükleme sırasında aşağıdaki yükleme komut dosyalarını kullanarak tüm kullanıcılarınızı Autodesk Analiz kapsamına dahil edebilir veya bu kapsamın dışında tutabilirsiniz.

 

Dağıtımınızdaki tüm kullanıcıları Autodesk Analiz kapsamının dışında tutmak için kurulum komut dosyanıza şu komutu dahil edin:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=0 ADAOVERRIDED=1

Dağıtımınızdaki tüm kullanıcıları Autodesk Analiz kapsamına dahil etmek için kurulum komut dosyanıza şu komutu dahil edin:

  Msiexec.exe [product].msi ADAOPTIN=1 ADAOVERRIDED=1

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.


Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle