Yöneticiler için yükleme

AutoCAD for Mac yazılımını dağıtma


AutoCAD for Mac ve AutoCAD LT for Mac’in 2021 ve sonraki sürümlerinin özel dağıtımlarını oluşturabilirsiniz. (Bu ürünlerin 2020 ve önceki sürümleri için dağıtım desteği sağlanmamaktadır.) AutoCAD'i yüklemek ve etkinleştirmek, güncellemeleri ve düzeltmeleri yüklemek ve standart yapılandırma dosyalarını dağıtmak için aşağıdaki adımları ve örnekleri izleyin.


AutoCAD’i yükleme

  1. AutoCAD for Mac veya AutoCAD LT for Mac .dmg yükleyici dosyasını istemci makinelere kopyalayın.
  2. .dmg diski bağlamak ve AutoCAD’i yüklemek için Terminal komutlarını çalıştırın. AutoCAD 2023'ü yüklemek için örnek bir komut dosyası aşağıda verilmiştir:
// Dmg diskini bağlayın
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// AutoCAD 2023’ü yükleyin
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ 
Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

AutoCAD’i etkinleştirme

AutoCAD’i etkinleştirmek için AutoCAD ile birlikte yüklenen AdskLicensingInstHelper aracını kullanın. AdskLicensingInstHelper hakkında daha fazla bilgi edinmek için Autodesk Lisans Yükleyici Yardımcısı araç kılavuzuna (İngilizce) bakın. Birkaç örnek verilmiştir:

// AutoCAD 2023'ü tek tip ağ lisans sunucusuyla etkinleştirin
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change 
--prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type 
SINGLE --lic_servers 

// AutoCAD 2023'ü KULLANICI lisansı ile etkinleştirin (etkinleştirmek için oturum açmanız gerekir)
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// Check AdskLicensingInstHelper help 
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
--help 

Not: Çeşitli AutoCAD for Mac ve AutoCAD LT for Mac sürümleri için ürün anahtarlarını arayabilirsiniz.

Bir güncelleme veya düzeltme yükleyin (2022 ve sonraki AutoCAD sürümleri)

AutoCAD güncellemesi veya düzeltmesi yüklemek için bir komut dosyası kullanabilirsiniz. Örnek olarak şuna göz atabilirsiniz:

// Dmg diskini bağlayın 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// AutoCAD 2023.0.1 düzeltmesini yükleyin 
sudo installer -pkg 
/Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg 
-target /

Standart yapılandırma dosyalarını dağıtın (2023 ve sonraki AutoCAD sürümleri)

Standart yapılandırma dosyalarını AdMigrator aracıyla dağıtabilirsiniz.

// İlk olarak, yüklü bir AutoCAD'de standart yapılandırmaları ayarlayın. Ardından 
yapılandırmaları şu komut dosyasıyla dışa aktarın:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-e -d ~/Documents/config.tar

//config.tar dosyalarını istemci makinelere kopyalayın. Ardından, .dwt şablonlarını, grafik çizim stillerini 
shx yazı tiplerini ve hkcu.plist’i config.tar dosyalarından istemci makinelerde AutoCAD’e aktarın:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar

Daha fazla kullanım şekli için AdskLicensingInstHelper yardımına bakın:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Not: shx yazı tiplerini dağıtmak için önce, yapılandırmaları dışa aktarmadan .shx yazı tipi dosyalarını aşağıdaki klasöre aktarın. .shx yazı tipleri AutoCAD uygulamasının içine eklenirse dışa aktarılmaz.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.


Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle