Yöneticiler için yükleme

Ağ lisansını ödünç alma


Bir lisans ödünç almak için bu talimatları izleyin.

 

Not: Ödünç alma için ağ yöneticisinin izni gerekir. Buna ek olarak ürünlerin hepsi lisans ödünç almayı desteklemez. 


Lisans ödünç alma

Ödünç alınan lisans, lisansı ödünç aldığınızda kullanılan ağ bağdaştırıcısının MAC adresine (12 karakterli ana bilgisayar kimliği) bağlanır. Yerleştirme istasyonuna bir bilgisayar bağlıysa bu bilgisayarı ödünç alacağınız lisansla kullanıp kullanmayacağınıza karar verin. Kullanmayacaksanız önce bilgisayarın istasyon bağlantısını kesin ve ardından lisans ödünç almak için ağa tekrar bağlanın. 

 

Not: Ağa bağlı olmanız gerekir.

 1. Lisans Ödünç Alma penceresini açmak için iki yol vardır:
  • Araçlar > Lisans Ödünç Alma > Lisans Ödünç Al seçeneğine tıklayın.
  • Yardım > Hakkında > Lisansı Yönet seçeneğine tıklayın.
 2. Lisans Ödünç Alma penceresinde takvimden bir gün seçin. 
  Lisans seçilen günün sonunda otomatik olarak iade edilir veya kendiniz de bu tarihten önce iade edebilirsiniz.
 3. Lisans Ödünç Al seçeneğine tıklayın.
 4. Onay penceresinde Kapat seçeneğine tıklayın.  

Not: Bazı ürünlerde, lisansınızın ödünç alındığını doğrulamak için imlecinizi durum tepsisindeki Ödünç Alma simgesinin üzerine getirebilirsiniz.

 

Ağ kartınızın etkin kaldığından emin olun ve son kullanıcı bilgisayarlarının oturum açma kimlik bilgilerini değiştirmeyin. Bazı bilgisayarlar enerji tasarrufu modunda ağ kartını devre dışı bıraktığından enerji tasarrufu ayarını devre dışı bırakmanız gerekebilir. 

Lisansın sona erme tarihini kontrol etme

Bu komuta nasıl erişebileceğiniz ürüne göre değişkenlik gösterir. 

 • Durum tepsisinde Lisan Ödünç Alma simgesine sağ tıklayın. 

 • Yardım menüsü > Hakkında > Lisansı Yönet seçeneğine tıklayın. Lisans Yöneticisi iletişim kutusundaki Lisans Süresinin Bitişine Kalan Süre kısmına bakın.

Ödünç alınan lisansı erken iade etme

Ödünç aldığınız lisansı erken iade etmek için aşağıdaki yollardan birini kullanın: 

 

Not: Lisans sunucusuna bağlı olmanız gerekir. 

 • Araçlar > Lisans Ödünç Alma > Lisansı Erken İade Etme seçeneğine tıklayın. 

 • Yardım > Hakkında seçeneğine tıklayın. Hakkında penceresinde Ürün Lisans Bilgileri seçeneğine tıklayın. Ürün Lisans Bilgileri penceresinde Lisansı İade Et ve ardından Evet seçeneğine tıklayın.

 • Komut satırına RETURNLICENSE komutunu girin. 

 • Durum tepsisinde Lisan Ödünç Alma simgesine sağ tıklayın. Lisansı Erken İade Et seçeneğine tıklayın. 

Not: Ürününüz bu yöntemi destekliyorsa, durum tepsisi görüntüleme ayarları açık olmalıdır. Durum çubuğunda boş bir alana sağ tıklayın ve Tepsi Ayarları seçeneğini belirleyin. 

Ödünç alma seçeneklerini yapılandırma

Aşağıdaki ödünç alma seçeneklerini yapılandırmak için bir seçenekler dosyası kullanın: 

 • Zaman sürecini azaltın (ödünç alma süresi).  

Not: Autodesk en fazla altı ay boyunca lisans ödünç almaya izin verir. 

 • Ödünç alınabilir lisans sayısını kısıtlayın. 

 • Hangi kullanıcıların lisans ödünç alabileceğini seçin. 

Talimatlar için Seçenekler dosyasını yapılandırma başlıklı makaleyi inceleyin. 

 

Ödünç alınan lisansları izleme

LMTOOLS veya lmutil ile şu anda hangi kullanıcıların ödünç lisans kullandığını takip edin. Bunlardan her ikisi de şu anda ödünç alınmış bir lisansı kullanan kullanıcıları listeler. Ayrıca, ödünç alınan bir lisansla ilişkili “geçirilen süre” değerini de görürsünüz. Geçirilen süre bildiriminde yer alan sayı lisansın otomatik olarak lisans havuzuna iade edilmeden önce ödünç olarak kullanıldığı süreyi (saniye cinsinden) gösterir.

 

Aşağıdaki örnek (geçirilen süre: 651.600), lisansın 651.600 saniye, yani yaklaşık 7,5 gün süreyle ödünç alındığını gösterir. (Geçirilen süre değerini güne dönüştürmek için toplam değeri 86.400’e bölün.) 

 

Ödünç alınan lisansları gösteren sunucu durumu penceresi

 

Sunucu durumu penceresi bir kullanıcı için ödünç alma süresinin bitmesine ne kadar kaldığını göstermez. Durum yalnızca ilk ödünç alma süresinin ne kadar olduğunu gösterir. Kalan ödünç alma süresini yalnızca yazılımı başlattığınızda veya lisansı erken iade ederken istemci makinesinde görebilirsiniz.

 

Not: Ödünç alınan lisanslar için gösterilen başlangıç tarihi ve saati, lisans sunucusu yeniden başlatıldığında daima sıfırlanır (Ancak geçirilen süre aynı kalır). Bu nedenle, sunucu durumunda gösterilen başlangıç tarihi ve saati ödünç alma süresini hesaplarken doğru sonucu vermeyebilir. 

LMTOOLS ile ödünç alınan lisansları izleme

 1. Lisans sunucunuzda LMTOOLS aracını açın.
 2. Sunucu Durumu sekmesine tıklayın.
 3. Durum Sorgulaması Yap seçeneğine tıklayın. 

lmutil ile ödünç alınan lisansları takip etme

 1. Lisans sunucusunda bir Terminal (macOS veya Linux) veya Komut istemi açın.
 2. Ağ Lisans Yöneticisinin yüklü olduğu klasörü açın.
 3. Şu komutlardan birini girin: 

 

Windows 

lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

macOS/Linux 

./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

Bir özellik kodu kullanarak sonuçları tek bir ürünle sınırlayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki sözdizimi lmutil’e belirli bir lisans sunucusunu kontrol etme talimatını verir ve Building Design Suite Advanced 2016’nın özellik kodunu belirtir: 

./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F

Ardışık ve ödünç alınan lisansları doğrulama

 1. Yardım menüsünden Lisansı Yönet seçeneğini belirleyin.
 2. Hangi lisansın kullanımda olduğunu kontrol etmek için Lisans Yönetici iletişim kutusunu seçin. Bu iletişim kutusu otomatik olarak güncellenir ve lisans kimliği de ödünç aldığınız lisansı yansıtacak şekilde değişir.

Ardışık lisanslar hakkında daha fazla bilgi için Autodesk ürünlerinde ardışık diziler başlıklı makaleyi inceleyin. 


Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.


Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle