Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection

Büyük zihinler harika araçlarla inanılmaz başarılara ulaşabilir

AEC Collection ile tanışın

Autodesk AEC Collection tasarımcılara, mühendislere ve inşaat uzmanlarına kolayca üretime geçmeleri, nelerin mümkün olduğunu keşfetmeleri ve güvenle inşa etmeleri için gereken araçları ve entegre iş akışlarını sunar.

 

Mimarlar için AEC Collection özellikleri

Tasarlayın

Bir dizi kavramsal ve ayrıntılı tasarım aracıyla yüksek kaliteli, yüksek performanslı tasarımlar oluşturun.

Simüle edin

Güçlü, hızlı performans ve ortam analizleriyle veriye dayalı içgörüleri tasarım yaklaşımınızın temeli hâline getirin.

Yönetin

Projeleri gözden geçirmek ve koordine etmek için iş akışlarını bağlayın, BIM proje teslimini iyileştirin ve tasarım ve inşaat verilerini birleştirin.

AEC Collection ile ihtiyacınız olan ürünlerde tasarruf edin

Beceri setinizi genişleten araç setini keşfedin. En iyi tasarım ürünlerinin yanı sıra analiz ve simülasyon, görselleştirme, gerçeklik yakalama, detaylandırma ve otomasyon için ek ürünler.

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
54.740 TL/yıl

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

78.546 TL/yıl
40.488 TL/yıl
Toplam fiyat 173.774 TL/yıl 96.037 TL/yıl

Kaydet 77.737 TL/yıl

AEC Collection’a Özel

Tasarım incelemelerini kolaylaştırın

Bulut tabanlı inceleme ve onay iş akışlarıyla zamandan tasarruf edin ve düzeninizi koruyun.

 


Ortak veri ortamı

Autodesk Docs’un bulut tabanlı CDE - ISO 19650 standartlarıyla iş birliğini ve veri yönetimini basitleştirin.

 


Merkezi sorun yönetimi

AutoCAD, Revit, Navisworks Manage ve daha fazlasındaki verileri ve sorunları tek bir merkezi veritabanında birleştirin.

 


İnşaat mühendisleriyle akıcı işbirliği

Bulut tabanlı karşılaştırmalar oluşturmak ve mimarlar ile inşaat mühendisleri arasındaki iletişimi iyileştirmek için iş akışını Civil 3D’ye bağlayın.

 

Autodesk Forma’da hızlı kütleleme çalışmaları yapın (video: 2:56 dk.)

AEC Collection’daki Yenilikler: Autodesk Forma

Projelerinizde sağlam temeller oluşturmak için kavramsal tasarım ve modelleme özelliklerinden, tahmine dayalı analizden ve otomasyonlardan yararlanın.

Yapı mühendisleri için AEC Collection özellikleri

Tasarlayın

Ayrıntılı, koordine edilmiş ve BIM’e bağlı daha esnek, yapılandırılabilir tasarımlar oluşturun.

Analiz edin

Güvenliği, güvenilirliği ve yerel yönetmeliklere uygunluğu doğrulamak için çok çeşitli yapıların davranışlarını değerlendirin.

Ayrıntılandırın

Her iki perspektife de saygı duyarak ve bölgede geçerli kurallara uyarak tasarımdan ayrıntılı modellere geçiş.

AEC Collection ile ihtiyacınız olan ürünlerde tasarruf edin

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
78.546 TL/yıl

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

54.740 TL/yıl
Çözüm paketine özel
Toplam fiyat 133.286 TL/yıl 96.037 TL/yıl

Kaydet 37.249 TL/yıl

“En büyük fark, bu 3B yazılımla yakalayabildiğimiz çakışma ve hataların miktarıdır.”

—Dominick Paradis, Tasarım Mühendisi, Canam

MEP mühendisleri için AEC Collection özellikleri

Tasarlayın

MEP sistemlerini daha işlevsel ve verimli hâle getirecek dinamik bir BIM ortamında bağlı ve entegre iş akışlarını benimseyin.

Analiz edin

MEP sistemlerinizi optimize etmek ve en yüksek endüstri standartlarına uymak için analiz özelliklerini ve teknolojiyi birleştirin.

Ayrıntılandırın

MEP projenizin tasarımını, imalata hazır sonuçlar için daha ayrıntılı bileşenlerle entegre edin.

AEC Collection ile ihtiyacınız olan ürünlerde tasarruf edin

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
54.740 TL/yıl

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

78.546 TL/yıl
Çözüm paketine özel
Toplam fiyat 133.286 TL/yıl 96.037 TL/yıl

Kaydet 37.249 TL/yıl

“Birinci sırada, Revit’teki her şeyi tasarlayabilmek ve bu modeli mühendislik, koordinasyon ve tahmin gibi birden fazla operasyonel birimde kullanabilmek var.” Artık her şey daha gerçek zamanlı. Fiyatlandırmaya ve tasarım değişikliklerine yanıt vermemiz gerektiğinde her şey çok daha hızlı.”

—Ken Luong, Kıdemli Proje Yöneticisi, TDIndustries

İnşaat mühendisleri için AEC Collection özellikleri

Tasarlayın

Geospatial (yer-uzamsal) bağlamla ayrıntılı tasarımlar veya modeller oluşturun ve altyapı projelerinizi gerekli standartları karşılayacak şekilde belgeye aktarın.

Analiz edin ve görselleştirin

Dayanıklı altyapı oluşturmak için analiz ve simülasyon araçlarıyla tasarım kalitesini artırın. Tasarım amacınızı görselleştirin.

İş birliği yapın

Çok disiplinli ekipler arasında koordinasyonu geliştirin ve merkezi bir ortak veri ortamıyla iş tekrarını azaltın.

AEC Collection ile ihtiyacınız olan ürünlerde tasarruf edin

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
Çözüm paketine özel

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

Çözüm paketine özel
Çözüm paketine özel
Toplam fiyat 0 TL/yıl 96.037 TL/yıl

Kaydet -96.037 TL/yıl

AEC Collection’a Özel

Köprü analizi

Otomasyon, analiz ve kod uyumluluğu ile köprü tasarımı proje karmaşıklığını yönetin.

 


Araç geçen yol analizi

Araç geçen yollar, park yerleri ve kavşaklar için bir dizi ulaşım aracıyla tasarım kalitesini artırın. 

 


Doğrusal özellik ayıklama

Vektör öğelerini, 3B nesneleri, hizalamaları ve özellik çizgilerini doğrudan buluttan otomatik olarak ayıklayın.


BIM ve CBS entegrasyonu ile rekabet avantajı elde edin


BIM ve CBS verilerinizin doğrudan entegrasyonu ile bugün ve gelecek için dayanıklı altyapı tasarlayın.

AEC Collection’daki birden fazla uygulama, Esri’nin ArcGIS’i ile doğrudan entegrasyonu içerir.

İnşaat uzmanları için AEC Collection özellikleri

Yapısal imalat

Beton ve çelik yapıların imalatı için iş akışlarını detaylandırmaya yönelik otomatik tasarımla kapsamlı atölye çıktıları oluşturun.

MEP imalatı

Tasarım amacı ile imalat için detaylandırma süreci arasında paylaşılan veri alışverişi için BIM tabanlı iş akışlarını kullanın.

İnşaat yönetimi

Kaliteden ödün vermeden tasarım amacından inşaat aşamasına hızla geçiş yapın ve güvenle inşa edin.

AEC Collection ile ihtiyacınız olan ürünlerde tasarruf edin

AEC Collection’da bulunan ve verim, hassasiyet ve kalite ile tasarlamanıza ve inşa etmenize yardımcı olan BIM, CAD ve bulut tabanlı belge yönetimi araçlarından yararlanın.

Seçilen ürünler Bağımsız fiyat Çözüm paketi ile karşılaştırın
54.740 TL/yıl

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

78.546 TL/yıl
Çözüm paketine özel
Toplam fiyat 133.286 TL/yıl 96.037 TL/yıl

Kaydet 37.249 TL/yıl

%64

İnşaat sırasında daha az iş tekrarı


%51

İyileştirilmiş zaman çizelgesi kontrolü


%52

BIM ile daha iyi kazanma oranı*2021 yılında Autodesk, dijital dönüşümün durumunu ve BIM'in algılanan değerini ölçmek için AEC sektöründeki 290'dan fazla yükleniciden veri topladı.

İnşaatta BIM iş akışlarının değeri


Her ölçekten inşaat firması, AEC Collection’da bulunan BIM iş akışlarını kullanarak anlamlı ve ölçülebilir faydalar elde ediyor.

Uzman satış tavsiyesine mi ihtiyacınız var?