ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Wnioskowanie o licencję do użytku domowego


Jeśli masz produkty z dostępem dla wielu użytkowników, możesz złożyć wniosek o licencję na oprogramowanie do użytku domowego. Aby skorzystać z prawa do użytku domowego, wypożycz licencję z serwera lub złóż wniosek o licencję. Licencje mogą być zamawiane tylko przez administratorów i z kwalifikujących się kont.


Możesz wnioskować tylko o jedną licencję do użytku domowego na każdą subskrypcję niezależnie od tego, ile osób korzysta z tej subskrypcji. Użytek domowy podlega pewnym warunkom. Jest niedostępny w przypadku niektórych produktów i lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Warunki korzystania z oprogramowania do użytku domowego (angielski) i Produkty do użytku domowego.

 

Aby złożyć wniosek o licencję do użytku domowego, przejdź do sekcji Kontakt z działem pomocy technicznej i wypełnij formularz w celu utworzenia zgłoszenia. Mimo że niektóre pola w formularzu są oznaczone jako opcjonalne, należy uwzględnić następujące informacje:

  • Nazwa i wersja produktu.
  • System operacyjny.
  • Numer umowy subskrypcyjnej.
  • Numer seryjny, jeśli go posiadasz.
  • Twoja rola lub rola osoby, w imieniu której składany jest ten wniosek (na przykład kierownika ds. umów lub głównego administratora).

Ponowna aktywacja wygasłej licencji do użytku domowego

Jeśli licencja wygasła, zaloguj się i kliknij znajdujący się powyżej przycisk Rozpocznij, aby zamówić nową licencję do użytku domowego. Jeśli umowa została właśnie odnowiona, odczekaj pewien czas (maksymalnie 24 godziny) potrzebny do przetworzenia zamówienia.

Gdy zawnioskujesz o nową licencję do użytku domowego, zostanie ona przedłużona na kolejny okres. Numer seryjny pozostaje taki sam, ale musisz ponownie aktywować produkt na domowym komputerze.

  1. Znajdź i usuń plik .data i jego kopię zapasową.
System operacyjny Lokalizacja Uwagi
Windows Vista /
Windows 7 /
Windows 8 i 8.1 /
Windows 10
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
Te pliki systemu Windows są ukryte. Do wyświetlenia ich konieczne może być włączenie opcji Pokaż ukryte pliki w oknie Opcje folderów.
Uruchomienie procesu LMU.exe może zablokować pliki danych adskflex i zapobiec ich usunięciu. Za pomocą Menedżera zadań systemu Windows Możesz sprawdzić, czy proces LMU.exe jest uruchomiony. Jeśli proces jest uruchomiony, zakończ go.
Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
Mac /Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data
/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
Te pliki są ukryte na komputerach Mac. Aby je wyświetlić, może być konieczne otwarcie folderu FLEXnet. Wybierz Finder > menu Przejdź > Przejdź do folderu, wprowadź poniższą ścieżkę w polu Przejdź do folderu i kliknij przycisk Przejdź:
/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/
Usunięcie pliku .data spowoduje usunięcie istniejących aktywacji wszystkich produktów Autodesk w wersji 2010 i nowszych, które należy ponownie aktywować. W produktach innych firm, takich jak Adobe, może być wykorzystana ta sama technologia licencjonowania i w tej samej lokalizacji mogą być zapisywane podobne pliki, więc nie należy usuwać plików innych niż Autodesk.
  1. Uruchom produkt.
  2. Postępuj zgodnie ze standardowym procesem aktywacji, aby ponownie aktywować produkt na nowy okres.

Zobacz także


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej