ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Dodawanie i usuwanie użytkowników


Administratorzy mogą dodawać użytkowników do zespołów i usuwać ich z nich. Zespół to centralne miejsce, w którym administratorzy zarządzają użytkownikami, przypisanymi produktami i ustawieniami. Obejmuje on użytkowników dodanych za pośrednictwem konta w portalu Autodesk Account, użytkowników — gości i użytkowników korzystających z produktów Autodesk do współpracy w chmurze. Więcej informacji na temat zespołów można znaleźć w temacie Zarządzanie zespołami.

 

Aby przyznać użytkownikom dostęp do produktów i usług Autodesk, administrator może.

 • Zaprosić użytkowników pojedynczo lub zaimportować ich zbiorczo, korzystając z ich kont w portalu Autodesk Account. Jeśli użytkownicy nie mają kont w portalu Autodesk Account, otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem i linkiem do utworzenia konta za pomocą własnego adresu e-mail i hasła.
 • Dodać ich automatycznie, korzystając z metody zarządzania użytkownikami just-in-time (JIT) obsługującej jednokrotne logowanie (SSO). Metoda JIT umożliwia automatyczne tworzenie kont dla nowych użytkowników i dodawanie ich do zespołu przy pierwszym zalogowaniu się w usługach Autodesk za pomocą jednokrotnego logowania. Więcej informacji można znaleźć w temacie Jak działa metoda zarządzania użytkownikami JIT?.
 • Dodać ich przez zsynchronizowanie katalogów. Synchronizowanie katalogów umożliwia utworzenie w katalogu firmy grup użytkowników, które można automatycznie synchronizować z zespołami na koncie w portalu Autodesk Account. Pozwala to na dodawanie użytkowników do zespołu bez konieczności logowania się w celu utworzenia ich kont. Więcej informacji można znaleźć w temacie Synchronizowanie katalogów Active Directory (angielski).
 • Dodać ich, korzystając z hubów. Huby pozwalają zarządzać członkami i ich uprawnieniami, a także umożliwiają zespołom bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych oraz pracę nad projektami z wykorzystaniem produktów Autodesk do współpracy (obecnie BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma i Fusion).

Dodawanie i usuwanie użytkowników na koncie w portalu Autodesk Account

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw należy zalogować się na konto w portalu Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com.

 

Uwaga: korzystając z poniższych procedur, nie można utworzyć nowych ani anulować dotychczasowych subskrypcji. W przypadku takich operacji przejdź do sekcji Zwiększanie lub zmniejszanie liczby stanowisk. Aby zwrócić ostatnio zakupioną subskrypcję, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.


Dodawanie pojedynczych użytkowników

 1. W menu nawigacji wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 2. Wybierz zespół, do którego chcesz zaprosić użytkowników, i kliknij przycisk Zaproś użytkowników.
 3. Wprowadź imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail.
 4. Kliknij przycisk Wyślij zaproszenie.
  Użytkownicy, który mają konto w portalu Autodesk Account, pojawią się w zespole jako Zweryfikowani.

   

  Użytkownicy bez konta pojawią się w zespole jako Zaproszeni i otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta. Zaproszeni użytkownicy mają siedem dni na utworzenie konta przy użyciu linku w wiadomości e-mail.
 5.  

 6. Użytkowników, którzy jeszcze nie zweryfikowali swoich kont, będą wskazywać informacje o konfiguracji z przewodnikiem, które będą widoczne na Twoim koncie przez 30 dni od rozpoczęcia subskrypcji. Aby po 30 dniach sprawdzić, czy stan konta użytkownika to Zweryfikowano, czy Zaproszono, przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Wg użytkownika.
 7. Jeśli po siedmiu dniach użytkownik nie zweryfikuje swojego konta, sprawdź, czy został podany prawidłowy adres e-mail, i wyślij zaproszenie ponownie.
  • Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Wg użytkownika.
  • Wybierz użytkownika i kliknij przycisk Wyślij ponownie zaproszenie.

Uwaga: jeśli korzystasz z planu Premium i jednokrotnego logowania (SSO), użytkownicy mogą być dodawani automatycznie.


Import listy użytkowników

 1. Przygotuj plik CSV zawierający do 5000 użytkowników, których chcesz zaimportować.
  1. Każdego użytkownika umieść w osobnym wierszu.
  2. Uzupełnij trzy kolumny: Imię, Nazwisko i Adres e-mail.
   Uwaga: użytkownicy, którzy należą już do zespołu, są ignorowani.
 2. W menu nawigacji wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 3. Wybierz zespół, do którego chcesz zaprosić użytkowników, i kliknij przycisk Zaproś użytkowników.
  Uwaga: jeśli stosujesz klasyczne zarządzanie użytkownikami, zobacz temat Dodawanie użytkowników w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami.
 4. Wybierz kartę Import i kliknij opcję Przekaż plik CSV. Podczas przekazywania pliku możesz kontynuować pracę. Po zakończeniu importu otrzymasz powiadomienie.

Usuwanie pojedynczych użytkowników

Użytkowników mogą usuwać z konta w portalu Autodesk Account główni i pomocniczy administratorzy oraz administratorzy SSO. Usunięcie użytkownika powoduje anulowanie jego dostępu do produktów i usług, ale nie powoduje usunięcia jego osobistego konta w portalu Autodesk Account.
 

W sekcji Zarządzanie użytkownikami:

 1. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika (sekcja Zarządzanie użytkownikami jest widoczna tylko dla administratorów).
 2. Wybierz użytkownika.
 3. Kliknij ikonę Usuń użytkownika (ikonę kosza obok informacji kontaktowych użytkownika).
 4. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Usuń użytkownika.

Uwaga: głównych administratorów nie można usunąć, o ile nie usunięto ich uprawnień administracyjnych. Wszyscy administratorzy mogą usuwać innych pomocniczych administratorów i administratorów SSO.


Zbiorcze usuwanie użytkowników

 1. Zaloguj się na swoje konto pod adresem manage.autodesk.com i kliknij opcje Zarządzanie użytkownikami > Wg użytkownika.
 2. Kliknij pole wyboru, aby wybrać jednego lub więcej użytkowników. Zostanie wyświetlony baner z informacją o liczbie wybranych użytkowników.
 3. Kliknij polecenie Usuń z zespołu.
 4. W oknie potwierdzenia kliknij polecenie Usuń.

Uwaga: nie można usunąć głównych administratorów ani użytkowników dodanych przy użyciu synchronizacji katalogów (plan Premium).


Anulowanie dostępu do witryn służących współpracy w chmurze

W przypadku niektórych produktów do współpracy mogą być konieczne dodatkowe czynności w celu zdezaktywowania dostępu do witryn służących do współpracy i do danych projektu.

 

W poniższej tabeli opisano zakres dostępu do witryn po usunięciu użytkownika z zespołu Autodesk.

Produkt Użytkownik dezaktywowany Dostęp użytkownika
Autodesk Construction Cloud (ACC) Nie Pozostaje aktywny
BIM 360 Nie Pozostaje aktywny
Fusion Tak Nieaktywny. Nie ma dostępu do danych witryny
Info360 Nie Pozostaje aktywny
Flow Production Tracking Tak Nieaktywny. Nie ma dostępu do danych witryny
Forma Tak Nieaktywny. Nie ma dostępu do danych witryny.
Tandem Nie Pozostaje aktywny
Upchain Nie Pozostaje aktywny

Jeśli usunięty użytkownik pozostaje aktywny, skontaktuj się z administratorem witryny służącej do współpracy, aby go dezaktywować lub usunąć z witryny.

 

Instrukcje dotyczące zarządzania dostępem użytkowników znajdziesz w pomocy do produktu służącego do współpracy. Aby zarządzać stanem użytkowników w usłudze BIM 360 lub ACC, zobacz temat Zarządzanie użytkownikami konta.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej