ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Zasady wirtualizacji


Aby sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom dotyczącym sprzętu i oprogramowania, wiele organizacji wprowadziło wirtualizację. Wirtualizacja zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczne urządzenia i pozwala tworzyć pule zasobów komputerowych.

Możliwość przeprowadzania instalacji wirtualnych

Możliwość korzystania z oprogramowania w środowisku wirtualnym zależy od produktu, sposobu jego zakupu i tego, czy warunki użytkowania dotyczące danego planu zakupów zezwalają na wirtualizację. Sprawdź wymagania systemowe oprogramowania, aby się upewnić, że będzie ono działać w środowisku wirtualnym.

 

Aby stwierdzić, czy oprogramowania można używać w środowisku wirtualnym, zapoznaj się z warunkami dostępu i użytkowania dotyczącymi danego planu zakupów. 

 

Plany zakupów, które umożliwiają pewną formę wirtualizacji

  • Subskrypcja związana z nazwą użytkownika (dostęp dla jednego użytkownika lub Autodesk Flex) bądź umowa Enterprise Business Agreement. Kierownicy mogą wdrożyć oprogramowanie w taki sposób, aby przypisany użytkownik mógł uzyskiwać do niego dostęp na wielu urządzeniach i aby tylko jeden autoryzowany użytkownik mógł w danym czasie korzystać z pojedynczej licencji. Subskrypcja związana z nazwą użytkownika wymaga od użytkowników logowania się w celu autoryzacji dostępu do oprogramowania. Jeśli w środowisku wirtualnym nie jest zachowywany adres MAC użytkownika przy ponownym uruchomieniu, to aby uzyskać dostęp do swojego oprogramowania, użytkownik będzie musiał się logować w każdej sesji od nowa.

  • Serwery licencji sieciowych, składniki serwera lub serwerowe składniki produktów. Są one objęte planami licencji sieciowych i subskrypcjami z dostępem dla wielu użytkowników. Wirtualizację składników serwera możesz przeprowadzić lokalnie w sieci WAN lub poza siedzibą firmy za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług w chmurze. Jeśli wybierzesz opcję wirtualizacji poza siedzibą firmy, upewnij się, że:

    • hostowane oprogramowanie jest odpowiednio zabezpieczone przez zewnętrznego dostawcę usług w chmurze,

    • możesz kontrolować dostęp do zdalnie hostowanego oprogramowania i jego użytkowanie.

Plany zakupów, które nie zezwalają na wirtualizację

  • Subskrypcje z dostępem dla wielu użytkowników

 

Zasady wirtualizacji według typu zakupu

Typ dostępu Wirtualizacja instalacji oprogramowania Wirtualizacja składników serwera
 

Subskrypcja związana z nazwą użytkownika

 

 

 

Subskrypcja dla jednego użytkownika

 

Dozwolona 

 

Nd.

 

Flex 

 

Dozwolona

 

Nd. 

 

Umowa Enterprise Business Agreement (tokeny Flex)

 

Dozwolona 

 

Dozwolona

 

Subskrypcja dla wielu użytkowników i licencje wieczyste 

 

 

 

Subskrypcja dla wielu użytkowników

 

Niedozwolona 

 

Dozwolona

Obejmuje licencję sieciową, serwery, składniki serwera i serwerowe składniki produktów.  

 

Sieciowa licencja wieczysta 

 

Niedozwolona 

 

Dozwolona

Obejmuje licencję sieciową, serwery, składniki serwera i serwerowe składniki produktów. 

 

Autonomiczna licencja wieczysta 

 

Niedozwolona 

 

Nd.

Pomoc techniczna dotycząca instalacji wirtualnej

 

Autodesk świadczy pomoc techniczną, aby zapewnić poprawne działanie oprogramowania, ale nie świadczy pomocy technicznej do środowiska wirtualnego. W przypadku problemów wymagających pomocy technicznej może być konieczna weryfikacja, że problem dotyczy oprogramowania, a nie środowiska wirtualnego.  W tym celu nasi eksperci poproszą o odtworzenie problematycznego zachowania w środowisku fizycznym. Jeśli to zachowanie będzie można odtworzyć, wówczas zapewnią pomoc techniczną. Jeśli nie, wtedy w celu uzyskania pomocy technicznej należy się skontaktować z dostawcą usług wirtualizacji.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej