Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Autodesk

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2021 r.

Firma Autodesk przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jak firma Autodesk przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryn internetowych, produktów i usług („aplikacje”), łącznie z tymi rozpowszechnianymi przez naszych sprzedawców i innych partnerów handlowych, a także za pośrednictwem wydarzeń na żywo i cyfrowych, webinariów, ankiet, działań marketingowych oraz wizyt w naszych obiektach (wraz z aplikacjami, zbiorczo zwane naszymi „ofertami”). Wszelkie odniesienia do „Autodesk”, „my”, „nas”, „nam” lub „nasze” oznaczają firmę Autodesk, Inc. oraz inne podmioty, które należą do rodziny korporacyjnej Autodesk i które odsyłają do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Listę podmiotów należących do rodziny korporacyjnej Autodesk można znaleźć tutaj.

Od czasu do czasu możemy wyświetlać dodatkowe informacje o ochronie prywatności, na przykład gdy uważamy, że dodatkowa przejrzystość pomoże Państwu w podjęciu świadomej decyzji o podaniu danych osobowych. Przykładowo mogą Państwo zobaczyć dodatkową informację o ochronie prywatności wyjaśniającą konkretny program zbierania danych albo dodatkową informację o ochronie prywatności podczas rejestracji na wydarzenie.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, jak przetwarzamy dane osobowe dla naszych własnych celów. Przetwarzamy dane osobowe również w imieniu naszych klientów na podstawie pisemnej umowy. Nie kontrolujemy praktyk przetwarzania i ochrony danych naszych klientów, które mogą różnić się od tych określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

„Dane osobowe” to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane bezpośrednio lub pośrednio z konkretną osobą. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są anonimowe, poddane deidentyfikacji lub zagregowane, zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w obowiązujących przepisach. Dla celów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności „dane osobowe” i „informacje osobiste” mają to samo znaczenie i są stosowane wymiennie.

 

Jakie informacje na Państwa temat zbiera firma Autodesk?Jak firma Autodesk używa informacji zebranych na Państwa temat?

Dane osobowe pozyskujemy na różne sposoby. Niektóre dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa. Inne dane są automatycznie gromadzone lub generowane oraz dotyczą sposobu, czasu i przyczyny Państwa wchodzenia w interakcje z nami lub naszymi ofertami, co obejmuje dane uzyskane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia. Państwa dane osobowe pozyskujemy także od stron trzecich.

Informacje, które Państwo nam podają:

Zbieramy informacje bezpośrednio od Państwa, na przykład podczas rejestracji w celu założenia konta lub skorzystania z naszych ofert, rejestracji produktu lub usługi, zapisywania się na biuletyn albo na jedno z naszych wydarzeń, podczas interakcji związanych z jednym z naszych wydarzeń, ankiet, działań lub mediów społecznościowych, odwiedzania naszych obiektów lub kontaktowania się z nami w inny sposób. Rodzaje informacji, które możemy od Państwa zbierać, obejmują:

 • Identyfikatory, takie jak Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres fizyczny i/lub adres e-mail, adres IP, nazwa użytkownika konta oraz hasło do konta.
 • Informacje zawodowe, takie jak wykonywany zawód, branża, licencje zawodowe, doświadczenie zawodowe i historia zatrudnienia oraz inne kwalifikacje.
 • Informacje handlowe, takie jak szczegóły dotyczące Państwa planów subskrypcji, ofert, które Państwo nabyli, wykorzystali i/lub wyrazili zainteresowanie, oraz wydarzeń, w których brali Państwo udział.
 • Informacje finansowe związane z kontem, takie jak dane płatnicze, które podają Państwo, dokonując zakupu lub w odpowiedzi na ofertę (strony trzecie przetwarzają te przekazy pieniężne na rzecz naszej firmy w sposób opisany poniżej).
 • Informacje dotyczące edukacji, takie jak zdobyte wykształcenie.
 • Cechy chronione, takie jak data urodzenia (jeśli dotyczy).
 • Informacje wizualne, dźwiękowe i elektroniczne, takie jak Państwa zdjęcie lub podpis; rejestry naszych interakcji, takie jak treść korespondencji, szczegóły dotyczące skarg i ich rozstrzygnięć, rejestry usług; Państwa preferencje, w tym preferowane narzędzia, doświadczenie , język oraz częstotliwość, z jaką chcą Państwo otrzymywać informacje marketingowe.

Gdy dokonują Państwo zakupów za pośrednictwem naszych witryn internetowych, korzystamy z podmiotów obsługujących płatności (Digital River, BlueSnap, PayPal, Stripe, Adyen) i nie przechowujemy danych kart kredytowych ani żadnych innych informacji finansowych (innych niż fakt potwierdzenia płatności w określonej kwocie). Aby umożliwić przeprowadzenie transakcji, zbieramy Państwa dane kontaktowe i dane konta, które następnie przekazujemy podmiotowi obsługującemu płatność w celu realizacji transakcji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z tymi podmiotami i sprawdzając ich oświadczenia o ochronie prywatności.

Informacje, które pozyskujemy lub generujemy:

Automatycznie zbieramy lub generujemy pewne dane osobowe na Państwa temat na podstawie kontaktów z nami, na przykład gdy korzystają Państwo z naszych ofert, i możemy powiązać te informacje z Państwa kontem. Zbierane przez nas informacje obejmują:

 • Identyfikatory, takie jak unikatowe identyfikatory użytkowników, unikatowe identyfikatory urządzeń, adresy IP, identyfikatory plików cookie, informacje o licencjach produktów oraz nazwy użytkowników.
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, takie jak odwiedzona domena witryny internetowej; jakie działania i oferty są wykorzystywane, w jaki sposób i jak długo; posty, dyskusje i inne rodzaje kontaktów z nami, w tym na naszych blogach, forach dyskusyjnych lub czatach; wykorzystanie wszelkich hiperłączy lub treści do pobrania dostępnych za pośrednictwem naszych ofert.
 • Informacje dotyczące geolokalizacji.
 • Informacje elektroniczne, takie jak informacje o systemach operacyjnych, typach urządzeń, informacje o przeglądarkach, informacje dotyczące automatycznych aktualizacji i błędów technicznych, informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych ofert, w tym o preferowanych przez Państwa narzędziach i doświadczeniach, oraz o Państwa zaangażowaniu w nasze działania.
 • Informacje handlowe, takie jak rejestry dokumentujące zainteresowanie naszymi ofertami lub zrealizowane zakupy.
 • Cechy identyfikujące, takie jak wzorce twarzy i ruch gałek ocznych.
 • Dane wywnioskowane z wszelkich dostępnych nam danych osobowych i informacji dotyczących korzystania z naszych ofert.

Korzystamy także z plików cookie (małych plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową podczas korzystania z witryn internetowych) i technologii pokrewnych, takich jak znaczniki pikselowe i sygnalizatory web beacon (nazywanych łącznie „plikami cookie”), aby zbierać i przechowywać informacje podczas Państwa korzystania z naszych aplikacji. Używamy programów do analizy danych firmy Autodesk oraz narzędzi zawierających narzędzia analityczne stron trzecich, takie jak Google Analytics, które pomagają nam zrozumieć, jak, kiedy i dlaczego korzystają Państwo z naszych aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz Oświadczeniu o plikach cookie, to od Państwa zależy, czy będziemy zbierać dane za pomocą plików cookie. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zmienić zdanie i wyrazić to, przechodząc do ustawień w danej aplikacji lub klikając łącze w stopce widocznej w naszych witrynach internetowych. Odpowiednie łącze może być zatytułowane „Preferencje dotyczące plików cookie”, „Ustawienia prywatności” lub podobnie.

Wybrane opcje dotyczące plików cookie są zazwyczaj związane z konkretną aplikacją, przeglądarką lub urządzeniem, dlatego też może zaistnieć konieczność ponownego dokonania wyboru, gdy odwiedzają Państwo inną aplikację, korzystają z nowej przeglądarki lub urządzenia, bądź też usuwają Państwo pliki cookie z przeglądarki.

Dane dotyczące sieci społecznościowych: Możemy dołączać treści, znaczniki pikselowe, tagi, przyciski lub inne narzędzia łączące się z usługami i/lub platformami innych firm („Wtyczki”). Jeśli korzystają Państwo z jednej z naszych ofert, która zawiera Wtyczki, informacje z Państwa urządzenia mogą być przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego dostawcy usług i/lub platform. Nie możemy kontrolować danych zbieranych przez Wtyczki. Jeśli są Państwo zalogowani w sieci społecznościowej, istnieje możliwość, że sieć społecznościowa będzie w stanie powiązać Państwa korzystanie z naszej oferty z jej usługami i/lub platformą.

Przykładowo, jeśli wchodzą Państwo w interakcję z Wtyczką, klikając przycisk „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij” albo pisząc komentarz, informacje te mogą automatycznie pojawić się w Państwa profilu w odpowiedniej usłudze lub platformie sieci społecznościowej. Nawet jeśli nie są Państwo zalogowani, Wtyczki mogą wysyłać Państwa adres IP do usług i/lub platform sieci społecznościowych. Należy o tym pamiętać podczas korzystania z naszych ofert.

Jeśli korzystają Państwo z usługi lub platformy sieci społecznościowej na urządzeniu, które może również być używane przez inne osoby, te osoby mogą być w stanie zobaczyć informacje zapisane lub wyświetlane w połączeniu z Państwa profilem na stronie usługi sieci społecznościowej.

Informacje, które zbieramy od stron trzecich:

Otrzymujemy i przetwarzamy informacje od naszych podmiotów stowarzyszonych oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak pracodawcy, partnerzy biznesowi, bazy danych kontaktów biznesowych, usługi wzbogacania danych, partnerzy handlowi (np. sprzedawcy), dostawcy usług marketingowych, zewnętrzne agregatory danych oraz usługi i platformy sieci społecznościowych (np. LinkedIn i Facebook). Otrzymujemy również informacje z publicznie dostępnych źródeł i od licencjodawców. Kategorie danych osobowych, które zbieramy z tych źródeł, obejmują:

 • Identyfikatory, takie jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail.
 • Informacje zawodowe, takie jak wykonywane zawody, branże, licencje zawodowe, doświadczenia zawodowe i historie zatrudnienia oraz inne kwalifikacje.
 • Informacje dotyczące edukacji, takie jak zdobyte wykształcenie.
 • Informacje handlowe, takie jak wydarzenia lub działania, w których brali Państwo udział.
 • Dane wywnioskowane, takie jak informacje o użytkowaniu i Państwa preferencjach, zachowaniach i innych atrybutach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy łączyć Państwa dane osobowe z informacjami zbieranymi od stron trzecich w celu zapewnienia aktualności i dokładności naszych baz danych oraz dostarczania Państwu lepiej dopasowanych treści, doświadczeń, aplikacji i innych ofert.

 

Jak firma Autodesk używa informacji zebranych na Państwa temat?

Używamy Państwa danych osobowych w sposób świadomy i praktyczny, między innymi w następujących celach:

 • Potwierdzanie Państwa tożsamości w zakresie niezbędnym do realizacji naszej umowy z Państwem.
 • Dostarczanie usług, produktów i innych ofert, w tym informacji, takich jak spersonalizowane analizy i zalecenia, w zakresie niezbędnym do realizacji naszej umowy z Państwem.
 • Przesyłanie Państwu ważnych informacji, takich jak informacje o Państwa koncie lub zakupach, w ramach naszej umowy z Państwem.
 • Przesyłanie Państwu żądanych przez Państwa informacji w zakresie niezbędnym do realizacji naszej umowy z Państwem lub, gdy nie jest to niezbędne do realizacji umowy, w związku z naszym uzasadnionym interesem, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania klientów.
 • Zapewnianie i poprawa bezpieczeństwa, a także rozwiązywanie problemów związanych z naszymi ofertami w zakresie niezbędnym do realizacji naszej umowy z Państwem lub, jeśli nie jest to konieczne do realizacji umowy, w związku z uzasadnionym interesem ochrony naszej działalności.
 • Anonimizacja, agregacja i deidentyfikacja Państwa danych osobowych, aby nie mogły one dłużej służyć do identyfikacji Państwa, w związku z naszym uzasadnionym interesem przy prowadzeniu badań i wykonywaniu analiz.
 • Rozwijanie i ulepszanie naszych obecnych i przyszłych ofert oraz Państwa doświadczeń, w tym poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych systemów, które analizują dane przy użyciu uczenia maszynowego i innych technik analitycznych, w związku z naszym uzasadnionym interesem lub, gdzie jest to konieczne, za Państwa zgodą.
 • Poznanie sposobu korzystania z naszych ofert i osób z nich korzystających, w związku z naszym uzasadnionym interesem dotyczącym poprawy naszych ofert i ogólnego doświadczenia użytkownika lub, gdzie jest to konieczne, za Państwa zgodą.
 • Analizowanie informacji o tym, jak Państwo wchodzą w interakcje z nami lub mogą wchodzić w interakcje z nami bądź korzystać z naszych ofert w związku z naszym uzasadnionym interesem dotyczącym poprawy naszych ofert i Państwa doświadczeń w korzystaniu z naszych usług lub, gdzie jest to konieczne, za Państwa zgodą.
 • Podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących naszej działalności, w tym składanie sprawozdań z wyników działalności, w związku z naszym uzasadnionym interesem przy podejmowaniu tych decyzji lub, gdzie jest to konieczne, za Państwa zgodą.
 • Przesyłanie materiałów szkoleniowych, samouczków, sugestii, biuletynów, ankiet lub innych informacji, w tym informacji, które mogą być istotne z punktu widzenia Państwa zainteresowań lub preferencji, w związku z naszym uzasadnionym interesem przy usprawnianiu obsługi klienta lub, gdzie jest to konieczne, za Państwa zgodą.
 • Przesyłanie ofert promocyjnych, reklam lub innych treści marketingowych w związku z naszym uzasadnionym interesem przy prowadzeniu marketingu bezpośredniego lub, gdzie jest to konieczne, za Państwa zgodą.
 • Wykrywanie przypadków niewłaściwego użycia, takich jak oszustwa czy piractwo komputerowe, zapobieganie im lub reagowanie na nie w inny sposób (na przykład w celu potwierdzenia, że oprogramowanie jest oryginalne i prawidłowo licencjonowane) oraz ochrona Państwa, firmy Autodesk i/lub stron trzecich w związku z naszym uzasadnionym interesem. Więcej informacji o tym, jak firma Autodesk wykrywa i zwalcza na przykład nielegalne oprogramowanie, można znaleźć tutaj.
 • Egzekwowanie i weryfikacja zgodności z warunkami prawnymi regulującymi nasze oferty w związku z naszym uzasadnionym interesem przy zapewnieniu przestrzegania stosownych warunków.
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Ochrona praw, bezpieczeństwa i własności firmy Autodesk, Państwa lub jakichkolwiek stron trzecich w związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na ochronie nas, naszych użytkowników i stron trzecich.
 • W innych celach, na które uzyskamy Państwa zgodę.
 • W celach opisanych dokładniej w naszych ofertach, na przykład w notatce uzupełniającej lub w oknach informacyjnych (dostępnych za pośrednictwem opcji Ustawienia w aplikacji).

W przypadku gdy opieramy się na Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili tę zgodę wycofać, kontaktując się z nami z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych lub w inny sposób wskazany na piśmie.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z naszymi uzasadnionymi interesami, równoważymy Państwa prawa z naszymi, tak aby nasze interesy nie były nadrzędne w stosunku do Państwa interesów ochrony danych. Mają Państwo również prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu na podstawie szczególnych dla Państwa okoliczności. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w części „Jakie mają Państwo prawa i możliwości wyboru?” poniżej.

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych lub wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Państwem lub z naszym klientem, za pośrednictwem którego korzystają Państwo z naszych ofert, niedostarczenie takich danych może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie przez nas tych zobowiązań.

 

Jak firma Autodesk ujawnia Państwa dane osobowe?

Opisane powyżej kategorie informacji ujawniamy osobom należącym do następujących kategorii:

 • Nasi dostawcy usług, w tym dostawcy, konsultanci i inni usługodawcy świadczący usługi lub pełniący funkcje w naszym imieniu na potrzeby biznesowe. Przykładowo, wśród naszych dostawców usług znajdują się firmy zapewniające nam wsparcie w zakresie marketingu, sprzedaży, doradztwa, komunikacji, konserwacji i pomocy technicznej w zakresie oprogramowania, analizy, mediów społecznościowych, badań rynkowych, audytu pod kątem prawidłowego użytkowania, zgodności z licencjami, bezpieczeństwa, weryfikacji użytkowników, lokalizacji i przetwarzania płatności. Nasi dostawcy usług przetwarzają Państwa informacje zgodnie z warunkami umowy, które ograniczają ich zdolność do korzystania z Państwa informacji.
 • Nasi partnerzy biznesowi, tacy jak partnerzy integracyjni, partnerzy handlowi (np. sprzedawcy), sponsorzy, partnerzy i uczestnicy wydarzeń, partnerzy reklamowi, wydawcy aplikacji oferowanych w sklepie Autodesk App Store, z którymi utrzymują Państwo kontakty ułatwiające relacje z firmą Autodesk i tymi partnerami biznesowymi w dowolnym celu opisanym w oświadczeniach o ochronie prywatności naszych lub tych partnerów biznesowych.
 • Nasze podmioty stowarzyszone, w dowolnym celu i z wykorzystaniem informacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym w celu zapewnienia Państwu zintegrowanych ofert (obejmujących administrowanie zakupami, usługami i płatnościami w ramach naszych zintegrowanych ofert) w związku z naszym uzasadnionym interesem. Listę podmiotów firmy Autodesk można znaleźć tutaj.
 • Usługi i platformy sieci społecznościowych do publicznego udostępniania informacji lub kontaktowania się z dostawcami usług bądź z Państwem za pośrednictwem kont w takich usługach lub na takich platformach.
 • Osoby, którym zgodnie z prawem mamy obowiązek udzielać informacji, na przykład na podstawie wezwania lub nakazu sądowego.
 • Organy ścigania, radcy prawni lub inne uprawnione strony, gdy mamy w dobrej wierze przekonanie, że ujawnienie takie jest niezbędne w celu przeciwdziałania oszustwom lub piractwu oprogramowania, obrony przed atakami lub ochrony praw, własności czy bezpieczeństwa firmy Autodesk, naszych klientów lub społeczeństwa.
 • Osoby biorące udział w rozpatrywaniu, negocjowaniu lub finalizowaniu transakcji biznesowych, takich jak sprzedaż, fuzja, konsolidacja, przejęcie, zmiana kontroli, przeniesienie znacznego majątku, upadłość lub reorganizacja, a także późniejsza integracja.

Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe innym stronom, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę lub jeśli Państwo nam to zlecą, w dowolnym wymaganym lub dozwolonym przez Państwa celu.

Możemy udostępniać stronom trzecim zagregowane, anonimowe lub poddane deidentyfikacji informacje demograficzne, statystyczne oraz inne informacje dotyczące korzystania z naszych ofert w celach marketingowych, analitycznych, planistycznych i innych. Informacje takie nie będą jednoznacznie identyfikować żadnego konkretnego użytkownika.

 

Jak firma Autodesk chroni Państwa dane?

Do ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem lub złośliwymi działaniami wykorzystujemy kombinację różnych uzasadnionych fizycznych, administracyjnych i technicznych środków kontroli. Więcej informacji na temat naszych praktyk bezpieczeństwa można znaleźć w Centrum zaufania.

Podejmujemy stosowne działania, aby dostęp pracowników, wykonawców i agentów firmy Autodesk do Państwa danych osobowych był ograniczony do tych osób, które potrzebują tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

 

Jakie mają Państwo prawa i możliwości wyboru?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, aktualizowania ich, usuwania, otrzymywania ich kopii i ograniczania naszego korzystania z nich. Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w każdej chwili.

Mogą się Państwo zalogować na swoje konto i zarządzać danymi osobowymi oraz treściami przy użyciu naszych aplikacji. Mogą Państwo także usunąć swoje dane osobowe i zamknąć konto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy zatrzymywać pewne Państwa dane do celów prawnych i wewnętrznych celów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom.

Aby złożyć wniosek o kopię danych osobowych z Państwa konta, należy przesłać ten formularz. Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy poprosić o potwierdzenie Państwa tożsamości przed realizacją Państwa wniosku i, w zależności od charakteru wymaganych danych osobowych, poprosić o dodatkowe formy weryfikacji.

W niektórych jurysdykcjach osobom fizycznym przysługują dodatkowe prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W zależności od miejsca zamieszkania lub obowiązującego prawa, może Państwu również przysługiwać:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do zablokowania lub anonimizacji Państwa danych osobowych, w zależności od potrzeb;
 • prawo do otrzymania kopii Państwa danych osobowych w celu przekazania ich stronom trzecim;
 • prawo do rezygnacji z niektórych rodzajów komunikacji związanych z marketingiem bezpośrednim;
 • prawo do odmowy ujawniania niektórych Państwa danych osobowych stronom trzecim;
 • prawo do tego, aby nie odmówiono Państwu towaru lub usługi w związku z wykonywaniem Państwa praw, chociaż mogą Państwo otrzymywać inny poziom usług lub płacić inną stawkę bądź cenę zgodnie z obowiązującym prawem;
 • prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych w Państwa jurysdykcji.

Te prawa mogą być w pewnych okolicznościach ograniczane przez prawo lokalne. Przykładowo, jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie swoich danych osobowych, możemy być zmuszeni do ich zatrzymania w celu finalizacji żądanych przez Państwa transakcji, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych lub w innych ograniczonych celach biznesowych wymaganych lub dozwolonych przepisami. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się z nami.

Gdy przetwarzamy dane osobowe w imieniu naszych klientów, możemy skierować wniosek do danego klienta i współpracować z nim przy rozpatrywaniu tego wniosku, z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych ustaleń umownych z tym klientem.

Mieszkańcy Kalifornii powinni zapoznać się z częścią „Prawa mieszkańców Kalifornii w zakresie prywatności” w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących praw wynikających z prawa stanu Kalifornia.

Osoby fizyczne w Brazylii powinny zapoznać się z dokumentem LGPD FAQs (Często zadawane pytania na temat LGPD) w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących LGPD i wynikających z niego praw.

 

Jakie firma Autodesk stosuje praktyki w zakresie przechowywania i zatrzymywania danych?

Państwa dane osobowe i udostępnione treści przechowujemy na naszych serwerach oraz na serwerach naszych dostawców usług. Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług mamy serwery w różnych miejscach świata, dlatego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane ponad granicami krajowymi i przechowywane na serwerach poza terytorium Państwa kraju lub regionu. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia Państwu możliwości korzystania z naszych ofert, z których Państwo korzystają lub o które wnioskowali, w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Dane mogą pozostawać w kopiach zapasowych wykonanych w celu zapewnienia ciągłości działalności biznesowej przez dodatkowy czas.

 

Czy firma Autodesk przekazuje dane osobowe za granicę?

Jesteśmy firmą globalną, dlatego przekazujemy Państwa dane osobowe ponad granicami krajowymi zgodnie z przepisami, które mają zastosowanie do tych danych. W miejscach, gdzie jest to wymagane przez prawo, wprowadziliśmy środki (takie jak standardowe klauzule umowne), aby odpowiednio chronić dane osobowe, które przekazujemy za granicę. Jeśli chcą Państwo uzyskać kopię zabezpieczeń, których używamy do ochrony danych osobowych przekazywanych przez nas za granicę, należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w części „Jak się z nami skontaktować?” poniżej.

Firma Autodesk posiada certyfikat zgodności z programami ramowymi Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA („Tarcza Prywatności”), zgodnie z wytycznymi Departamentu Handlu USA w zakresie zbierania, wykorzystywania i zatrzymywania danych osobowych przekazywanych z EOG, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych na podstawie Tarczy Prywatności. Firma Autodesk potwierdziła Departamentowi Handlu, że stosuje się do zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do takich danych. Jeśli wystąpi konflikt między warunkami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności a zasadami Tarczy Prywatności, w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych na podstawie Tarczy Prywatności będą obowiązywać zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności i naszych certyfikatów można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/ i w naszym Oświadczeniu o Tarczy Prywatności.

Przy przekazywaniu danych osobowych z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych firma Autodesk nie opiera się już na Tarczy Prywatności ze względu na jej unieważnienie. W odniesieniu do danych osobowych, które zostały przez nas przekazane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Tarczy Prywatności, będziemy nadal stosować zabezpieczenia, jakie zapewniała Tarcza Prywatności.

 

Jakie są praktyki marketingowe i reklamowe firmy Autodesk?

Korzystamy z narzędzi analitycznych, a także współpracujemy z co najmniej jedną siecią reklamową (naszymi „Partnerami reklamowymi”), która wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie do zbierania informacji o użytkownikach aplikacji, do prezentowania reklam oraz do śledzenia wyników kampanii reklamowych i marketingowych. Za pośrednictwem tych środków możemy razem z naszymi Partnerami reklamowymi zbierać informacje od osób używających aplikacji, w tym informacje o odwiedzanych witrynach internetowych, o tym, jak, kiedy i dlaczego korzystały one z aplikacji, o ich preferencjach marketingowych, o używanych przeglądarkach, a także ich adresy IP czy identyfikatory urządzeń. Te informacje umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w odwiedzanych przez Państwa witrynach internetowych i aplikacjach, obliczanie i kontrolowanie liczby unikatowych i powtarzanych odsłon danej reklamy, dostarczanie reklam związanych z Państwa zainteresowaniami oraz pomiar skuteczności kampanii reklamowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji powyższych działań, w związku z naszym uzasadnionym interesem lub, gdzie jest to konieczne, za Państwa zgodą.

Mogą Państwo zrezygnować z wykorzystywania Państwa danych przez Partnerów reklamowych do celów reklamy behawioralnej online, korzystając z narzędzia Your AdChoices stowarzyszenia Digital Advertising Alliance. Narzędzie Your AdChoices może nie działać, jeśli Państwa przeglądarka nie akceptuje plików cookie stron trzecich, a jeśli usuną Państwo pliki cookie, użyją innej przeglądarki lub użyją innego komputera, będą Państwo musieli ponownie skorzystać z narzędzia, aby odnowić swoją rezygnację.

Jak opisano powyżej, mogą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie. Wybrane opcje dotyczące plików cookie są zazwyczaj związane z konkretną aplikacją, przeglądarką lub urządzeniem, dlatego też może zaistnieć konieczność ponownego dokonania wyboru, gdy odwiedzają Państwo inną aplikację, korzystają z nowej przeglądarki lub urządzenia, bądź też usuwają Państwo pliki cookie z przeglądarki.

Obecnie firma Autodesk nie reaguje na sygnały „Nie śledź”.

 

Jak firma Autodesk chroni dane dzieci i uczniów?

W firmie Autodesk bardzo dbamy o ochronę prywatności dzieci i ich danych.

Większość naszych aplikacji jest ogólnie dostępnych i przeznaczonych dla użytkowników dorosłych. Nazywamy je „aplikacjami ogólnego pożytku”. Nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci związanych z aplikacjami ogólnego pożytku. Pewne aplikacje są odpowiednie dla dzieci i są dla nich przeznaczone. Nazywamy je „aplikacjami dla dzieci”.

Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci odnosi się do danych osobowych zbieranych od niektórych dzieci i uczniów korzystających z oferty firmy Autodesk, w tym aplikacji dla dzieci. Jeśli występuje konflikt między naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności dzieci i Oświadczeniem o ochronie prywatności, standardy przetwarzania przez nas danych osobowych dzieci będzie określać Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci. Więcej informacji na ten temat zawiera nasze Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci.

 

Czy podawane przez Państwa dane osobowe są kiedykolwiek dostępne publicznie?

Jak zawsze, zachęcamy do zachowania ostrożności przy ujawnianiu danych osobowych, w tym także w naszych ofertach. W naszych ofertach mogą być dostępne funkcje udostępniania treści, w tym komentarzy i polubień, które mogą być publicznie widoczne.

W niektórych przypadkach można ograniczyć, kto może wyświetlać publikowane informacje i treści lub uzyskiwać do nich dostęp. W pozostałych przypadkach informacje i treści mogą być widoczne dla zarejestrowanych członków oferty, a czasem dla wszystkich. Państwa imię i nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe lub adres e-mail (szczególnie gdy pokrywa się on z nazwą użytkownika) mogą być publikowane z każdą wiadomością lub innymi treściami zamieszczanymi za pośrednictwem niektórych z naszych ofert.

Aby publikowane informacje nie zostały ujawnione publicznie, należy korzystać z oferty, która pozwala kontrolować, kto może wyświetlać zamieszczane w niej informacje.

 

 

Jakie są praktyki marketingowe i reklamowe firmy Autodesk?

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może zostać zmienione w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, naszych praktykach dotyczących przetwarzania danych lub charakteru naszej działalności. Zaktualizowane Oświadczenie o ochronie prywatności będzie dostępne w naszym Centrum zaufania tutaj. Będziemy podawać datę ostatniej aktualizacji Oświadczenia o ochronie prywatności, aby ułatwić Państwu zorientowanie się, kiedy zostało zmienione. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa, zanim zmiany te wejdą w życie, na przykład w formie widocznego powiadomienia w naszej witrynie internetowej lub usługach albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Jak się z nami skontaktować?

Aby się z nami skontaktować, należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych. W takim wypadku należy podać nazwę oferty, w sprawie której się z nami Państwo kontaktują:

Adres e-mail: privacy.questions@autodesk.com

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
USA

Inspektor ochrony danych: Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, należy skorzystać z następujących danych kontaktowych: DPO@autodesk.com.

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości?

Zobowiązujemy się współpracować z Państwem w celu sprawiedliwego rozstrzygnięcia każdej skargi lub wątpliwości dotyczącej ochrony prywatności. Jeśli mimo to uważają Państwo, że nie byliśmy w stanie zapewnić pomocy w związku z Państwa skargą lub wątpliwościami, mają Państwo prawo złożyć skargę w urzędzie ochrony danych Stanów Zjednoczonych i/lub we właściwym europejskim organie nadzoru lub jego lokalnym odpowiedniku.