ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Zarządzanie grupami


Na koncie w portalu Autodesk Account możesz zebrać użytkowników w grupy i przypisać wszystkim w grupie dostęp do tych samych produktów, zamiast przypisywać użytkowników do produktów pojedynczo. Ponadto możesz tworzyć grupy odpowiadające wyspecjalizowanym rolom. Przykładowo możesz przypisać programy AutoCAD i Revit do grupy o nazwie Architekci albo programy Civil 3D i Navisworks Manage do grupy obejmującej inżynierów budownictwa.

 

Po skonfigurowaniu grupy można śledzić związane z nią dane na temat wykorzystania, do czego służy raport użycia (dostępny po wybraniu opcji Raportowanie w obszarze Raport użycia). Pomoże to zrozumieć wzorce użycia, podejmować decyzje oparte na danych i sprawnie zarządzać przypisaniami produktów.​ Weryfikując dane użycia, można:

 • Zyskać pewność, że grupom przypisywane są właściwe produkty. Jeśli na przykład większość ludzi w grupie nie używa produktu, można usunąć domyślne przypisanie go do grupy, aby zmniejszyć koszty. 
 • Rozszerzyć analizę raportów poprzez weryfikację użycia w podobnych grupach użytkowników w celu łatwiejszego dostrzeżenia trendów.

Pamiętaj, że na koncie w portalu Autodesk Account grupy oznaczają coś innego niż zespoły. Domyślnie na koncie automatycznie jest tworzony jeden zespół, który obejmuje wszystkich użytkowników i wszystkie subskrypcje Autodesk. W ramach zespołu możesz tworzyć grupy. Jeśli istnieje więcej zespołów, poszczególne grupy nie mogą należeć do kilku zespołów, nawet jeśli obejmują tych samych użytkowników występujących w różnych zespołach. Aby uzyskać więcej informacji na temat zespołów, zobacz temat Zarządzanie zespołami.

 

Uwaga: grupy nie są obsługiwane w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami. Ponadto do grup nie można dodawać ofert dotyczących produktów Autodesk Construction Cloud (ACC), BIM ani Flow Production Tracking.

 

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.


Tworzenie grupy

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według grupy.
 2. Kliknij przycisk Utwórz grupę.
 3. Wprowadź nazwę grupy i kliknij przycisk Utwórz grupę.

Dodawanie użytkowników do grupy

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według grupy.
 2. Wybierz grupę na podstawie nazwy.
 3. Kliknij przycisk Dodaj użytkowników.
 4. Wybierz użytkowników z wyświetlonej listy.
 5. Aby dodać użytkowników do wybranej grupy przez przekazanie pliku CSV, kliknij przycisk Importuj.
 6. Kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga: podczas przypisywania użytkowników do grupy dostępna liczba stanowisk musi wystarczyć dla nowych członków grupy.


Przypisywanie produktów do członków grupy

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według grupy.
 2. Wybierz grupę.
 3. Kliknij przycisk Wyświetl przypisania.
 4. Wybierz produkty i kliknij przycisk Przypisz.

Przypisywane produkty się kumulują. Użytkownik może mieć przypisany ten sam produkt domyślnie oraz przez jedną lub więcej grup, wówczas zachowa on wszystkie przypisane pozycje. Jeśli użytkownikowi przypisano ten sam produkt z wielu źródeł w ramach zespołu, potrzebuje on tylko jednego stanowiska.

 

Uwaga: podczas przypisywania produktów do grupy liczba dostępnych stanowisk musi wystarczyć dla wszystkich jej członków.


Zmiana nazwy grupy

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według grupy.
 2. Wybierz grupę.
 3. W sekcji Operacje kliknij opcję Zmień nazwę grupy.
 4. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Usuwanie grupy

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według grupy.
 2. Wybierz grupę.
 3. W sekcji Operacje kliknij przycisk Usuń grupę.

Uwaga: użytkownicy przypisani pojedynczo do produktów nadal zachowują do nich dostęp. Zarządzanie grupami nie ma wpływu na pojedynczo przypisane produkty.


Tworzenie grupy przez synchronizację katalogów

Tylko plany Premium i Enterprise: jeśli zespół jest skonfigurowany pod kątem jednokrotnego logowania (SSO), możesz automatycznie synchronizować grupy z użytkownikami w katalogu organizacji. Aby skonfigurować SSO i synchronizację katalogów, zapoznaj się z Podręcznikiem konfiguracji jednokrotnego logowania.

 

Aby sprawdzić stan zsynchronizowanych grup:

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według grupy.
 2. Kliknij przycisk Utwórz grupę.
 3. Kliknij przycisk Zsynchronizowano. Jeśli opcja Zsynchronizowano nie jest dostępna, musisz przejść na plan Premium. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.autodesk.com/pl/plans.

Jeśli katalog organizacji nie jest zsynchronizowany, poproś głównego administratora i administratora SSO
o skonfigurowanie narzędzia Synchronizacja katalogu w ustawieniach zespołu. Po zakończeniu wstępnej konfiguracji pomocniczy administratorzy mogą przypisywać produkty do zsynchronizowanych grup.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej