ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Oznaczanie użytkownika jako gościa


Jako gościa możesz oznaczyć dowolnego użytkownika (z wyjątkiem głównego lub pomocniczego administratora). Zwykle tak się postępuje w przypadku osób niebędących pracownikami, na przykład wykonawców lub dostawców.

 

Aby oznaczyć użytkownika jako gościa:

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
  2. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
  3. Wyszukaj lub wybierz użytkownika.
  4. Kliknij przycisk Wyświetl szczegóły.
  5. Kliknij przycisk Zmień rolę.
  6. W sekcji Rola użytkownika wybierz opcję To jest gość.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Aby usunąć oznaczenie użytkownika jako gościa, usuń zaznaczenie pola wyboru To jest gość.

Uwaga: użytkownicy dodawani do zespołu z poziomu połączonego produktu do współpracy w chmurze (takiego jak Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro lub Autodesk Build) są domyślnie dodawani jako goście.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej