ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Salda


Na stronie Salda na koncie w portalu Autodesk Account widoczne są salda oraz dane użycia tokenów Flex i współdzielonych jednostek chmury w czasie rzeczywistym.


Saldo i dane użycia tokenów Flex

Strona Salda zawiera wizualizacje wszystkich Twoich zespołów, które pokazują:

 • dostępne tokeny,
 • użyte tokeny,
 • łączną liczbę kupionych tokenów.

Zielone i czerwone obszary na wykresie pierścieniowym pokazują, że liczba dostępnych tokenów jest odpowiednio większa lub mniejsza niż 20% wszystkich kupionych tokenów.

 

Na stronie Salda możesz także uzyskać dostęp do informacji o użyciu tokenów dla każdego Twojego zespołu.

 • Użycie. Z prawej strony wykresu pierścieniowego widoczne są informacje o użyciu z ostatnich 90 dni.
  • Liczba produktów, na które Twój zespół zużył tokeny
  • Liczba użytkowników, którzy zużyli tokeny
 • Zdarzenia związane z tokenami. Kliknij opcję Zdarzenia związane z tokenami pod wykresem, aby zobaczyć listę pokazującą, kiedy tokeny wygasły, zostały zakupione lub przeniesione między zespołami.
 • Wygasające tokeny. Te informacje pomagają monitorować, ile dni pozostało zespołowi na użycie tokenów. Pozwala to planować efektywne wykorzystanie tokenów. Gdy ważność tokenów któregoś z zespołów będzie miała wygasnąć w ciągu najbliższych 90 dni, otrzymasz alert.

Saldo i dane użycia współdzielonych jednostek chmury

Jeśli jesteś w regionie, w którym licencjonowanie Flex nie jest jeszcze dostępne, na stronie Salda są widoczne salda współdzielonych jednostek chmury w czasie rzeczywistym. Wykres dotyczący Twojej umowy pokazuje aktualną liczbę:

 • dostępnych współdzielonych jednostek chmury,
 • użytych współdzielonych jednostek chmury,
 • łączną liczbę kupionych współdzielonych jednostek chmury.

Zielone i czerwone obszary na wykresie pierścieniowym pokazują, że liczba dostępnych współdzielonych jednostek chmury jest odpowiednio większa lub mniejsza niż 20% wszystkich kupionych współdzielonych jednostek chmury.

Poza informacjami o saldzie współdzielonych jednostek chmury na stronie Salda można także uzyskać dostęp do informacji o użyciu dla Twojej umowy. 

 • Użycie. Z prawej strony wykresu pierścieniowego widoczne są informacje o użyciu z ostatnich 90 dni.
  • Liczba produktów, na które Twój zespół zużył współdzielone jednostki chmury
  • Liczba użytkowników, którzy zużyli współdzielone jednostki chmury
 • Szczegóły użycia. Kliknij przycisk Wyświetl szczegóły użycia na dole strony Salda, aby wyświetlić wykres słupkowy pokazujący użycie według usługi i użytkownika z ostatnich 90 dni. Możesz także określić własny zakres dat.

 


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej