ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Przechodzenie na inne produkty i plany


Z produktu LT możesz przejść na pełny produkt. Jeśli produkt należy do kolekcji branżowej, możesz przejść na kolekcję. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Zamiana na kolekcję (angielski).

 

Jeśli subskrypcja jest objęta planem Standard, możesz przejść na plan Premium.

Przechodzenie na inny produkt

Przejdź na kolekcję branżową lub z produktu LT na pełny produkt. Sposób przejścia zależy od sposobu zakupu subskrypcji.

 

Konfigurowanie kolekcji branżowej

 

Zazwyczaj użytkownicy nie muszą ponownie instalować oprogramowania. Nie musisz też aktualizować numerów seryjnych, chyba że dokonano przejścia z wersji 2019 lub starszej produktu autonomicznego. Aktualizacja numeru seryjnego może wywołać błąd: Nieprawidłowy numer seryjny. Na potrzeby rzadkich przypadków, gdy musisz zaktualizować numer seryjny, zobacz temat Aktualizacja numeru seryjnego.

 

Uwaga: w przypadku wykupienia subskrypcji na inny produkt w dziale sprzedaży Autodesk lub u sprzedawcy, zamiany pakietu Design Suite i Creation Suite na inny produkt i wygaśnięcia obecnej subskrypcji musisz zainstalować oprogramowanie ponownie.

Przypisywanie nowych produktów

W trakcie przeprowadzania zamiany użytkownicy mogą nadal korzystać z poprzedniego oprogramowania przez 30 dni od daty zamówienia. Na koncie znajdź instrukcję, która pomoże Ci przeprowadzić ten proces.

  1. Przypisz dostęp do produktów w ramach nowej subskrypcji. Możesz użyć filtrów, aby posortować użytkowników według umów.

  2. (Opcjonalnie) Usuń przypisanie użytkowników z pierwotnej subskrypcji.

W przypadku nowych produktów użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail informującą, że mogą się zalogować na swoje konto i pobrać oprogramowanie.

Przechodzenie na plan Premium

Administratorzy mogą przejść na plan Premium, aby uzyskać więcej funkcji administracyjnych i opcji pomocy technicznej. Zobacz temat Plany Autodesk, aby porównać wersje Standard i Premium, oraz Często zadawane pytania dotyczące planów, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące cen i kwalifikujących się produktów.


Zobacz także


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej