ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Role administratora w zarządzaniu użytkownikami


Administratorzy przypisują użytkowników do produktów i usług z użyciem funkcji Zarządzanie użytkownikami na koncie w portalu Autodesk Account. Zarządzanie użytkownikami obejmuje cztery typy ról administratorów:

 • Administrator główny
  • W zespole może występować tylko jeden główny administrator. (Aby dowiedzieć się więcej na temat zespołów, zobacz temat Zarządzanie zespołami).
  • Ta sama osoba może być głównym administratorem więcej niż jednego zespołu. 
  • Początkowy nabywca (zwany również kierownikiem ds. umów) staje się domyślnie głównym administratorem.
  • Rolę głównego administratora można przypisać do innej osoby, która pełni rolę pomocniczego administratora. 
 • Kierownik ds. umów
  • Początkowy nabywca licencji staje się domyślnie kierownikiem ds. umów.
  • Na subskrypcję lub umowę może przypadać tylko jeden kierownik ds. umów,
  • Ta sama osoba może być kierownikiem ds. umów więcej niż jednej subskrypcji lub umowy. 
  • Kierownika ds. umów można zmienić w przypadku licencji zakupionych u sprzedawców, ale nie licencji nabytych w sklepie Autodesk. (Zobacz poniżej interaktywny formularz Zmiana kierownika ds. umów).
 • Administrator pomocniczy
  • W zespole może być kilku pomocniczych administratorów.
  • Pomocniczych administratorów wyznaczają główny administrator, inny pomocniczy administrator lub administrator SSO.
  • Pomocniczy administratorzy widzą wszystkich użytkowników i produkty w zespole, do którego są przypisani.
 • Administrator jednokrotnego logowania (SSO)
  • W zespole może być kilku administratorów SSO.
  • Administratorzy SSO (podobnie jak główny administrator) mogą zarządzać konfiguracją SSO.

Uwaga: jeśli do zarządzania użytkownikami stosuje się klasyczny proces zarządzania na koncie w portalu Autodesk Account, rolę głównego administratora pełni kierownik ds. umów, a rolę pomocniczych administratorów koordynatorzy ds. oprogramowania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Klasyczne zarządzanie użytkownikami.


Obowiązki administratorów

Administrator główny

 • Zarządzanie użytkownikami i ich dostępem do produktów
 • Przypisywanie pomocniczych administratorów i administratorów SSO oraz przydzielanie innemu pomocniczemu administratorowi roli głównego administratora.
 • Zarządzanie konfiguracją jednokrotnego logowania (SSO)
 • Pełnienie funkcji głównego punktu do kontaktów z Autodesk

Kierownik ds. umów

 • Odbieranie powiadomień e-mail dotyczących subskrypcji lub umowy
 • Zarządzanie rozliczeniami i odnowieniami
 • Dodawanie nowych subskrypcji do zespołu
 • Przenoszenie subskrypcji do innego zespołu (jeśli kierownik ds. umów pełni również rolę głównego lub pomocniczego administratora)
 • Pełnienie funkcji głównego punktu do kontaktów z Autodesk

Administrator pomocniczy

 • Zarządzanie użytkownikami i ich dostępem do produktów
 • Wyznaczanie dodatkowych pomocniczych administratorów i przypisywanie roli głównego administratora innej osobie
 • Zarządzanie rozliczeniami i odnowieniami (jeśli pomocniczy administrator jest również kierownikiem ds. umów)
 • Przeglądanie i eksport raportów użycia produktów dotyczących wszystkich zespołów 

Administrator SSO

 • Zarządzanie użytkownikami i ich dostępem do produktów
 • Wyznaczanie dodatkowych pomocniczych administratorów i przypisywanie roli głównego administratora innej osobie
 • Przeglądanie i eksport raportów dotyczących użycia produktów dla wszystkich zespołów w ramach subskrypcji dla jednego użytkownika i licencji Flex (uwaga: nie dotyczy licencji Token Flex).

Zmian ról administratorów

Zmiana głównego administratora

 

W przypadku zmiany głównego administratora poprzedni główny administrator staje się pomocniczym administratorem.

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 2. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 3. Wybierz pomocniczego administratora, którego chcesz wyznaczyć na nowego głównego administratora (tylko pomocniczy administrator może stać się głównym administratorem).
 4. Kliknij przycisk Zmień rolę.
 5. Wybierz opcję Główny administrator i kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: zmiana głównego administratora nie powoduje zmiany kierownika ds. umów, który nadal zarządza płatnościami i odnowieniami oraz odbiera wszystkie wiadomości e-mail dotyczące subskrypcji, przypomnienia o ich odnowieniu i faktury.

Zmiana kierownika ds. umów

 

Kierownika ds. umów można zmienić w przypadku licencji zakupionych u sprzedawców, ale nie licencji nabytych w sklepie Autodesk. Tylko aktualny kierownik ds. umów może przydzielić nowej osobie rolę kierownika ds. umów. W tym celu aktualny kierownik ds. umów posługuje się następującym formularzem interaktywnym.

Zmiana pomocniczego administratora

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 2. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 3. Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz wyznaczyć na pomocniczego administratora.
 4. Kliknij przycisk Zmień rolę.
 5. Wybierz opcję Pomocniczy administrator i kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana administratora SSO

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 2. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 3. Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz wyznaczyć na administratora SSO.
 4. Kliknij przycisk Zmień rolę.
 5. Wybierz opcję Administrator SSO i kliknij przycisk Zapisz.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej