ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Powiadomienia o użyciu


Główni administratorzy mogą opcjonalnie poprosić o przesyłanie powiadomień o użytkownikach, którzy nie korzystają aktywnie z przypisanych produktów. Funkcja Powiadomienia o użyciu na koncie w portalu Autodesk Account pozwala administratorom określić harmonogram otrzymywania automatycznych wiadomości e-mail z powiadomieniami o nieaktywnych użytkownikach. Na podstawie treści tych powiadomień główni i pomocniczy administratorzy mogą następnie przejść do Raportu użycia i usunąć przypisania produktów do nieaktywnych użytkowników.

 

Uwaga: dane o nieaktywnych użytkownikach są dostępne tylko w przypadku subskrypcji objętych planem Standard lub Premium.

 

Aby skonfigurować powiadomienia o użyciu:

 1. Zaloguj się na swoje konto w portalu Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com
 2. W sekcji Raportowanie wybierz Powiadomienia o użyciu.
 3. W oknie Powiadomienia o użyciu kliknij Ustaw.
 4. Wybierz opcje harmonogramu wysyłania powiadomień:
  • W kalendarzu wybierz dzień, w którym Autodesk ma zacząć wysyłać wiadomości e-mail z powiadomieniami o użyciu.
  • Wybierz częstotliwość, z jaką chcesz otrzymywać wiadomości e-mail z powiadomieniami. Możesz je dostawać co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lub co trzy miesiące.
  • Wybierz zakres dat braku aktywności. Możesz otrzymywać raporty o użytkownikach nieaktywnych w ciągu ostatnich trzydziestu dni, trzech miesięcy, sześciu miesięcy, dziewięciu miesięcy lub roku.
 5. Kliknij przycisk Włącz.
 6. Pojawi się komunikat o włączeniu powiadomień o nieaktywnych użytkownikach.

 

Aby edytować powiadomienia o użyciu:

 1. W oknie Powiadomienia o użyciu kliknij Edytuj.
 2. Zmień datę rozpoczęcia, częstotliwość lub zakres dat.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.
 4. Pojawi się komunikat o tym, że zmiany zostały zapisane.

 

Aby wyłączyć powiadomienia o użyciu:

 1. W oknie Powiadomienia o użyciu przełącz przełącznik w pozycję „wyłączone”.
 2. Pojawi się komunikat, że powiadomienia o użyciu zostały wyłączone.

 

Aby usunąć przypisania nieaktywnych użytkowników.

Gdy otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem o nieaktywnych użytkownikach, zobaczysz przycisk „Wyświetl nieaktywnych użytkowników”. (Będzie on widoczny tylko wtedy, gdy masz jakichś nieaktywnych użytkowników).

 1. Kliknij przycisk Wyświetl nieaktywnych użytkowników, aby wyświetlić Raport użycia przefiltrowany tak, żeby pokazywał tylko nieaktywnych użytkowników.
 2. Kliknij pola wyboru obok użytkowników, których przypisania chcesz usunąć.
 3. W wyświetlonym komunikacie kliknij Usuń przypisanie.
 4. W wyświetlonym oknie potwierdzenia usuwania przypisania kliknij opcję Usuń przypisanie.

 

Uwaga: aby usunąć przypisania użytkowników, możesz też przejść bezpośrednio do Raportu użycia na swoim koncie. W takim przypadku lista nie będzie automatycznie przefiltrowana pod kątem nieaktywnych użytkowników.Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej