ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Raport użycia


Dostępna w lutym 2023 r. funkcja raportowania użycia ujednolica raporty dotyczące użytkowania stanowisk i tokenów Flex. Filtry umożliwiają wybranie produktów i przedziałów czasu do zaraportowania.

 

Dzięki tym informacjom administratorzy mogą optymalizować przypisania stanowisk i decyzje dotyczące zakupów kolekcji, produktów indywidualnych i tokenów Flex w przypadku sporadycznego korzystania z programów. Raporty użycia są dostępne tylko w przypadku produktów z dostępem dla jednego użytkownika i przedstawiają wyłącznie pomiary aktywności użytkowników połączonych z Internetem.

 

 

Uwaga: dane są chronione zgodnie z zasadami prywatności Autodesk i są używane tylko do celów, w których zostały zgromadzone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oświadczenie Autodesk o ochronie prywatności (angielski).


Aby wyświetlić raporty użycia

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
  2. Wybierz opcje Raportowanie > Raport użycia.
  3. Jeśli chcesz wyświetlić dane, informacje o dostępie, aktywności lub przypisaniach konkretnych produktów, skonfiguruj filtr i kliknij polecenie Zastosuj.

Jeśli dane osobowe zespołu są włączone w ustawieniach, wyświetlane są nazwy użytkowników. Jeśli dla jednego lub więcej zespołów wyświetlanie danych osobowych jest wyłączone, w przypadku wszystkich zespołów pokazywane wartości będą zaszyfrowane.


Aby wyeksportować dane raportu użycia

Możesz pobrać arkusz kalkulacyjny, w którym uwzględniono zastosowane filtry i zakres dat raportu użycia dotyczącego Twojego zespołu.

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.  
  2. Wybierz opcje Raportowanie > Raport użycia.
  3. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wygenerować plik.
  4. Na stronie eksportowania w obszarze Historia eksportowania kliknij polecenie Pobierz, jeśli raport będzie wyświetlał się jako dostępny.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej