ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Raporty użycia stanowisk


Dzięki raportom użycia stanowisk administratorzy mogą sprawdzić, którzy użytkownicy mają przypisane produkty, i monitorować częstotliwość ich użycia. Te informacje pozwalają administratorom na optymalizowanie przypisania stanowisk i decyzji zakupowych. Raporty użycia stanowisk są dostępne tylko w przypadku produktów z dostępem dla jednego użytkownika i przedstawiają wyłącznie pomiary aktywności użytkowników podłączonych do Internetu.

Zestawienie użycia stanowisk umożliwia monitorowanie następujących danych:

 • Użytkownicy łącznie: osoby w zespole, które otworzyły produkty i z nich korzystały.

 • Całkowita liczba produktów: przypisane produkty, które były używane.

 • Stanowiska łącznie: liczba objętych subskrypcją stanowisk produktów z dostępem dla jednego użytkownika.

Uwaga: dane są chronione przez zasady ochrony prywatności obowiązujące w Autodesk i są używane tylko do celów, dla których zostały zgromadzone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oświadczenie Autodesk o ochronie prywatności (angielski).


Wyświetlanie użycia stanowisk

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 2. Wybierz Raportowanie > Użycie stanowisk.

Podsumowanie użycia stanowisk

 • W raporcie Podsumowanie użycia stanowisk wybierz przedział czasu: 

  1. Ten miesiąc 

  2. Ostatnie 3 miesiące

  3. 6 miesięcy 

  4. 9 miesięcy

  5. 12 miesięcy


 • W przypadku programu AutoCAD including specialized toolsets, kolekcji branżowych i pakietów kliknij nazwę grupy produktów, aby wyświetlić użycie poszczególnych produktów.

Użycie stanowisk według produktu

 1. Wybierz opcję Według produktu.

 2. Wybierz przedział czasu. 

 3. Aby wyświetlić informacje dotyczące pojedynczego produktu, kliknij przycisk Szczegóły.

Użycie stanowisk według użytkownika

 1. Wybierz opcję Według użytkownika. 

 2. Wybierz przedział czasu.

 3. Kliknij nazwę użytkownika, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat użycia według produktu, wersji i częstotliwości.

Wyświetlanie nazw użytkowników i adresów e-mail

 1. Wybierz opcję Według użytkownika.

 2. Wybierz ikonę ustawień obok opcji Zaproś użytkowników.

 3. Wybierz opcję Dane osobowe.


Eksport danych dotyczących użycia, użytkowników i subskrypcji

Możesz pobrać arkusz kalkulacyjny zawierający wykaz użytkowników, użycia stanowisk i subskrypcji.

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.  

 2. Wybierz Raportowanie > Użycie stanowisk.

 3. Aby wyświetlić ustawienia, kliknij przycisk Eksportuj.

 4. Wybierz format pliku i zespół. 

 5. Wybierz co najmniej jeden z następujących typów raportów: Subskrypcje, Użytkownicy i Raporty użycia.

 6. Jeśli wybierzesz Raporty użycia, wybierz zakres dat.

 7. Kliknij przycisk Eksportuj.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowanych danych, zobacz temat Pola danych do eksportu raportów użycia.


Film prezentujący raporty użyciaPotrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej