ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

przypisywanie użytkowników do produktów autodesk


Na koncie w portalu Autodesk Account administratorzy mogą przypisywać dostęp do produktów i usług lub usuwać przypisanie dostępu, gdy tylko to konieczne.

 

Uwaga: nowo zakupiony produkt wyświetli się w portalu Autodesk Account po upływie dwóch godzin. Jeśli po tym czasie nie będzie widoczny, skontaktuj się z pomocą techniczną Autodesk.

 

Przypisywanie dostępu może się odbywać na trzy sposoby:

 • Według produktu. Administratorzy wybierają produkty i przypisują do nich użytkowników.
 • Według użytkownika. Administratorzy wybierają użytkowników i przypisują do nich produkty.
 • Według grupy. Administratorzy tworzą grupy i przypisują produkty do całej grupy.
  Uwaga: administratorzy stosujący klasyczne zarządzanie użytkownikami mogą przypisywać produkty i usługi oraz usuwać ich przypisanie tylko według użytkownika. Zobacz temat Przypisywanie produktów i usług oraz usuwanie przypisania w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami.

Uwaga: przyznawaniem dostępu użytkownikom i odbieraniem go mogą zarządzać główni oraz pomocniczy administratorzy i administratorzy SSO. Aby dowiedzieć się więcej na temat ról administratorów, zobacz temat Role administratora w zarządzaniu użytkownikami.


Przypisywanie użytkowników i usuwanie przypisania według produktu

Po zaproszeniu użytkownicy są wyświetlani w sekcji Według produktu. Użytkowników możesz przypisywać pojedynczo lub zbiorczo, korzystając z pliku CSV.

Przypisywanie pojedynczych użytkowników lub usuwanie przypisania

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według produktu.
 3. Wybierz produkt, aby wyświetlić aktualnie przypisanych użytkowników.
 4. Aby przypisać użytkowników, kliknij przycisk Przypisz użytkowników.
  1. Wprowadź adres e-mail każdego użytkownika.
  2. Kliknij przycisk Przypisz, aby przypisać wszystkie produkty, lub kliknij przycisk Dostosuj, aby wybrać poszczególne pozycje.
 5. Aby usunąć przypisanie dostępu do produktu i wszystkich usług, kliknij przycisk Usuń przypisanie obok użytkownika, któremu chcesz odebrać dostęp.
  Możesz wybrać produkty, do których dostęp chcesz odebrać. Kliknij strzałkę z prawej strony użytkownika, usuń zaznaczenie pól odpowiadających usługom, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Przypisywanie użytkowników zbiorczo

 1. Przygotuj plik CSV zawierający listę użytkowników, których chcesz zaimportować i przypisać.
  • Każdego użytkownika dodaj w osobnym wierszu.
  • Dodaj trzy kolumny: Imię, Nazwisko i Adres e-mail.
  • Do użytkowników, którzy mają już dostęp do wybranego produktu, nie zostanie przypisane kolejne stanowisko.
 2. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 3. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według produktu.
 4. Wybierz zespół i produkt.
 5. Kliknij przycisk Przypisz użytkowników.
 6. Jeśli nie chcesz przypisywać wszystkich uwzględnionych pozycji, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wybierz poszczególne pozycje lub usuń ich zaznaczenie.
 7. Wybierz kartę Importuj, aby przypisać, a następnie kliknij przycisk Przekaż plik CSV. Podczas przekazywania pliku możesz kontynuować pracę. Po zakończeniu importu otrzymasz powiadomienie.

Przypisywanie produktów i usuwanie przypisania według użytkownika

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 3. Wybierz użytkownika, aby wyświetlić produkty, które możesz do niego przypisać.
 4. Wybierz produkt.
 5. Aby przypisać dostęp do produktu:
  • Kliknij przycisk Przypisz, aby przypisać wszystkie usługi produktowe.
  • Kliknij strzałkę obok przycisku Przypisz, aby wybrać produkty do przypisania. Wybierz odpowiednie pozycje i kliknij przycisk Zapisz zmiany.
 6. Aby usunąć przypisanie dostępu do produktu:
  • Kliknij przycisk Usuń przypisanie, aby odebrać dostęp do produktu i wszystkich powiązanych z nim pozycji.
   Uwaga: dostępu do produktów przypisanych domyślnie lub według grupy nie można odebrać z poziomu sekcji Według użytkownika ani Według produktu.
  • Aby wybrać produkty, których przypisanie ma zostać usunięte, kliknij strzałkę obok przycisku Usuń przypisanie. Usuń zaznaczenie pozycji, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Przypisywanie produktów i usuwanie przypisania według grupy

Grupy umożliwiają porządkowanie produktów i ich przypisywanie wielu użytkownikom jednocześnie. Zamiast przypisywać osoby do produktów pojedynczo, możesz zebrać użytkowników w grupy i przypisać dostęp do produktów używanych przez członków tych grup. Przykładowo do grupy architektów możesz przypisać program AutoCAD. Do grupy obejmującej inżynierów budownictwa możesz natomiast przypisać programy Civil 3D i Navisworks Manage. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć grupy i zarządzać nimi, zobacz temat Zarządzanie grupami.

 

Aby przypisać grupę do produktów lub usunąć przypisanie:

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według grupy.
 3. Wybierz grupę.
 4. Kliknij przycisk Wyświetl przypisania.
 5. Aby przypisać dostęp do produktu, kliknij przycisk Przypisz.
 6. Aby usunąć przypisanie produktu, kliknij przycisk Usuń przypisanie.

Uwaga: podczas przypisywania produktów do grupy liczba dostępnych stanowisk musi wystarczyć dla wszystkich jej członków.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej