Wybierz plan subskrypcji Autodesk

Szukasz subskrypcji lub licencji Autodesk? Kup je w ramach jednego z naszych planów.

Plany subskrypcji Autodesk w skrócie

Wybierz plan subskrypcji najlepiej dopasowany do potrzeb Twoich lub firmy. Każdy plan charakteryzuje się odmiennym poziomem zabezpieczeń, raportowania, automatyzacji i pomocy technicznej.

Dla użytkowników indywidualnych i małych zespołów 

Ikona czarnego sześcianu z trzema oddzielnymi warstwami powyżej

Standard

  • Raportowanie użycia produktów na poziomie użytkownika

  • Jednokrotne logowanie (SSO)

  • Pomoc techniczna na żywo 8x5

Korzyści oferowane w ramach wszystkich subskrypcji produktów 


Dla średnich i dużych zespołów

Ikona czarnego sześcianu z dwoma oddzielnymi warstwami powyżej

Premium

Wszystkie funkcje planu Standard oraz:

  • Synchronizacja katalogów

  • Wysokiej klasy coaching dla użytkowników

  • Pomoc techniczna na żywo 24x7 

 


Dla bardzo dużych zespołów 

Ikona czarnego sześcianu z oddzielną górną warstwą

Enterprise

Wszystkie funkcje planu Premium oraz:

  • Możliwość dodania własnych metadanych

  • Kontrolowany dostęp do plików do pobrania

  • Zarządzany plan sukcesu 

 


Porównaj funkcje planów

null

Opcje dostępu

Subskrypcja: użytkownicy uzyskują dostęp do produktów w ramach subskrypcji dla jednego użytkownika. Checkmark Checkmark
Flex: użytkownicy uzyskują dostęp za określoną liczbę wcześniej zakupionych tokenów dziennie. Checkmark Checkmark Checkmark

Raportowanie

Raporty o użyciu subskrypcji: sprawdź sumaryczne zestawienie liczby osób korzystających z poszczególnych produktów i wersji oraz ogólną częstotliwość użycia stanowisk objętych subskrypcją. Checkmark Checkmark Checkmark
Raporty o wykorzystaniu subskrypcji z danymi użytkownika: sprawdź, którzy użytkownicy korzystają z poszczególnych produktów i wersji, oraz częstotliwość użycia stanowisk objętych subskrypcją. Checkmark Checkmark
Raporty o wykorzystaniu subskrypcji Flex: sprawdź sumaryczne zestawienie liczby zużytych tokenów według produktu i według użytkownika. Checkmark Checkmark Checkmark
Raporty o użyciu subskrypcji Flex z danymi użytkownika: sprawdź dzienne zużycie tokenów oraz bieżące trendy dla poszczególnych użytkowników według produktu i wersji. Checkmark Checkmark Checkmark
Dodawanie własnych metadanych: wzbogacaj raporty o dane dotyczące użytkowników, na przykład informacje o lokalizacjach i zespołach. Checkmark
Przesyłanie danych do narzędzi innych firm poprzez interfejs API: używaj interfejsów API, aby automatyzować procesy analityczne poprzez integrowanie danych dotyczących użycia z narzędziami innych firm. Checkmark Checkmark

Administracja i zabezpieczenia

Dodawanie i przypisywanie użytkowników na koncie w portalu Autodesk Account: wystarczą adresy e-mail, aby zapraszać użytkowników i przypisywać ich do dowolnych produktów dostępnych na liście. Checkmark Checkmark Checkmark
Weryfikacja dwuetapowa: dodaj kolejną warstwę zabezpieczeń kont użytkowników. Checkmark Checkmark Checkmark
Import i przypisywanie zbiorcze: dodawaj i przypisuj wielu użytkowników jednocześnie, przesyłając ich dane w pliku .csv. Checkmark Checkmark Checkmark
Grupy: możesz szybko przypisywać te same produkty do wielu użytkowników, organizując ich w grupy. Checkmark Checkmark Checkmark
Automatyzacja przypisywania użytkowników subskrypcji Flex: ustawienie domyślnego przypisywania w celu wybrania produktów, które mają być przypisane do wszystkich użytkowników subskrypcji Flex na liście. Checkmark Checkmark Checkmark
Jednokrotne logowanie (SSO): użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do produktów po zalogowaniu się za pomocą danych logowania do sieci firmowej. Checkmark Checkmark Checkmark
Automatyzacja dodawania użytkowników: użytkownicy mogą być automatycznie dodawani do listy użytkowników po pierwszym zalogowaniu. Checkmark Checkmark
Kontrolowanie dostępu użytkowników do plików do pobrania: zezwalaj na pobieranie produktów jedynie administratorom. Checkmark
Synchronizacja katalogów: połącz katalog swojej organizacji z platformą zarządzania użytkownikami Autodesk, aby zautomatyzować przypisywanie grup i produktów. Checkmark Checkmark

Współpraca

Autodesk Drive: bezpiecznie przechowuj, wyświetlaj i udostępniaj dane projektowe. Checkmark Checkmark Checkmark
Widoki udostępnione: szybko i bezpiecznie udostępniaj pracę innym uczestnikom projektu. Checkmark Checkmark Checkmark
Zarządzanie użytkownikami na poziomie zespołów: rozdzielaj subskrypcje i śledź ich użycie przez poszczególne zespoły. Checkmark Checkmark Checkmark
Uprawnienia do użytkowania na całym świecie: przypisuj programy i uzyskuj dostęp do subskrypcji** lub licencji Flex na rzecz użytkowników mieszkających i pracujących w dowolnym miejscu, w tym w podmiotach zależnych i u wykonawców. Checkmark Checkmark Checkmark

Planowanie sukcesu

Pomoc w rozpoczęciu pracy: w ciągu pierwszych 90 dni administratorzy mogą uzyskać pomoc w konfigurowaniu nowych funkcji, takich jak jednokrotne logowanie. Checkmark Checkmark
Zarządzany plan sukcesu: współpraca z przypisanymi menedżerami ds. sukcesu klienta (CSM) nad tworzeniem i wdrażaniem planu sukcesu klienta oraz wykorzystaniem jego zalet. Checkmark

Pomoc techniczna

Samopomoc online: rozwiązuj problemy dzięki pomocy innych użytkowników i ekspertów na naszych forach społecznościowych oraz uzyskaj odpowiedzi na pytania w witrynie Autodesk Knowledge Network (AKN) lub od wirtualnego agenta Autodesk. Checkmark Checkmark Checkmark
Pomoc techniczna przez WWW: prześlij zgłoszenie, aby uzyskać pomoc specjalisty Autodesk w ciągu jednego dnia roboczego. Klienci korzystający z planów Premium i Enterprise mają zapewnioną przyspieszoną pomoc. Checkmark Checkmark Checkmark
Pomoc techniczna na żywo 8x5: z pomocy specjalistów Autodesk możesz korzystać w lokalnych godzinach pracy. Checkmark Checkmark Checkmark
Pomoc techniczna na żywo 24x7: z pomocy specjalistów Autodesk możesz korzystać w każdej chwili, również w godzinach nocnych i w weekendy. Checkmark Checkmark
Priorytetowa pomoc techniczna: korzystaj z usług specjalistów Autodesk, którzy nadzorują zgłoszenia oraz zapewniają priorytetowe reagowanie i rozwiązywanie problemów. Checkmark
Proaktywna pomoc techniczna: współpracuj ze specjalistami nad zapobieganiem problemom, zanim one wystąpią, przez ograniczenie liczby błędów możliwych do uniknięcia oraz usprawnienie metod wdrażania i aktualizacji. Checkmark
Zniesienie opłaty za członkostwo w ADN: dołącz do sieci Autodesk Developer Network bezpłatnie. Checkmark

Akceleratory wdrożeniowe

Szkolenia na żądanie: poznaj najnowsze procesy w zaledwie 15 minut dziennie dzięki zorganizowanym modułom ukierunkowanym na określoną dziedzinę. Checkmark Checkmark Checkmark
Wcześniej zarejestrowany coaching: oglądaj filmy prezentujące sesje szkoleniowe w wybranym czasie, aby zawsze mieć dostęp do najnowszych procesów. Checkmark Checkmark Checkmark
Coaching na żywo: korzystaj z oferowanych przez ekspertów Autodesk szkoleń na żywo dostosowanych do obszarów zainteresowania zespołu i typowych zastosowań. Checkmark Checkmark
Porada specjalisty: porozmawiaj indywidualnie ze specjalistą Autodesk, aby dowiedzieć się więcej między innymi na temat możliwości produktu, nowych funkcji i wymagań technicznych. Checkmark

Bezpłatne oprogramowanie dla studentów i wykładowców

Studenci, wykładowcy, administratorzy IT lub laboratorium z instytucji edukacyjnej mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do produktów Autodesk w ramach planu edukacyjnego. Potwierdź swoje uprawnienia za pośrednictwem społeczności akademickiej Autodesk i pobierz oprogramowanie na własny użytek lub w celu przypisania go studentom.


Studenci na warsztatach w kampusie

null

Często zadawane pytania

Jaka jest minimalna liczba subskrypcji wymagana w każdym planie?

W przypadku planu Standard nie ma wymagań minimalnych — funkcje i usługi objęte planem Standard są automatycznie dostępne w każdej subskrypcji produktu. Główny administrator może wybrać opcję przejścia na plan Premium, jeśli w organizacji jest co najmniej 10 subskrypcji produktów kwalifikujących się do objęcia planem Premium. W sprawie umowy Enterprise Business Agreement skontaktuj się z przedstawicielem Autodesk.

Ile kosztują te plany?

Wszystkie subskrypcje produktów obejmują plan Standard i są dostępne w cenach lokalnych dla danego regionu.

 

Sugerowana cena detaliczna przejścia na roczny plan Premium wynosi w przybliżeniu dodatkowe 200 USD za subskrypcję kwalifikującego się produktu rocznie*.

 

Informacje o cenach planów Enterprise można uzyskać bezpośrednio od przedstawiciela Autodesk.

Jak kupić jeden z planów?

Wszystkie subskrypcje produktów (kupione online, od sprzedawcy lub u przedstawiciela Autodesk) obejmują plan Standard.

 

Aby przejść na plan Premium, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą Autodesk lub przedstawicielem (angielski). Aby przejść na plan Enterprise, skontaktuj się bezpośrednio z przedstawicielem.

Które produkty kwalifikują się do objęcia planem Premium?

Lista kwalifikujących się produktów jest dostępna tutaj (angielski). Cały czas pracujemy nad dodawaniem kolejnych produktów Autodesk do planu Premium.

Kiedy mogę przejść na wyższy plan?

Jeśli obecnie korzystasz z planu Standard i chcesz przejść na plan Premium, możesz to zrobić w każdej chwili lub poczekać do terminu odnowienia subskrypcji. Aby przejść na wyższy plan, skontaktuj się z przedstawicielem Autodesk (angielski).

Czy mogę później powrócić do niższego planu?

Subskrypcje planów Premium to opłacane z góry plany roczne lub 3-letnie. Po upływie okresu rocznego lub 3-letniego można odnowić plan premium lub powrócić do niższego planu standardowego, co spowoduje utratę dostępu do korzyści przysługujących w planie premium.

Czy mogę wybierać różne plany dla różnych użytkowników?

Przy przechodzeniu na wyższy plan wszystkie subskrypcje, którymi zarządza główny administrator, muszą być objęte planem Premium. Aby przejść z planu Premium na Enterprise, skontaktuj się z przedstawicielem Autodesk.

Co zrobić, jeśli nie potrzebuję niektórych składników planu? Czy mogę kupić tylko wybrane funkcje?

Funkcje należące do planu nie są obecnie sprzedawane jako samodzielne produkty, więc należy wybrać plan obejmujący wszystkie potrzebne funkcje.

Czy plany są dostępne dla organizacji niekomercyjnych lub studentów?

Zobacz często zadawane pytania dotyczące planu dla instytucji edukacyjnych


Dla organizacji niekomercyjnych, startupów i przedsiębiorców używających oprogramowania projektowego do wspierania inicjatyw ekologicznych i społecznych mamy program Technology Impact Program (angielski), w ramach którego można wnioskować o bezpłatne oprogramowanie.

Czy te plany obejmują pomoc techniczną w języku lokalnym?

Gwarantujemy dostępność do pomocy technicznej w języku angielskim. Przy poszczególnych zgłoszeniach do pomocy technicznej mogą być również dostępne inne języki.

Jak zapłacić za wybrany plan?

Wszystkie subskrypcje produktów są automatycznie dostarczane w planie Standard bez żadnych dodatkowych kosztów.


Aby przejść na plan Premium, należy kupić tyle samo subskrypcji tego planu co posiadanych subskrypcji produktów. Sprawdzimy aktualną liczbę podstawowych subskrypcji kwalifikujących się produktów i przedstawimy ofertę.


Dotyczy tylko trzyletnich planów Premium: aby zachować dostęp do korzyści przysługujących w planie Premium podczas używania dodatkowych subskrypcji produktów zakupionych w trakcie trzyletniego okresu subskrypcji, należy kupić tyle samo dodatkowych subskrypcji planu Premium. Dodatkowe subskrypcje produktów można kupić w dowolnym momencie, a na dokupienie dodatkowych subskrypcji Premium czekamy do końca roku. Nazywamy to korektą rocznicową. Na koniec pierwszego i drugiego roku (w pierwszą i drugą rocznicę uruchomienia planu Premium) przeprowadzamy korektę. W tym czasie otrzymasz powiadomienie o tym, ile subskrypcji planu premium musisz dokupić, tak by ich liczba zgadzała się z liczbą dodatkowych subskrypcji produktu zakupionych w ciągu roku. Pamiętaj, że subskrypcje planu premium możemy dodać tylko w trakcie korekty. Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę posiadanych subskrypcji planu premium, możesz to zrobić przy kolejnym ich odnowieniu. W zależności od potrzeb będziesz wtedy mieć możliwość zmiany liczby subskrypcji planu Premium i zakupienia mniejszej lub większej ich liczby. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny Autodesk Knowledge Network (angielski).

Aby uzyskać informacje na temat umów Enterprise Business Agreement, skontaktuj się z przedstawicielem Autodesk.

Jak kupić umowę Enterprise Business Agreement?

Zakup umowy Enterprise Business Agreement jest możliwy tylko w przypadku wybranych firm. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z przedstawicielem Autodesk.

Pokaż więcej

Często zadawane pytania dotyczące planu dla instytucji edukacyjnych

Kto kwalifikuje się do korzystania z planu Autodesk dla instytucji edukacyjnych?

Plan dla instytucji edukacyjnych jest dostępny dla wszystkich kwalifikujących się uczniów i nauczycieli na całym świecie. Kwalifikujący się studenci i wykładowcy muszą pobierać naukę lub być zatrudnieni w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej i mogą używać oprogramowania dostępnego za pośrednictwem społeczności akademickiej na urządzeniu osobistym wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami, badaniami lub rozwojem.

Jak uzyskać dostęp do planu Autodesk dla instytucji edukacyjnych jako student lub wykładowca?

Odwiedź społeczność akademicką Autodesk, wybierz preferowane oprogramowanie i utwórz konto Autodesk. Po utworzeniu profilu edukacyjnego pamiętaj, aby wybrać rolę edukacyjną „Student” lub „Nauczyciel”, a następnie potwierdzić swoje uprawnienia do bezpłatnego dostępu do planu Autodesk dla instytucji edukacyjnych.

Czy jako student lub wykładowca mogę nadal uzyskać roczną licencję edukacyjną na oprogramowanie Autodesk?

Tak. Plan edukacyjny zapewnia roczny dostęp do produktów i usług Autodesk za pośrednictwem społeczności akademickiej — z jedną datą odnowienia wszystkich żądanych subskrypcji produktów, gdy plan jest aktywny. W ramach rocznego odnawianego planu edukacyjnego można uzyskać dostęp do dowolnego produktu objętego tym planem.


Plan edukacyjny zastępuje wcześniej przyznawane studentom i wykładowcom roczne licencje edukacyjne dla jednego użytkownika na wszystkie programy Autodesk licencjonowane za pośrednictwem społeczności akademickiej.

Czy istnieje plan edukacyjny dla wielu użytkowników dla instytucji edukacyjnych?

Tak. Wykładowcy i administratorzy IT lub laboratoriów z kwalifikujących się instytucji edukacyjnych, którzy mają odpowiednie uprawnienia, mogą nadal uzyskać roczne odnawiane wielostanowiskowe licencje autonomiczne i licencje sieciowe za pośrednictwem społeczności akademickiej Autodesk na obowiązujących warunkach.

Pokaż więcej

Informacje prawne

Wszystkie plany podlegają odpowiednim warunkom. Zobacz Warunki użytkowania dotyczące planów Standard i Premium.

 

** Sugerowana cena detaliczna Autodesk (z wyłączeniem kosztów przesyłki, kosztów manipulacyjnych i podatków) określonego produktu w regionie użytkownika na dzień przekazania tej informacji. Sugerowana cena detaliczna ma wyłącznie charakter orientacyjny. Rzeczywista cena detaliczna jest ustalana przez sprzedawcę i może ulegać zmianom w zależności od wahań kursów walut. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą. Wszystkie ceny produktów Autodesk mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

 

** Uprawnienia do użytkowania na całym świecie są dostępne tylko w przypadku subskrypcji zakupionych w zatwierdzonych krajach, zgodnie z postanowieniami sekcji „Uprawnienia do użytkowania na całym świecie” w Warunkach użytkowania.