ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby stanowisk


W przypadku subskrypcji odnawianych automatycznie dodawać stanowiska lub zmniejszać ich liczbę mogą tylko kierownicy ds. umów.

 

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku subskrypcji zakupionych online od Autodesk oraz tylko w wybranych regionach.

Dodawanie stanowisk

 1. Zaloguj się jako kierownik ds. umów na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.

 2. Wybierz umowę, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji.

 3. Kliknij przycisk Dodaj stanowiska pod liczbą stanowisk.

 4. Skoryguj liczbę stanowisk i kliknij przycisk Zapisz zmiany. 

 5. W razie potrzeby zmień metodę płatności i kliknij przycisk Zapisz. 
  Uwaga: opłatą za dodatkowe stanowiska jest obciążana karta kredytowa użyta pierwotnie do zakupu subskrypcji. Aby użyć innej metody płatności, dodaj ją i zapisz przed zakończeniem transakcji.

 6. Przejrzyj zmiany i kliknij przycisk Złóż zamówienie.

Zmniejszanie liczby stanowisk

W każdej chwili możesz zmniejszyć liczbę stanowisk. Liczba stanowisk i zmniejszenie ceny są rejestrowane w momencie odnawiania subskrypcji.

 1. Zaloguj się jako kierownik ds. umów na konto w portalu Autodesk Account i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.

 2. Wybierz umowę, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji.

 3. Kliknij przycisk Zmniejsz liczbę stanowisk pod liczbą stanowisk. 

 4. Skoryguj liczbę stanowisk i kliknij przycisk Zapisz zmiany.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej