ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Śledzenie aktywności zespołu


Na koncie w portalu Autodesk Account administratorzy mogą śledzić historię aktywności zespołu. Mogą uzyskać informacje o zdarzeniach dotyczących zespołu, takich jak przypisywanie produktów i ról, zmiany subskrypcji, dodawanie użytkowników do grup i ich usuwanie oraz wiele innych.  

 

Uwaga: aktywności związane z centrami i projektami odnoszące się do zdarzeń nie są obecnie wyświetlane. 


Aby uzyskać dostęp do dziennika aktywności zespołu: 

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com

 2. Wybierz opcje Raportowanie > Dziennik aktywności.   

   

 3.  

 4. W górnej części dziennika aktywności wybierz zespół.   

   

Dziennik aktywności zawiera datę i godzinę oraz opis każdego zdarzenia w historii wybranego zespołu.


Użycie filtrów

 

Po wybraniu zespołu do śledzenia możesz użyć filtrów, aby zawęzić wyświetlane wyniki. 

 

 

Można filtrować według następujących danych:

 • Data. Można odfiltrować dane na konkretny dzień, ustawiając w kalendarzu rozwijanym tylko datę początkową. Ustaw datę początkową i końcową, aby filtrować według zakresu dat.
 • Zdarzenie. Z menu rozwijanego wybierz co najmniej jedno zdarzenie. Przykładami zdarzeń są utworzenie grupy, przypisanie produktu do użytkownika, przypisanie roli do użytkownika czy utworzenie zespołu. I wiele więcej.
 • Użytkownik. Zacznij wpisywać nazwę jednego z użytkowników, a następnie wybierz wyświetlaną pozycję. Podobnie jak w przypadku innych filtrów można wybrać więcej nazw. Po dodaniu nowego użytkownika do zespołu jego nazwa zostanie wpisana na listę wyboru.
 • Grupa. Zacznij wpisywać nazwę jednej z grup, a następnie wybierz wyświetlaną pozycję. Można wybrać więcej grup. Po dodaniu nowej grupy jej nazwa wpisywana jest na listę wyboru.
 • Produkt. Zacznij wpisywać nazwę produktu i wybierz wyświetlaną pozycję. Można wybrać więcej produktów.

Użycie wyszukiwania

 

Możesz znaleźć poszukiwane zdarzenia według słów kluczowych zawartych w opisie ćwiczenia. Przykładowo możesz znaleźć wszystkie zdarzenia dotyczące programu 3ds Max, wpisując w polu wyszukiwania ciąg „3ds Max”. Możesz też wyszukiwać przy użyciu powiązanego z wydarzeniem adresu e-mail członka zespołu. Uwzględniając filtry w wyszukiwaniu, masz do dyspozycji potężne narzędzia pozwalające na znalezienie potrzebnych informacji. 

 


Często zadawane pytania

Jakiego rodzaju aktywności są zapisywane w dzienniku?

Dziennik zawiera wszystkie aktywności, które administrator wykonuje w ramach zarządzania użytkownikami produktów Autodesk. Należą do nich:

 • Aktywności dotyczące zespołów
  • Tworzenie zespołu, aktualizacje nazw, scalanie
 • Aktywności dotyczące grup
  • Tworzenie, aktualizacja grupy
 • Aktywności dotyczące użytkowników
  • Dodawanie użytkowników do zespołu i usuwanie ich z zespołu
  • Dodawanie użytkowników do grupy i usuwanie ich z grupy
  • Aktualizacje zbiorcze
  • Zmiany ról
  • Aktywności związane z przypisywaniem
  • Przypisywanie użytkowników do produktów i usuwanie ich przypisania
  • Aktualizacje zbiorcze
  • Grupowe przypisywanie produktów
 • Aktywności związane z SSO
  • Konfiguracja synchronizacji katalogów

Uwaga: poniżej przedstawiono często zadawane pytania dotyczące aktywności, które nie zostały jeszcze uwzględnione w dzienniku.

Przez jaki maksymalny czas dzienniki zespołu są zachowywane?

Dzienniki aktywności są przechowywane przez maksymalnie rok i usuwane po tym czasie.

Czy dzienniki są aktualizowane w czasie rzeczywistym? 

Nie, ale można odświeżyć widok, klikając przycisk Odśwież. Aktualizacja dzienników o nową aktywność zajmuje zazwyczaj kilka minut.

Od jakiej daty aktywności są widoczne w dzienniku?

Aktywności są wyświetlane od 18 października 2023 r. Można oczekiwać, że od tego czasu aktywności Twojego zespołu będą widoczne. Aktywności sprzed tej daty nie będą dostępne w dzienniku.

Czy dzienniki są sortowane i wyświetlane na podstawie znaczników czasu zdarzeń?

Zdarzenia są ustawiane według kolejności, w jakiej zostały zarejestrowane w dzienniku.

Czy dziennik aktywności zawiera zdarzenia ze starego systemu zarządzania użytkownikami (NAMU)?

Nie, dziennik zawiera tylko aktywności dotyczące zarządzania użytkownikami wykonywane przez administratorów na potrzeby ich zespołu Autodesk. 

Czy aktywności wykonywane przez Autodesk w moim imieniu są wyświetlane w dzienniku?

Tak, gdy dział wsparcia technicznego Autodesk aktualizuje dane zespołu, aktywność ta jest odzwierciedlana w dzienniku z nazwą wykonawcy aktywności zawierającą słowo „Autodesk”.

Czy można eksportować wpisy z dziennika aktywności? 

Nie, obecnie eksportowanie wpisów z dziennika aktywności nie jest obsługiwane.

Jakich aktywności nie obejmuje dziennik?

Autodesk będzie stale ulepszać dziennik i planuje uwzględnić więcej aktywności. Poniżej przedstawiono dwa przykłady aktywności, które nie zostały na razie uwzględnione, ale mogą zostać dodane w przyszłości:

 • Ponowne przesyłanie zaproszeń do członków zespołu Autodesk
 • Zdarzenia pochodzące z centrów i projektów powiązanych z Twoim zespołem Autodesk. Na przykład zdarzenia związane z zespołami Fusion, witrynami Flow Production Tracking i kontami BIM/ACC.

Czy znaczniki czasu w dzienniku są tworzone na podstawie lokalizacji właściciela? 

Tak, znaczniki czasu zarejestrowane w dzienniku są tworzone na podstawie lokalizacji właściciela.

Pokaż więcej często zadawanych pytań


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej