ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Często zadawane pytania dotyczące raportów użycia


Często zadawane pytania

Jaka jest definicja użycia?

Użycie produktu rozpoczyna się po jego uruchomieniu i jest rejestrowane. Kończy się w momencie zamknięcia produktu. W raportach użycie jest określane jako liczba dni, w których produkt był używany. 

 

Na przykład Sylwia uruchamia program AutoCAD o 19:00 w poniedziałek. Zamyka program o 17:00 we wtorek. W raportach będzie uwzględniony jeden dzień użycia w poniedziałek (jeśli Sylwia korzysta z tokenów Flex, tokeny zostaną naliczone tylko za jeden dzień). We wtorek nie zostanie naliczone żadne użycie, ponieważ produkt zamknięto po czasie krótszym niż 24 godziny. Jeśli Sylwia wielokrotnie uruchamia program AutoCAD w tym 24-godzinnym okresie, użycie jest nadal naliczane tylko w poniedziałkowym raporcie. 

Co się stanie, jeśli uruchomię produkt przypadkowo? Czy użycie będzie nadal uwzględnione w raporcie?

Jeśli uruchomisz produkt na mniej niż pięć minut, ten czas nie będzie uwzględniany w dziennym użyciu i liczbie użytkowników. Jeśli korzystasz z licencji Flex, w raportach zostanie naliczone 0 tokenów.  

Dlaczego w raportach podawane jest zerowe użycie tokenów?

Dostęp do produktu umożliwiają pewne funkcje w produkcie. Gdy użycie jest określane według liczby użytych produktów i liczby użytkowników, nie są naliczane żadne tokeny.

Jak przedziały czasu są dostępne do wyboru w raportach?

W raportach są dostępne do wyboru następujące przedziały czasu:

  • Ostatnie 30 dni. Przedział kolejnych 30 dni.
  • Ostatnie trzy miesiące. Ostatnie pełne trzy miesiące.
  • Ostatnie sześć miesięcy. Ostatnie pełne sześć miesięcy.
  • Ostatnie dziewięć miesięcy. Ostatnie pełne dziewięć miesięcy.
  • Ostatnie 12 miesięcy. Ostatnie pełne 12 miesięcy.

Uwaga: w danych raportu dotyczącego wybranych kilku miesięcy bieżący miesiąc nie jest uwzględniany. Użyj opcji Ostatnie 30 dni, aby wyświetlić dane dotyczące bieżącego miesiąca.

 

Wskazówka: funkcja eksportowania użycia umożliwia korzystanie z opcji Wszystkie daty zapewniającej dodatkowy filtr czasu. Opcja Wszystkie daty umożliwia eksportowanie użycia zarówno dla subskrypcji wygasłych, jak i aktywnych do daty raportu.

Co się stanie, gdy odłączę się od Internetu?

Jeśli używasz licencji Flex, aby korzystać z produktu, możesz przejść do trybu offline na maksymalnie 24 godziny od ostatniego zalogowania. Po tym czasie produkt zostaje zamknięty. 
Uwaga: jeśli masz subskrypcję dla jednego użytkownika, możesz przejść do trybu offline na maksymalnie 30 dni od ostatniego logowania.

Co oznacza „Czas ostatniego przetwarzania” w raportach użycia?  

Termin ten oznacza dzień i godzinę, wyświetlane zgodnie z lokalną strefą czasową, kiedy raport użycia został ostatnio odświeżony i zapisany na koncie w portalu Autodesk Account.

Dlaczego dane w raportach użycia tokenów wydają się niepoprawne?

Dane w raportach mogą być niedokładne w następujących przypadkach:

  • Kilku użytkowników uzyskuje dostęp do produktu przy użyciu tej samej nazwy użytkownika i hasła.

  • Gdy użytkownik jest przypisany zarówno do subskrypcji, jak i do produktu objętego licencją Flex, nie będzie zużywać tokenów w celu uzyskania dostępu do produktu.

Jakie informacje widoczne na stronie Salda różnią się od informacji na stronie Użycie tokenów?

Na stronie Salda wyświetlane są informacje zarówno o saldzie tokenów Flex, jak i współdzielonych jednostek chmury.


Zobacz także


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej