ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Spostrzeżenia dotyczące zespołów


Administratorzy mogą uzyskać dostęp do funkcji Spostrzeżenia dotyczące zespołów w sekcji Raportowanie na koncie portalu Autodesk Account. Spostrzeżenia dotyczące zespołów zawierają informacje o subskrypcji, z której korzysta zespół, i przedstawiają użycie produktów przez każdego użytkownika. Te informacje mogą pomóc w określeniu sposobów optymalizacji przypisania użytkowników, użycia produktów i subskrypcji. Spostrzeżenia są aktualizowane codziennie.

 

Spostrzeżenia dotyczące zespołów mogą przeglądać główny bądź pomocniczy administrator lub administrator SSO. Ponadto niektóre spostrzeżenia wymagają określonych uprawnień dla poszczególnych ról. Na przykład wgląd spostrzeżenia o nadmiarowo przypisanych produktach mają tylko administratorzy, którzy mogą dokupić stanowiska dla swojego zespołu.

 

Spostrzeżenia są dostępne tylko wtedy, gdy:

 • Twój zespół ma subskrypcję dla jednego użytkownika lub licencję Flex;

 • indywidualni użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie danych i aktywnie korzystają z produktów (w przypadku spostrzeżeń dotyczących produktów);

 • zespół korzysta z planu Premium (w przypadku spostrzeżeń na poziomie użytkownika);

 • indywidualni użytkownicy korzystają aktywnie z produktów (w przypadku spostrzeżeń dotyczących produktów, np. AutoCAD).

Uwaga: nie wszystkie produkty Autodesk obsługują spostrzeżenia. Spostrzeżenia są niedostępne w przypadku produktów objętych klasycznym zarządzaniem użytkownikami. 


Moje spostrzeżenia i spostrzeżenia dotyczące zespołów

Spostrzeżenia są dostępne na koncie w portalu Autodesk Account w sekcji Raportowanie.

 

Jako administrator konta możesz korzystać z opcji Spostrzeżenia dotyczące zespołu. Spostrzeżenia dotyczące zespołów zawierają informacje o użytkownikach. Jako indywidualny użytkownik będziesz mieć też dostęp do opcji Moje spostrzeżenia.

 

Uwaga: w przypadku opcji Moje spostrzeżenia obecnie dostępna jest obsługa tylko programów AutoCAD i Revit. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących spostrzeżeń indywidualnych, zobacz temat Moje spostrzeżenia.

Wyświetlanie spostrzeżeń dotyczących zespołów

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com
 2. Wybierz sekcję Raportowanie > Spostrzeżenia > Spostrzeżenia dotyczące zespołów.
 3. Wybierz zespół. Możesz wyświetlić wszystkie spostrzeżenia dostępne dla tego zespołu i podjąć odpowiednie działania. Jeśli na przykład niektóre stanowiska nie są przypisane:
  • Kliknij przycisk Wyświetl szczegóły użycia, aby wyświetlić szczegółowe raporty użycia stanowisk.
  • Kliknij przycisk Przypisz użytkowników.

Strona Spostrzeżenia może zawierać informację „Brak dostępnych spostrzeżeń”, jeśli:

 • Upłynęło zbyt mało czasu, aby wygenerować istotne spostrzeżenia.

 • Rozwiązano problemy, które wywołały wygenerowanie spostrzeżeń.

Dostępne spostrzeżenia

Spostrzeżenia dotyczące użycia licencji

 • Produkty niedostatecznie przypisane: zawiera wykaz zespołów, w których są dostępne stanowiska określonych produktów.

 • Produkty przypisane nadmiarowo: zawiera wykaz zespołów posiadających subskrypcje (zakupione online), których użytkownicy są przypisani do nieważnych produktów.

 • Nieaktywny użytkownik (dostępna tylko w planie Premium): zawiera wykaz użytkowników, którzy nie korzystali przypisanych produktów w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Zobacz temat Wykorzystanie opcji Użycie stanowisk do monitorowania aktywacji produktów i częstotliwości ich używania.

 • Wersja produktu (dostępna tylko w planie Premium): zawiera wykaz zespołów korzystających z nietypowych wersji produktów, zdefiniowanych jako wersje, na które przypada mniej niż 1% całkowitej liczby dni wykorzystanych przez zespół w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Spostrzeżenia dotyczące użycia produktu

 • Wydajność produktu: pozwala porównać czas uruchamiania i czas zapisywania plików przez Twój zespół z czasami innych użytkowników. Możesz zobaczyć liczbę użytkowników według kwartyli średniego czasu działania (25., 50. 75.).

 • Użycie poleceń: umożliwia poznanie schematu używania poleceń przez zespół. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych kategorii, zobacz temat Użycie według kategorii (AutoCAD).

Uwaga: dane spostrzeżenia w pliku eksportu mogą być opóźnione nawet o siedem dni w stosunku do daty zapisania wyświetlenia tego spostrzeżenia na koncie w portalu Autodesk Account.

Ochronę prywatności i danych traktujemy poważnie

Dane są kluczem do uzyskania konkretnych spostrzeżeń. Dążymy do ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika, jednocześnie zachowując przejrzystość w sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Centrum zaufania oraz zapoznaj się z Polityką prywatności (angielski).

 

Dane gromadzone

 • Nazwa i wersja produktu.

 • Wydajność systemu, w tym szybkość działania aplikacji i dostęp do plików.

 • Rozmiar dokumentu, czas otwierania i zapisywania.

 • Czas rozpoczęcia i zakończenia sesji.

 • Polecenia uruchomione, wykonane, anulowane i cofnięte.

 • Ustawienia i zmienne systemowe.

 • Liczba i typ obiektów na rysunku.

 • Typ widoku i zmiany wprowadzone w widoku.

 

Dane niegromadzone

 • Współrzędne

 • Ciągi

 • Ścieżki do plików

Informacje o programie AutoCAD zawiera temat Dołączanie do programu Desktop Analytics i rezygnacja z niego.Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej