ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Klasyczne zarządzanie użytkownikami


Po zalogowaniu na konto w portalu Autodesk Account w sekcji Zarządzanie użytkownikami zobaczysz opcję się opcja Klasyczne zarządzanie użytkownikami. Oznacza to, że korzystasz z produktów objętych klasycznym procesem zarządzania. Mogą być również widoczne opcje Według użytkownika, Według produktu i Według grupy. Jeśli tak, korzystasz również
z produktów podlegających standardowemu procesowi zarządzania użytkownikami. Poniżej przedstawiono niektóre różnice między dwoma wymienionymi procesami:

 • Klasyczne zarządzanie użytkownikami:
  • Subskrypcje są zazwyczaj nabywane w dziale sprzedaży Autodesk lub u sprzedawcy.
  • Zarządzaniem nimi zajmuje się jeden kierownik ds. umów i jeden koordynator oprogramowania. Nabywca subskrypcji zostaje początkowo wyznaczony na kierownika ds. umów, ale rolę tę można później przypisać komuś innemu. Kierownik ds. umów wyznacza koordynatora oprogramowania, który pomaga zarządzać użytkownikami.
  • Administratorzy przypisują produkty tylko według użytkownika.
 • Zarządzanie użytkownikami:
  • Zarządzaniem zajmują się administratorzy: główny, pomocniczy i SSO.
  • Administratorzy przypisują produkty według użytkownika, produktu lub grupy.

Role administratora w ramach klasycznego zarządzania

Administratorzy w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami przypisują użytkowników do oprogramowania
i usług w portalu Autodesk Account. Z klasycznym zarządzaniem użytkownikami wiążą się dwie role administratora: kierownik ds. umów i koordynator oprogramowania.

 • Kierownik ds. umów. Przy zakupie nowej licencji kierownik ds. umów jest automatycznie wyznaczany na głównego administratora. Może występować tylko jeden kierownik ds. umów, ale można go przypisać do więcej niż jednej umowy.
  Kierownik ds. umów:
  • Otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
  • Zarządza odnawianiem umów i rozliczaniem.
  • Jest początkowo wyznaczony również na koordynatora oprogramowania.
  • Może jednak przypisać kogoś innego do tej roli.
  • Można go zmienić (zobacz temat Role administratora w zarządzaniu użytkownikami).
 • Koordynator oprogramowania. Koordynator oprogramowania jest pomocniczym administratorem, który pomaga zarządzać użytkownikami i powiadomieniami dotyczącymi nowych wersji. Do każdej umowy może być przypisany tylko jeden koordynator oprogramowania, ale może on zarządzać więcej niż jedną umową.
  Koordynator oprogramowania:
  • Jest wyznaczany przez kierownika ds. umów.
  • Ma wgląd tylko w produkty i użytkowników powiązanych z przypisanymi do niego umowami.
  • Otrzymuje wiadomości e-mail dotyczące pobierania nowych wersji i aktualizacji.
  • Może go zmienić tylko kierownik ds. umów, który musi w tym celu skontaktować się z działem pomocy technicznej Autodesk.

Dodawanie i usuwanie użytkowników w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami

Administratorzy mogą dodawać i usuwać użytkowników na koncie w portalu Autodesk Account. Aby umożliwić użytkownikom dostęp do produktów i usług Autodesk, zaproś ich pojedynczo lub zaimportuj zbiorczo. Zaproszeni użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem i linkiem do utworzenia konta oraz wpisania własnego adresu e-mail i hasła. Z poziomu konta mogą pobierać produkty i uzyskiwać dostęp do pomocy.

 

W przypadku klasycznego zarządzania użytkownikami procedury dodawania i usuwania użytkowników są inne niż <br>w ramach standardowego zarządzania użytkownikami. Jeśli nie stosujesz klasycznego zarządzania użytkownikami, zobacz temat Dodawanie i usuwanie użytkowników.

 

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.

Dodawanie pojedynczych użytkowników

 1. W menu nawigacji wybierz Zarządzanie użytkownikami > Klasyczne zarządzanie użytkownikami.
 2. Kliknij przycisk + Dodaj, aby wyświetlić okno Dodaj użytkowników. Wprowadź imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail.
 3. Wybierz opcję Chcę teraz dodać prawo dostępu dla użytkowników.
 4. Kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj.
 5. Do momentu zaakceptowania zaproszenia stan konta użytkownika to „Oczekujące”. Użytkownik nie będzie miał dostępu do produktów ani usług, dopóki ich nie przypiszesz. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu siedmiu dni, wyślij je ponownie.

Import listy użytkowników

 1. W menu nawigacji wybierz Zarządzanie użytkownikami > Klasyczne zarządzanie użytkownikami.
 2. Kliknij opcję Dodawanie zbiorcze.
 3. Wybierz opcję Chcę teraz dodać prawo dostępu dla użytkowników.
 4. Kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj.

Usuwanie użytkowników

Tylko administratorzy mogą usuwać użytkowników w portalu Autodesk Account. Usunięcie użytkownika powoduje anulowanie dostępu do produktów i usług, ale nie powoduje usunięcia osobistego konta użytkownika w portalu Autodesk Account.

 1. W menu nawigacji wybierz Zarządzanie użytkownikami > Klasyczne zarządzanie użytkownikami.
 2. Znajdź użytkownika i usuń jego zaznaczenie.
 3. Kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Uwaga: kierowników ds. umów i koordynatorów oprogramowania nie można usunąć, dopóki ich role nie zostaną przypisane do innego użytkownika.


Przypisywanie produktów i usług oraz usuwanie przypisania w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami

W ramach klasycznego zarządzania użytkownikami dostępem do produktów, usług i pomocy zarządzają tylko kierownicy ds. umów i koordynatorzy oprogramowania. Dostępne opcje różnią się w zależności od produktu. Aby uzyskać listę dostępnych usług, zapoznaj się z dokumentacją.

 

W momencie zakupu produktu kierownik ds. umów jest wyznaczany domyślnie. Jeśli kierownik ds. umów nie będzie korzystał z produktu, usuń jego przypisanie, aby udostępnić stanowisko innemu użytkownikowi.

 

Uwaga: jeśli nie stosujesz klasycznego zarządzania użytkownikami, zobacz temat Przypisywanie dostępu do produktów.

 

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.

Przypisywanie produktów i usług

Do wszystkich usług w chmurze objętych subskrypcją możesz przypisać maksymalnie trzech użytkowników.

 1. W menu nawigacji wybierz Zarządzanie użytkownikami > Klasyczne zarządzanie użytkownikami.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od tego, czy przypisujesz produkty i usługi do jednego użytkownika, czy do wielu użytkowników:
  • Indywidualny użytkownik — kliknij link Edytuj dostęp znajdujący się z prawej strony nazwy użytkownika.
  • Wielu użytkowników — kliknij pole wyboru obok ich nazw i w menu Operacje wybierz opcję Edytuj dostęp.
 3. Kliknij kartę Produkty i usługi oraz strzałkę obok umowy, aby zaznaczyć poszczególne usługi.
 4. Wybierz odpowiednie usługi lub kliknij znajdujący się u góry przycisk Przypisz wszystko.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie przypisania produktów i usług

 1. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Klasyczne zarządzanie użytkownikami.
 2. Kliknij link Edytuj dostęp znajdujący się z prawej strony nazwy użytkownika.
 3. Kliknij kartę Produkty i usługi oraz strzałkę obok umowy, aby zaznaczyć poszczególne usługi.
 4. Usuń zaznaczenie opcji Przypisz znajdującej się z prawej strony i kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie opcji pomocy

Możesz przypisać dostęp do opcji pomocy (e-mail i czat) maksymalnie sześciu użytkownikom na każde zakupione stanowisko.

 1. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Klasyczne zarządzanie użytkownikami.
 2. Wybierz kartę Korzyści i strzałkę obok umowy, aby wyświetlić dostępne opcje pomocy.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od tego, czy przypisujesz pomoc przez Internet do jednego użytkownika, czy do wielu użytkowników:
  • Aby przypisać opcje pomocy do jednego użytkownika, kliknij link Edytuj dostęp znajdujący się z prawej strony nazwy użytkownika.
  • Aby przypisać opcje pomocy do wielu użytkowników, zaznacz pole wyboru obok ich nazw i kliknij opcję Edytuj dostęp w menu Operacje.
 4. Wybierz pojedyncze usługi lub opcję Przypisz wszystko.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie przypisania opcji pomocy

 1. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Klasyczne zarządzanie użytkownikami.
 2. Wybierz kartę Korzyści i strzałkę obok umowy, aby wyświetlić dostępne opcje pomocy.
 3. Usuń zaznaczenie pól wyboru przy poszczególnych usługach.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej