admin

Bezpieczeństwo danych związanych z licencjami użytkownika


Przy pierwszym logowaniu użytkownika i autoryzowaniu produktów oraz usług Autodesk gromadzi identyfikatory, takie jak niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, adresy IP, identyfikatory produktów, licencje produktów i nazwy użytkowników kont. Gromadzone są również informacje elektroniczne, na przykład dotyczące systemów operacyjnych, użycia produktów oraz położenia geograficznego, które są wysyłane na serwery Autodesk. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Autodesk, zobacz Oświadczenie Autodesk o ochronie prywatności (angielski).

 

Oprócz gromadzenia danych na potrzeby licencji związanych z nazwą użytkownika uzyskujemy dane osobowe na różne sposoby, aby móc świadczyć usługi Autodesk. Przykładowo niektóre dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od użytkownika, podczas rejestrowania konta lub korzystania z produktu, rejestracji produktu lub usługi, zapisywania na nasz biuletyn lub podczas jednego z organizowanych przez nas wydarzeń czy kontaktowania się z nami w inny sposób. Automatycznie gromadzone lub generowane są też inne dane na temat sposobu, czasu i celu korzystania z naszych produktów. Uzyskujemy również pewne dane na Twój temat od stron trzecich, takich jak podmioty stowarzyszone i partnerzy biznesowi. Twoje dane osobowe są przez nas rozważnie i celowo wykorzystywane zgodnie z opisem w Oświadczeniu Autodesk o ochronie prywatności (angielski).

Często zadawane pytania

Jak dane są zbierane i przechowywane?

Dane są przechowywane w celu zapewnienia zgodności z wymogami oraz na potrzeby raportowania w systemach działających na podstawie wytycznych Autodesk dotyczących bezpieczeństwa i ochrony prywatności (angielski). Jeśli wystąpi incydent związany z danymi osobowymi, o sposobie i czasie powiadamiania o naruszeniu zasad ochrony decydują przepisy obowiązujące w tym zakresie. Dowiedz się więcej na temat środków reagowania na incydenty (angielski).

W jaki sposób poświadczenia użytkownika są bezpiecznie przesyłane i przechowywane?

Użytkownicy mogą się uwierzytelniać w usłudze weryfikacji tożsamości za pomocą identyfikatora Autodesk, co wymusza szyfrowanie przekazywanych danych przy użyciu protokołu HTTPS z TLS w wersji 1.2 i wymaga, aby każdy użytkownik posługiwał się przy uwierzytelnianiu niepowtarzalnym adresem e-mail i hasłem. 
Możesz również włączyć w swojej organizacji uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Ewentualnie korzystając z odpowiedniego planu Autodesk, możesz wprowadzić jednokrotne logowanie (SSO) Autodesk, jeśli Twój dostawca tożsamości wykorzystuje plik SAML (na przykład ADFS lub PingFederate). Wszystkie hasła użytkowników są przechowywane jako jednostronne skróty z dodanymi ciągami inicjującymi.

Jakie są konkretne adresy IP i fizyczne położenie serwerów Autodesk, które obsługują licencje związane z nazwą użytkownika?

Ze względów bezpieczeństwa fizyczna lokalizacja serwerów Autodesk nie jest podawana do publicznej wiadomości. Usługa licencjonowania nie przechowuje danych gromadzonych na potrzeby obsługi licencji dłużej niż jest to potrzebne do rozwiązywania problemów, zgodnie z wytycznymi Autodesk dotyczącymi zachowywania danych. Na potrzeby zapewnienia zgodności z wymogami i raportowania w dłuższej perspektywie dane są przechowywane w innych systemach działających na podstawie wytycznych Autodesk dotyczących bezpieczeństwa i ochrony prywatności (angielski).

W jaki sposób Autodesk zabezpiecza swoją infrastrukturę do obsługi licencji związanych z nazwą użytkownika?

Zasady zabezpieczeń Autodesk opracowano zgodnie ze standardami branżowymi, aby zachować spójność praktyk, co pozwala budować, działać i czuć się bezpiecznie. Te zasady mają zastosowanie do wszystkich programów bezpieczeństwa Autodesk, w tym do infrastruktury, która służy do obsługi licencji związanych z nazwą użytkownika. Dowiedz się więcej na temat programu bezpieczeństwa Autodesk w Centrum zaufania (angielski).

Jakie konfiguracje serwera proxy są obsługiwane w odniesieniu do licencji związanych z nazwą użytkownika?

Czy istnieją aplikacje lub zapory innych firm niezgodne z obsługą licencji Autodesk związanych z nazwą użytkownika?

W mojej organizacji używam zapory lub serwera proxy. Jakie domeny lub protokoły umożliwiają działanie licencji związanych z nazwą użytkownika?


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej