Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Aktualizacja numeru seryjnego


Numer seryjny można wyświetlić i zaktualizować w oprogramowaniu bez konieczności ponownej instalacji.

Aktualizacja numeru seryjnego z poziomu oprogramowania

Numer seryjny można zmienić w menu Pomoc w większości produktów.

 1. Uruchom oprogramowanie Autodesk. 
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności w menu Pomoc (ścieżka może różnić się w zależności od produktu): 
  • Pomoc > Informacje 
  • Pomoc > Informacje o
  • Pomoc > Informacje o produkcie Autodesk > Informacje o
 3. W oknie Informacje kliknij opcję Zarządzaj licencją. 
 4. W oknie Menedżer licencji kliknij strzałkę obok nazwy produktu, aby wyświetlić szczegóły licencji.
 5. Kliknij przycisk Aktualizuj obok opcji Numer seryjny.
  Uwaga: jeśli typ licencji to Licencja użytkownika, nie jest używany numer seryjny dla tej wersji produktu.
 6. Wprowadź numer seryjny i kliknij przycisk Aktywuj. 
 7. Czasami trzeba ponownie uruchomić produkt, aby wyświetlić zaktualizowany numer seryjny. 

Uwaga: jeśli masz kolekcję produktów, które używają jednego numeru seryjnego, zaktualizuj numer seryjny każdego produktu w kolekcji.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej