ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Konfigurowanie planu Standard


Jak skonfigurować plan Standard

Aby skonfigurować i obsługiwać plan Standard Autodesk, jako administrator możesz wykonać poniższe czynności.

 

Uwaga: w przypadku planu Premium zobacz temat Konfigurowanie planu Premium.

 1. Skonfiguruj i wdróż jednokrotne logowanie (SSO). Autodesk zaleca tę metodę, ale jeśli nie chcesz włączać SSO, zachęć użytkowników do włączenia weryfikacji dwuetapowej. Aby uzyskać więcej informacji o SSO, zobacz Podręcznik konfiguracji jednokrotnego logowania. Aby dowiedzieć się więcej o weryfikacji dwuetapowej, zobacz Konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej.

 2. Przypisz użytkowników do produktów pojedynczo lub według grupy.

  •   Przypisz produktów pojedynczo. Zobacz Przypisywanie użytkowników według produktu.

  •   Przypisywanie produktów grupowo. Zobacz tematy Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz Przypisywanie dostępu do produktów.

  Uwaga: po wdrożeniu jednokrotnego logowania użytkownicy zostaną automatycznie dodani do Twojej listy użytkowników.
 3. Sprawdź raporty. Zobacz temat Raporty użycia stanowisk.

 4. Zarządzaj umowami i odnowieniami. Zobacz temat Role administratora w zarządzaniu użytkownikami

 5. Poznaj sposoby kontaktu z działem pomocy technicznej. Zobacz temat Uzyskiwanie pomocy w dziale pomocy technicznej Autodesk.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej