ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Konfigurowanie planu Premium


Jak skonfigurować plan Premium

 

Aby skonfigurować plan Autodesk Premium, możesz jako administrator wykonać poniższe czynności. W śledzeniu postępów pomogą Ci szkolenia wprowadzające do wdrażania planu Premium wymienione poniżej. Aby zapoznać się z przeglądem informacji, zobacz Wybór subskrypcji Autodesk.

 

Uwaga: w przypadku planu Standard zobacz temat Konfigurowanie planu Standard.

  1. Jeśli jednokrotne logowanie (SSO) nie zostało jeszcze skonfigurowane i wdrożone, zrób to. Zobacz Podręcznik konfiguracji jednokrotnego logowania.

  2. Przypisz użytkowników do produktów pojedynczo lub według grupy. Jeśli korzystasz z SSO, użytkownicy są dodawani do listy użytkowników automatycznie.

  3. Sprawdź raporty. Zobacz temat Raporty użycia stanowisk.

  4. Zarządzaj umowami i odnowieniami. Zobacz temat Przegląd informacji o rozliczeniach i zamówieniach

  5. Poznaj sposoby kontaktu z działem pomocy technicznej. Zobacz temat Jak skontaktować się z działem pomocy technicznej.


Szkolenia wprowadzające

Poznaj specjalnie opracowane kursy dla administratorów kont.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej