ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Autoryzacja licencji użytkownika


Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących przejścia na licencje związane z nazwą użytkownika i hostowane przez Autodesk. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności, zobacz temat Bezpieczeństwo danych związanych z licencjami użytkownika.

Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników (często zadawane pytania)

W jaki sposób mogę autoryzować oprogramowanie?

W celu uwierzytelnienia tożsamości i autoryzacji używania oprogramowania imienni użytkownicy logują się za pomocą identyfikatora Autodesk lub identyfikatora firmy (jeśli włączone jest jednokrotne logowanie).

Czy przy pierwszym uruchomieniu produktu potrzebuję połączenia internetowego?

Tak. W chwili pierwszego skorzystania z produktu następuje połączenie usługi licencjonowania z Internetem w celu sprawdzenia autoryzacji.

Jak często po zalogowaniu muszę ponownie przeprowadzać autoryzację?

Autoryzacja jest sprawdzana przy każdym połączeniu z Internetem i po ponownym uruchomieniu produktu. Jeśli produkt pozostaje otwarty i cały czas działa, autoryzacja licencji jest sprawdzana co 24 godziny. W ten sposób potwierdza się, że nadal masz przypisany produkt, subskrypcja wciąż jest ważna, a dane raportu użycia stanowisk zostały odświeżone.

Jak często muszę się logować, jeśli produkt jest cały czas otwarty w trybie online?

Jeśli się zalogujesz i pozostaniesz online, a produkt będzie cały czas otwarty, Twoje poświadczenia zapisane w pamięci podręcznej będą codziennie automatycznie odświeżane.

Co się stanie, jeśli nie będę mieć połączenia z Internetem, gdy produkt będzie otwarty?

Podczas uzyskiwania dostępu do licencji związanej z nazwą użytkownika w ramach subskrypcji z dostępem dla jednego użytkownika możesz pracować w trybie offline przez maksymalnie 30 dni bez przerwy. W trybie offline nie są zapisywane dane użycia na potrzeby raportów.

Skąd wiadomo, że zbliżam się do 30-dniowego limitu?

Przez 30 dni będziesz otrzymywać z programu komunikaty informujące, ile jeszcze dni możesz pozostać w trybie offline. W ostatnich trzech dniach po uruchomieniu oprogramowania wyświetlany jest inny komunikat. Zawiera on ostrzeżenie, że pozostało mniej niż trzy dni na połączenie z Internetem i bez połączenia produkt przestanie działać.

Co się stanie, jeśli zaloguję się jednocześnie na więcej niż jednym urządzeniu?

Oprogramowanie objęte subskrypcją z dostępem dla jednego użytkownika możesz zainstalować na maksymalnie trzech urządzeniach, ale w danym czasie może być uruchomiona tylko jedna aktywna sesja. Uruchomienie współbieżnie więcej niż jednej aktywnej sesji na różnych urządzeniach jest niezgodne z wymogami i stanowi naruszenie Warunków użytkowania (angielski).


Protokoły dotyczące przerw w działaniu

Korzystanie z licencji związanych z nazwą użytkownika zależy od usług Autodesk służących weryfikacji tożsamości i licencjonowaniu, które zapewniają użytkownikom dostęp do oprogramowania. Staramy się ograniczyć wpływ przerw w świadczeniu usług lub ich niedostatecznej wydajności na pracę klientów, utrzymując wysoką dostępność tekst w języku (angielski).

 

Co się stanie, jeśli nie mogę się połączyć z usługą weryfikacji tożsamości z powodu problemu technicznego w Autodesk? 
Jeśli usługa weryfikacji tożsamości nie działa i brak jest ważnego tokenu dostępu (wygasającego po godzinie), nie możesz przeprowadzić uwierzytelnienia i uzyskać dostępu do produktu.

 

Co się stanie, jeśli nie mogę się połączyć z usługą licencjonowania z powodu problemu technicznego w Autodesk?

  • Po uruchomieniu produktu w celu uzyskania początkowej autoryzacji otrzymasz licencję tymczasową, której możesz używać przez cztery godziny. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ciągu czterech godzin, otrzymasz kolejną licencję tymczasową. Po przywróceniu i uruchomieniu usługi licencjonowania licencja zostanie Ci udzielona automatycznie. 

  • Jeśli produkt jest już otwarty, możesz nadal go używać przez 24 godziny. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 24 godzin, otrzymasz licencję tymczasową. Po przywróceniu i uruchomieniu usługi licencjonowania licencja zostanie Ci udzielona automatycznie.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej