ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Konfiguracja licencji Autodesk Flex


Licencja Autodesk Flex umożliwia użytkownikom sporadyczne uzyskiwanie dostępu do dowolnego produktu objętego licencją jednorazowo przez 24 godziny, co powoduje zużycie tokenów. Po zakupie tokenów Flex możesz przypisać użytkowników i określić, do których produktów będą mieli dostęp. Aby zapoznać się z przeglądem informacji, zobacz Autodesk Flex.

 

Ważne: aby uniknąć naliczania tokenów za czas bezczynności, użytkownicy powinni wylogowywać się lub zamykać produkty, gdy z nich nie korzystają.

 

Trzy kroki do rozpoczęcia pracy z użyciem licencji Flex (film: 2:44 min)

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować licencję Flex i zaprosić sporadycznych użytkowników do korzystania z produktów Autodesk dostępnych w ramach tej licencji.


Przypisywanie użytkowników licencji Flex

 1. Kup tokeny Flex. Zobacz temat Zakup tokenów.

 2. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com i kliknij sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według produktu.

 3. Wybierz opcję Flex i kliknij przycisk Przypisz użytkowników.

 4. Wybierz jedną z poniższych opcji, w zależności od tego, czy przypisujesz dotychczasowego użytkownika, czy zapraszasz nowego. 

  • Nowi użytkownicy: wprowadź ich imię i nazwisko, a następnie adres e-mail w nawiasach ostrokątnych (na przykład Jan Kowalski <jan.kowalski@email.com>).

  Uwaga: nowi użytkownicy są proszeni o utworzenie konta w portalu Autodesk Account, o ile go nie mają. Jeśli nowy użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu siedmiu dni, wyślij zaproszenie ponownie.

 5. Przeglądaj raporty użycia Flex. Zobacz temat Pobieranie informacji o użyciu licencji Flex


Zarządzanie dostępem do produktów dla pojedynczych użytkowników

Możesz określić, które produkty objęte licencją Flex będą dostępne dla sporadycznych użytkowników.

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com i kliknij sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według produktu.

 2. Z listy produktów wybierz pozycję Flex. 

 3. W sekcji Przypisani użytkownicy wybierz użytkownika, którym chcesz zarządzać, aby wyświetlić listę produktów i usług.

 4. Wybierz produkty i usługi do przypisania lub usuń zaznaczenie pozycji, których przypisanie chcesz usunąć. 

  Uwaga: jeśli wybrano wszystkie produkty (nie usunięto zaznaczenia żadnych produktów), po dodaniu nowych produktów przez Autodesk do licencji Flex nowe produkty są automatycznie dostępne. Jeśli nie chcesz, aby nowe produkty były automatycznie dostępne, musisz samodzielnie usunąć ich przypisanie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. 

Po przypisaniu użytkowników pojedynczo otrzymują oni wiadomość e-mail z powiadomieniem, że mają dostęp do produktów. Jeśli użyjesz polecenia Importuj, aby przypisać, powiadomienia e-mail nie będą wysyłane.


Zarządzanie domyślnymi przypisaniami

Alternatywą dla zarządzania dostępem do produktów poszczególnych użytkowników jest skonfigurowanie domyślnego dostępu do produktów i usług dla całego zespołu. Gdy wybierzesz ustawienie przypisania domyślnego, istniejący i nowi użytkownicy uzyskają dostęp do tego samego zestawu wybranych produktów.

 

Uwaga: domyślne przypisania są automatycznie wyłączone dla użytkowników-gości i Autodesk zaleca tego nie zmieniać. Jeśli jednak chcesz włączyć lub wyłączyć domyślne przypisania dla użytkowników-gości, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Autodesk.

 

Aby skonfigurować domyślne przypisania:

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.    

 2. Na stronie Konto wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.

 3. Wybierz zespół korzystający z licencji Flex, którego domyślnymi przypisaniami chcesz zarządzać.

 4. Kliknij ikonę koła zębatego oznaczającą Ustawienia zespołu w prawym górnym rogu.

 5. W sekcji Zarządzanie użytkownikami > Domyślne przypisania kliknij przycisk Ustaw domyślne przypisania.

 6. W oknie dialogowym Zarządzaj domyślnymi przypisaniami kliknij pozycję Flex.

 7. Wybierz produkty, do których chcesz przypisać domyślny dostęp. Gdy Autodesk dodaje nowe produkty do licencji Flex, nie są one automatycznie dostępne dla użytkowników w ramach domyślnych przypisań. Aby przypisać dostęp do nowych produktów, edytuj listę domyślnych przypisań.

 8. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby aktywować domyślne przypisania.

 

Aby wyłączyć domyślne przypisania:

 • W oknie dialogowym Zarządzaj domyślnymi przypisaniami wyczyść wszystkie produkty.

Uwaga: w przypadku zmian w domyślnych przypisaniach nie są do użytkowników wysyłane powiadomienia e-mail.

 

Priorytet subskrypcji i wersji testowej

 

Gdy użytkownik jest przypisany zarówno do subskrypcji dla jednego użytkownika, jak i tokenów Flex, tokeny nie są używane. Przykładowo po przypisaniu subskrypcji programu AutoCAD użytkownik nie będzie używać tokenów do programu AutoCAD.

Podobnie użytkownicy w okresie testowym nie zużywają tokenów do tego produktu. Poinformuj użytkowników, aby zignorowali wiadomość o wygasaniu ważności wersji testowej. Po upływie okresu testowego będą oni używać tokenów.

 

Uwaga: subskrypcja i wersja testowa mają priorytet tylko wtedy, gdy do uwierzytelniania podczas logowania jest używany ten sam identyfikator Autodesk.


Zakup dodatkowych tokenów Flex

Po zakupie dodatkowe tokeny są dodawane do salda tokenów zespołu. Tokeny z każdego zakupu licencji Flex są ważne przez rok od daty nabycia, przy czym wcześniej nabyte tokeny są zużywane jako pierwsze. Dzięki temu na zużycie tokenów jest możliwie najwięcej czasu.

 

Jeśli zarządzasz wieloma zespołami, sprawdź, czy zakup licencji Flex został dodany do odpowiedniego zespołu. Jeśli nie, możesz przenieść go do innego zespołu, którym zarządzasz, korzystając z konta w portalu Autodesk Account. Zobacz temat Zespoły a tokeny Flex.

 

Instalacja i logowanie w przypadku sporadycznego użytkownika

 

Użytkownicy tokenów Flex mogą pobierać i instalować produkty.

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com i kliknij sekcję Wszystkie produkty i usługi.

 1. Z listy nazw produktów wybierz pozycję Flex. Kliknij przycisk Wyświetl elementy.

 

Nie musisz ponownie instalować oprogramowania w przypadku zmiany licencji Flex na subskrypcję dla jednego użytkownika lub zainstalowania obsługiwanej wersji w ramach poprzedniej subskrypcji lub wersji testowej.


Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między subskrypcją dla jednego użytkownika a licencją Flex?

Zarówno subskrypcje dla jednego użytkownika, jak i licencja Flex są formami dostępu związanego z nazwą użytkownika. Subskrypcje dla jednego użytkownika to dedykowane subskrypcje przeznaczone do użytku tylko przez jednego imiennego użytkownika w danej chwili. Najlepiej sprawdzają się one w przypadku użytkowników, którzy często uzyskują dostęp do produktów. Flex natomiast nie jest subskrypcją dedykowaną. Licencja Flex jest przeznaczona do współużytkowania przez nieograniczoną liczbę użytkowników, którzy uzyskują dostęp do produktów, „płacąc” dzienne stawki przez zużywanie tokenów. Najlepiej sprawdza się w przypadku sporadycznego używania produktu.

Jak sprawdzić, które tokeny Flex będą zużywane po dokonaniu nowego zakupu przez mój zespół?

Mimo że każdy zakup licencji Flex to jeden lub kilka nowych pakietów tokenów Flex, tokeny z każdego zakupu są dodawane do jednego salda tokenów zespołu. Gdy zespół uzyskuje dostęp do produktów, tokeny Flex z pakietu o najwcześniejszej dacie końcowej są zużywane jako pierwsze, dzięki czemu do dnia utraty ważności na zużycie każdego pakietu będzie możliwie najwięcej czasu. Ponadto jeśli zespół ma kilka pakietów tokenów Flex o tej samej dacie końcowej, najpierw zużywane są tokeny Flex z najmniejszych pakietów. Na przykład tokeny Flex z pakietu 500 szt. zostaną zużyte wcześniej niż z pakietu 5000 szt. Dzięki temu tokeny, za które zapłacono wyższą cenę, są zużywane przed tokenami z pakietów objętych zniżką.

Czy mam zamknąć produkt, gdy go nie używam? Co się stanie, jeśli zapomnę zamknąć produkt przed wyjazdem na weekend?

Tak, zamknij produkty, których nie używasz, aby uniknąć naliczenia dodatkowych tokenów. Tokeny są naliczane co 24 godziny, nawet jeśli użytkownik nie korzysta z produktu. Pamiętaj o tym, aby uniknąć nadmiernego naliczenia tokenów.

Skąd jako użytkownik będę wiedzieć, że kończą mi się tokeny?

Po zalogowaniu się do produktu Flex potwierdza, że zespół dysponuje wystarczającą liczbą tokenów, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie wynikające z rozpoczęcia nowej sesji produktu. Jeśli saldo tokenów jest niewystarczające, Flex powiadamia Cię o tym przy użyciu komunikatu. Uruchomienie produktu będzie możliwe dopiero, gdy zespół będzie miał wystarczającą liczbę tokenów. Uwaga: ten komunikat jest wyświetlany, gdy saldo zespołu spadnie poniżej dziennej ilości tokenów potrzebnej do uruchomienia produktu, saldo zespołu wynosi zero lub jeśli osiągnięto termin wygaśnięcia 12-miesięcznej subskrypcji Flex.

Co się stanie, jeśli pracuję w dwóch zespołach, które dysponują licencją Flex?

Po otwarciu produktu i zalogowaniu się nie możesz wskazać zespołu, którego tokeny będziesz zużywać. W tym przypadku Autodesk wybiera zespół.

Czy jeśli przed zakupem licencji Flex mój zespół miał plan Premium, to w ramach licencji Flex uzyskamy te same korzyści?

Tak, gdy zespół otrzyma licencję Flex, użytkownicy licencji przejmują plan i korzyści wynikające z subskrypcji dla jednego użytkownika dotychczas używanych w tym zespole.

Czy jeśli w razie przypadkowego zalogowania się do produktu od razu się wyloguję, zostaną naliczone tokeny?

Tokeny nie zostaną naliczone, jeśli zalogujesz się i wylogujesz w ciągu pięciu minut.

Czy tokeny tracą ważność? Czy mogę je przenieść na kolejny okres?

Każdy pakiet tokenów Flex jest ważny przez rok od daty zakupu. Jeśli upłynęła data końcowa pakietu tokenów Flex, a saldo tokenów jest dodatnie, pozostałe tokeny tracą ważność. Tokeny, których ważność wygasła, nie są przenoszone na kolejny okres. Nie możesz też uzyskać zwrotu pieniędzy za niezużyte tokeny, których ważność wygasła.

Rozumiem, że do każdego produktu użycie naliczane jest tylko raz w ciągu 24 godzin (niezależnie od tego, ile razy otwieram i zamykam produkt), ale co się stanie, jeśli w ciągu tych 24 godzin będę podróżować do innej strefy czasowej? Czy do kolejnego naliczenia tokenów liczba godzin się zwiększa bądź zmniejsza?

Zmiana stref czasowych nie ma wpływu na wspomniany 24-godzinny okres. Zaczyna się on po zalogowaniu do produktu, więc przez 24 godziny od czasu rozpoczęcia nie będzie naliczane kolejne użycie, niezależnie od strefy czasowej widocznej na zegarze.

Co się stanie, jeśli używam wtyczki do produktu? W jaki sposób są naliczane tokeny Flex za wtyczki?

Używanie niektórych wtyczek do produktów wiąże się z dziennym naliczaniem tokenów podczas uzyskiwania dostępu (natomiast innych nie). Jeśli wtyczki, które wiążą się z dziennym naliczaniem stawek zużycia tokenów, zostaną skonfigurowane tak, aby uruchamiały się podczas uruchamiania produktu głównego, oba te produkty spowodują dzienne naliczanie tokenów. Aby uniknąć niezamierzonych opłat za wtyczki, nie konfiguruj ich w taki sposób, aby były wczytywane podczas uruchamiania produktu głównego. Zobacz Cennik tokenów Flex.

Czy licencja Flex wymaga połączenia z Internetem?

Tak. Musisz łączyć się z Internetem co 24 godziny. Połączenie z Internetem jest wymagane podczas pierwszego logowania do produktu. Następnie możesz przejść do trybu offline nawet na 24 godziny. Gdy zbliżasz się do końca 24-godzinnego okresu, pojawi się komunikat o konieczności ponownego zalogowania się w trybie online.

Rozumiem, że mogę przypisać do licencji Flex nieograniczoną liczbę użytkowników. Czy oznacza to, że mogę zainstalować produkty objęte licencją Flex na nieograniczonej liczbie urządzeń lub że mogę uruchamiać nieograniczoną liczbę sesji równocześnie?

Nie. W odniesieniu do licencji Flex obowiązują te same Warunki użytkowania co w przypadku subskrypcji dla jednego użytkownika. Każdy użytkownik przypisany do produktu objętego licencją Flex może zainstalować ten produkt na maksymalnie 3 urządzeniach i uruchamiać go na jednym urządzeniu w danej chwili.

Czy jeśli użytkownik Flex uzyskuje dostęp do programu na jednym urządzeniu, a następnie zaloguje się w tym samym programie tego samego dnia z innego urządzenia, zostają mu dwukrotnie naliczone tokeny?

Nie. Licencja Flex powoduje dzienne naliczanie stawek zużycia tokenów tylko raz dla każdego imiennego użytkownika na każdy produkt za okres 24 godzin, niezależnie od urządzenia, na którym użytkownik uzyskuje dostęp do produktu.

Czy w przypadku dostępu do dwóch wersji tego samego produktu w tym samym dniu użytkownikowi licencji Flex są dwukrotnie naliczane tokeny?

Nie. Licencja Flex powoduje dzienne naliczanie stawek zużycia tokenów tylko raz dla każdego imiennego użytkownika na każdy produkt za okres 24 godzin niezależnie od wersji produktu.

Czy jako administrator mogę ustawić limity tokenów dla poszczególnych użytkowników?

Nie. Możesz ograniczyć liczbę produktów, do których każdy użytkownik ma dostęp. Nie możesz jednak ustawić limitu tokenów dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników.

Czy licencja Flex jest obsługiwana w zakresie dostępu do produktów w systemie Linux?

W przypadku produktów objętych licencją Flex, a działających w systemie Linux (takich jak Flame, Maya, MotionBuilder i Mudbox) obsługiwane są tylko wersje 2020 i nowsze.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej