PODSTAWY ZARZĄDZANIA KONTAMI

Wycofane produkty i plany Autodesk


Autodesk czasami wycofuje produkty i usługi lub zaprzestaje sprzedaży pewnych produktów i usług, aby inwestować zasoby w obszarach, które lepiej spełniają zmieniające się potrzeby klientów. Produkt lub usługa są wycofywane w dwóch etapach, aby zapewnić użytkownikom wystarczającą ilość czasu na przejście na nowe narzędzie.


  • Etap 1. Zaprzestanie sprzedaży: nie możesz już dodawać stanowisk ani kupić nowej subskrypcji. Możesz jednak odnowić istniejącą subskrypcję. Wówczas dostępna będzie pomoc techniczna do tej subskrypcji. Nie będą jednak wprowadzane żadne nowe funkcje.
  • Etap 2. Wycofanie produktu: nie możesz już kupować ani odnawiać produktu czy usługi. Obsługa jest dostępna do wygaśnięcia umowy. Produkty w subskrypcji mogą być używane tylko do końca okresu subskrypcji.

Ważne:

Poniżej znajduje się lista produktów i usług, które wycofano lub których sprzedaży zaprzestano, oraz alternatywnych rozwiązań. Kompletne informacje na temat zmian w ofertach można znaleźć w warunkach (angielski) umowy subskrypcyjnej.

AutoCAD Utility Design
Produkty i usługi Zaprzestanie sprzedaży Wycofanie produktu lub usługi Produkty i usługi alternatywne Informacje dodatkowe
Subskrypcje roczne z dostępem dla wielu użytkowników 7 sierpnia 2020 r. 6 lutego 2023 r. Subskrypcja roczna z dostępem dla jednego użytkownika. Kup dodatkowe stanowiska. dla wielu użytkowników.
Subskrypcje dwuletnie 27 marca 2019 r. 7 kwietnia 2021 r. Subskrypcje miesięczne, roczne lub 3-letnie Autodesk nie sprzedaje już ani nie odnawia subskrypcji dwuletnich.
Zmiany okresu subskrypcji.
Subskrypcje dwu- i trzyletnie z dostępem dla wielu użytkowników 29 lutego 2020 r. 29 lutego 2020 r. Subskrypcja trzyletnia z dostępem dla jednego użytkownika Autodesk nie sprzedaje już ani nie odnawia subskrypcji dwuletnich.
Kup dodatkowe stanowiska. dla wielu użytkowników.
3ds Max Entertainment Creation Suite   16 kwietnia 2020 r.
Raporty wycofano
5 października 2020 r.
Media & Entertainment Collection. Autodesk nie sprzedaje już pakietu Entertainment Creation Suite.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
A360 Desktop   19 czerwca 2018 r. Autodesk Desktop Connector Wycofanie programu A360 Desktop — 19 czerwca 2018 r..
Co zastępuje program A360 Desktop po jego wycofaniu?.
A360 Drive Maj 2020 r. 25 września 2020 r. Autodesk Drive. Od 25 marca 2020 r. pliki na dysku A360 Drive były dostępne tylko do odczytu. Wszystkie dane usunięto 25 września 2020 r.
Advance Concrete 31 stycznia 2017 r.   Autodesk Revit. Wycofanie z użytkowania programu Advance Concrete.
Program Autodesk Advance Concrete nie jest już dostępny (angielski).
Alias Design 6 lipca 2019 r.   Alias Concept. Zaprzestanie sprzedaży programów Alias SpeedForm i Alias Design.
Alias SpeedForm 6 lipca 2019 r.   Alias Concept. Zaprzestanie sprzedaży programów Alias SpeedForm i Alias Design.
ArtCAM 7 lipca 2018 r. 1 listopada 2018 r. Fusion 360. Często zadawane pytania dotyczące zaprzestania sprzedaży i zakończenia rozwijania oprogramowania Autodesk ArtCAM
AutoCAD Design Suite 1 lutego 2016 r. 16 kwietnia 2020 r.
Raporty wycofano
5 października 2020 r.
Procesy architektoniczne — Architecture, Engineering, & Construction Collection.
Procesy tworzenia koncepcji projektowych — Autodesk Product Design & Manufacturing Collection.
Zaprzestanie sprzedaży nowych stanowisk pakietu AutoCAD Design Suite.
Kolekcje branżowe.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
AutoCAD P&ID 7 maja 2017 r. 7 lutego 2018 r. AutoCAD Plant 3D.
Architecture, Engineering, & Construction Collection.
Program AutoCAD P&ID nie jest już dostępny.
AutoCAD Structural Detailing Suite Sierpień 2016 r. Grudzień 2017 r. Advance Steel (angielski) w zakresie procesów detalowania konstrukcji stalowych.
Revit. w zakresie procesów związanych z konstrukcjami betonowymi, w tym detalowaniem zbrojenia.
Architecture, Engineering, and Construction Collection.
Zaprzestanie sprzedaży programu AutoCAD Structural Detailing.
AutoCAD Utility Design   7 lutego 2017 r. Autodesk nawiązał współpracę z firmą Spatial Business Systems, Inc. w celu dalszego rozwoju oprogramowania pod nazwą Automated Utility Design. Dla klientów: często zadawane pytania dotyczące strategicznego sojuszu między Autodesk a firmą Spatial Business Systems.
BIM 360 Team

9 kwietnia 2018 r.

Koniec odnawiania: wrzesień 2021 r. (3 lata; cyklicznie w sklepie internetowym), styczeń 2023 r. (1 rok; umowy EBA)

31 grudnia 2023 r. Autodesk Docs Aby uzyskać więcej informacji, w tym szczegółowe informacje na temat pobierania lub przenoszenia plików, przejrzyj Często zadawane pytania (angielski) dotyczące wycofania programu Autodesk BIM 360 Team.
Oprogramowanie w wersji pudełkowej   1 lipca 2021 r. Kup w sklepie Autodesk. lub u sprzedawcy. Nośniki fizyczne z produktami Autodesk nie są dostępne począwszy od wersji 2022.
Building Design Suite 7 sierpnia 2016 r. 16 kwietnia 2020 r.
Raporty wycofano
5 października 2020 r.
Architecture, Engineering & Construction Collection. Autodesk nie sprzedaje już pakietu Building Design Suite.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
Buzzsaw i Buzzsaw Professional 7 października 2016 r. 31 stycznia 2019 r. BIM 360 Docs (angielski) Program Buzzsaw nie jest już dostępny (angielski).
CADdoctor for Autodesk Simulation   27 marca 2018 r. Elysium CADdoctor for Autodesk Moldflow, możliwy do zakupu w firmie Elysium Co Ltd.. Zaprzestanie sprzedaży programu CADdoctor for Autodesk Simulation.
Subskrypcja CFD Flex z dostępem dla jednego użytkownika   21 marca 2016 r. Subskrypcja CFD Flex (angielski). z dostępem dla wielu użytkowników
Dotychczasowi subskrybenci automatycznie uzyskują subskrypcję dla wielu użytkowników.
Wycofanie ofert subskrypcji oprogramowania Simulation i przejście na równoważne subskrypcje dla wielu użytkowników.
Character Generator jako produkt autonomiczny 7 sierpnia 2021 r.   Do korzystania z programu Character Generator uprawnia oprogramowanie:
3ds Max.
Maya.
Maya LT.
MotionBuilder (angielski)
Mudbox. i
Media & Entertainment Collection.
Często zadawane pytania dotyczące zmian w programie Character Generator.
Configurator 360 7 maja 2020 r. 7 maja 2023 r. Forge Design Automation API. — internetowy konfigurator produktów do programu Inventor w serwisie GitHub.
Forge System Integrators. — aplikacje opracowane przez partnerów do konfiguratorów internetowych.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania.
 
Constructware   31 października 2021 r. Autodesk Construction Cloud. Zaprzestano sprzedaży oprogramowania Constructware 31 października 2021 r.
Design Academy (ADA)   16 kwietnia 2015 r. Dołącz do społeczności akademickiej (angielski), aby uzyskać najnowszą wersję pakietów Autodesk i innych produktów dostępnych dla instytucji edukacyjnych. Zaprzestanie sprzedaży pakietu edukacyjnego.
Education Master Suite (EMS)   16 kwietnia 2015 r. Dołącz do społeczności akademickiej (angielski), aby uzyskać najnowszą wersję pakietów Autodesk i innych produktów dostępnych dla instytucji edukacyjnych. Zaprzestanie sprzedaży pakietu edukacyjnego.
Entertainment Creation Suite 1 lutego 2016 r. Grudzień 2019 r. Media & Entertainment Collection Autodesk nie sprzedaje już pakietu Entertainment Creation Suite.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
Factory Design Suite 7 sierpnia 2016 r.
Raporty wycofano
5 października 2020 r.
16 kwietnia 2020 r. Architecture, Engineering & Construction Collection.
Product Design & Manufacturing Collection.
Autodesk nie sprzedaje już pakietu Factory Design Suite.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
Flow Design   27 marca 2018 r. Product Design & Manufacturing Collection. Zaprzestanie sprzedaży programu Autodesk Flow Design.
Położenie geograficzne — mapa online do programów AutoCAD LT 2014 i AutoCAD 2014   Czerwiec 2017 r. Aby nadal korzystać z tej funkcji, uaktualnij produkt AutoCAD do nowszej wersji. Funkcja Położenie geograficzne — mapa online nie jest już dostępna do programów Autodesk AutoCAD i AutoCAD LT 2014.
Helius Composite 7 lutego 2022 r. 30 kwietnia 2022 r. Brak alternatywnego produktu Strona produktu Helius Composite.
Helius PFA (subskrypcje autonomiczne programu Helius PFA) 7 lutego 2022 r. 30 kwietnia 2022 r. Moldflow Insight (angielski). Autodesk nie sprzedaje już programu Helius PFA. Subskrypcje programu Moldflow Insight nadal będą uprawniać do korzystania z technologii Helius PFA.
Homestyler i aplikacje mobilne Homestyler   Czerwiec 2017 r. Tinkercad.
Revit.
Revit Live (angielski).
Formit360 (angielski).
Zaprzestanie sprzedaży produktów Autodesk Homestyler
Infrastructure Design Suite 1 lutego 2016 r. 16 kwietnia 2020 r.
Raporty wycofano
5 października 2020 r.
Architecture, Engineering & Construction Collection. Autodesk nie sprzedaje już pakietu Infrastructure Design Suite.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
Infrastructure Map Server (AIMS) 7 stycznia 2018 r. 7 stycznia 2019 r. InfraWorks.
BIM 360 Design.
Architecture, Engineering and Construction Collection.
Od 7 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. firma Esri zapewniała bezpłatnie oprogramowanie ArcGIS Enterprise Standard. i ArcGIS Desktop Standard, dostęp do bezpłatnych szkoleń i aktywny atlas świata ułatwiający rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem ArcGIS. Była to bezpłatna jednorazowa oferta licencji, która w kolejnym roku została objęta standardowym programem obsługi firmy Esri.
Często zadawane pytania dotyczące zakończenia użytkowania Autodesk Infrastructure Map Server
InfraWorks (niektóre usługi do oprogramowania InfraWorks 2017.2 lub starszych wersji)   3 stycznia 2018 r. InfraWorks.
Jeśli masz wersję 2017.3 lub nowszą, zmiany te Cię nie dotyczą.
Usługi InfraWorks wycofane w 2018 r..
Plany obsługi   7 maja 2021 r. Przejście na plan związany z nazwą użytkownika. Przejście na warunki związane z nazwą użytkownika.
Maya Entertainment Creation Suite   16 kwietnia 2020 r.
Raporty wycofano
5 października 2020 r.
Media & Entertainment Collection. Autodesk nie sprzedaje już pakietu Entertainment Creation Suite.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
Maya LT 7 grudnia 2022 r. 7 grudnia 2022 r.
Maya Creative Zmiany dotyczące Autodesk Maya LT
Mental Ray — sprzedaż za pośrednictwem Autodesk   1 kwietnia 2017 r. Nowe licencje na program Mental Ray można zakupić za pośrednictwem firmy NVIDIA. Mental Ray — koniec sprzedaży.
MEP Fabrication Suite   16 kwietnia 2020 r. Fabrication CADmep.(angielski)
Fabrication CAMduct.(angielski)
Fabrication ESTmep. (angielski)
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Subskrypcja Moldflow Flex z dostępem dla jednego użytkownika   21 marca 2016 r. Subskrypcja Autodesk Moldflow Flex (angielski). z dostępem dla wielu użytkowników
Dotychczasowi subskrybenci automatycznie uzyskują subskrypcję dla wielu użytkowników.
Wycofanie ofert subskrypcji oprogramowania Simulation i przejście na równoważne subskrypcje dla wielu użytkowników.
Produkt autonomiczny Nastran   7 sierpnia 2017 r. Product Design & Manufacturing Collection. Często zadawane pytania dotyczące zmian w subskrypcji Autodesk Nastran In-CAD i HSM.
Plant Design Suite   16 kwietnia 2020 r.
Raporty wycofano
5 października 2020 r.
Architecture, Engineering & Construction Collection.
Product Design & Manufacturing Collection.
Autodesk nie sprzedaje już pakietu Plant Design Suite.
Kolekcje branżowe.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
Product Design Suite 1 lutego 2016 r. 16 kwietnia 2020 r.
Raporty wycofano
5 października 2020 r.
Product Design & Manufacturing Collection. Autodesk nie sprzedaje już pakietu Product Design Suite.
Jeśli masz plan obsługi, dowiedz się więcej na temat przejścia na plan związany z nazwą użytkownika.
Jeśli masz subskrypcję, zapoznaj się z instrukcją dotyczącą przejścia na kolekcję branżową.
Subskrypcje kwartalne   27 marca 2019 r. Subskrypcje miesięczne, roczne lub 3-letnie Zmiany okresu subskrypcji.
ReCap Pro na urządzenia mobilne   1 lutego 2021 r. ReCap Pro, z wyjątkiem programu ReCap Pro na urządzenia mobilne Często zadawane pytania dotyczące wycofania z użytkowania programu Autodesk ReCap Pro na urządzenia mobilne.
ReMake Wrzesień 2017 r.   Obecnie funkcja programu ReCap Pro. Często zadawane pytania dotyczące programu ReCap Photo.
Revit Structural Analysis Kwiecień 2018 r. 30 czerwca 2018 r. Robot Structural Analysis Professional (angielski). dostępny w subskrypcji Architecture, Engineering and Construction Collection. Często zadawane pytania dotyczące zaprzestania sprzedaży programu Structural Analysis for Revit.
Structural Analysis for Revit nie jest już dostępny.
River and Flood Analysis Module for Civil 3D 9 kwietnia 2022 r. 9 kwietnia 2022 r. InfoWorks ICM (angielski)

River Analysis System ośrodka (HEC-RAS) US Army Corps of Engineers Hydrologic Engineering Centre (CEIWR-HEC).
Wycofanie z użytkowania modułu Autodesk River and Flood Analysis Module for Civil 3D: pytania i odpowiedzi.
Showcase 21 marca 2017 r. 1 lutego 2018 r. 3ds Max.
VRED Design.
Revit Live (angielski)
Inventor.
Często zadawane pytania dotyczące zaprzestania sprzedaży programu Autodesk Showcase.
Program Showcase nie jest już dostępny do zakupu (angielski).
Subskrypcja Simulation Mechanical Flex z dostępem dla jednego użytkownika   21 marca 2016 r. Subskrypcja programu Simulation Mechanical Flex z dostępem dla wielu użytkowników
Dotychczasowi subskrybenci automatycznie uzyskują subskrypcję z dostępem dla wielu użytkowników.
Wycofanie ofert subskrypcji oprogramowania do symulacji i przejście na równoważne subskrypcje dla wielu użytkowników.
Smoke 7 września 2022 r. 7 września 2022 r. Flame Assist Często zadawane pytania dotyczące zmian w programie Autodesk Smoke.
Stingray jako produkt autonomiczny 7 stycznia 2018 r.   Stingray będzie nadal dostępny jako komponent programów:
3ds Max.
Maya LT. i
kolekcji branżowych.
Często zadawane pytania dotyczące zmian w programie Autodesk Stingray.
TruComposite — Standard
TruComposite — Ultimate
TruNest
6 maja 2021 r. 31 stycznia 2022 r. Brak alternatywnego produktu Strona produktu TruComposite.(angielski)
Strona produktu TruNest. (angielski)
Vault Workgroup 6 lipca 2022 r. 6 lipca 2023 r. Vault Professional Autodesk nie sprzedaje już programu Vault Workgroup. Przegląd informacji o produkcie Vault znajdziesz tutaj
VRED (poziom podstawowy) 7 lutego 2018 r. 7 lutego 2019 r. VRED Design. Często zadawane pytania dotyczące zmian w rodzinie produktów Autodesk VRED i Alias.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej