PODSTAWY ZARZĄDZANIA KONTAMI

Zmiana metody płatności


Opcje płatności związane z automatycznym odnawianiem subskrypcji obejmują kartę kredytową i debetową, system PayPal, finansowanie, płatność na podstawie faktury lub przelew bankowy. Możesz edytować istniejące metody płatności i dodać nową, aby wybrać ją jako domyślną, lub anulować subskrypcję


Dodawanie metody płatności

Aby dodać metodę płatności do już posiadanych:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Wybierz kolejno opcje Rozliczenia i zamówienia > Metody płatności.
 3. Kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
 4. Wybierz jedną z następujących metod płatności (w miarę dostępności):
  • Karta kredytowa lub debetowa
  • PayPal
  • ACH
  • Finansowanie
 5. Podaj wymagane informacje.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: aby dodać metodę płatności, możesz również przejść do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy, a następnie wybrać produkt.

Edytowanie metody płatności

Aby poprawić dane, takie jak data ważności, w odniesieniu do istniejących metod płatności:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Wybierz kolejno opcje Rozliczenia i zamówienia > Metody płatności.
 3. W odniesieniu do wybranej metody płatności kliknij opcję Edytuj.
 4. Do wybranej metody płatności wprowadź poprawne informacje.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana metody płatności

Aby wybrać nową metodę płatności, taką jak nowa karta kredytowa lub debetowa:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Wybierz kolejno opcje Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.
 3. Wybierz produkt, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji.
 4. W sekcji Płatność kliknij opcję Zmień metodę płatności.
 5. Wybierz nową metodę płatności.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: aby zmienić metodę płatności, możesz również przejść do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy, a następnie wybrać produkt.

Zmiana metody płatności za subskrypcje niezakupione u Autodesk

Jeśli subskrypcję zakupiono od innej firmy:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Wybierz kolejno opcje Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy.
 3. Wybierz produkt, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji.
 4. Kliknij przycisk Zarządzaj, aby wyświetlić ekran Wyszukaj swoje zamówienie.
 5. Wprowadź numer zamówienia i hasło.
  Wskazówka: aby zlokalizować numer zamówienia, zobacz temat Zmiana odnawiania z użyciem numeru zamówienia.
 6. Kliknij opcję Zarządzaj planem automatycznego odnawiania.
 7. W sekcji Dane konta kliknij przycisk Edytuj (pod adresem rozliczeniowym).
 8. Kliknij przycisk Dodaj nową metodę płatności i wprowadź dane karty lub konta.
 9. Kliknij przycisk Prześlij.
 10. Aby ustawić nową kartę jako domyślną metodę płatności, kliknij przycisk Zapisz dla subskrypcji.

Rozwiązywanie problemów z płatnościami

 • Zaktualizowana metoda płatności — jeśli płatność nie zostanie zatwierdzona po zaktualizowaniu metody płatności, odczekaj 24 godziny na wprowadzenie zmian, zanim prześlesz płatność ponownie.
 • Numer karty i data ważności — upewnij się, że zapisany numer karty i data ważności Twojej metody płatności są prawidłowe. W przeciwnym razie edytuj metodę płatności i prześlij płatność ponownie.
 • Imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy — sprawdź, czy zapisane imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy są zgodne z informacjami zapisanymi u operatora płatności.
 • Limity zakupów — niektóre banki wprowadzają limity pojedynczych lub dziennych kwot zakupu. Nawet jeśli masz środki na koncie, bank może nie autoryzować obciążenia.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej