Saha tasarımı için Civil 3D

Kapsamlı ve doğru tesis tasarımları oluşturun

Kara yolları, yapılar, alt bölüm ve diğer inşaat mühendisliği projeleri için zemin yüzeylerini hazırlayıp şekillendirin.

Saha tasarımı için Civil 3D özellikleri

Özellikler

Etüt

Etüt verilerini indirin, oluşturun, analiz edin ve uyarlayın. Sahada elde edilen verileri ofise (veya tersi) kolayca aktarın. (video: 11 sn.)


Arazi modelleme

Arazi kullanımı fizibilitesi, ulaşım sistemi planlaması ve su akış simülasyonları gibi çalışmalar için zemin topoğrafyasının kapsamlı dijital modellerini oluşturun. (video: 14 sn.)


Koridor modelleme

Yerleşim yeri yolları, kaldırım kenarları, kaldırımlar, parsellemedeki yağmur hendekleri ve park yeri tasarımı gibi tasarımlar için veri açısından zengin ve dinamik koridor modelleri oluşturun. (video: 10 sn.)

Daha fazla bilgi (İngilizce)


Vehicle Tracking

Planlamayı hızlandırmak ve güvenlik standartlarına uyumu değerlendirmek için yol tarama analizini kullanın. Birden fazla kamera açısı kullanarak 2B ya da 3B animasyonlarla araç geçen yolların animasyonunu oluşturun. (video: 20 sn.)


Yağmur suyu ve kanalizasyon suyu

Yağmur suyu ve kanalizasyon suyu sistemlerini modelleyin. Boruları yeniden boyutlandırmak, invertleri yeniden ayarlamak ve HEC-22 standartlarına göre enerji ve hidrolik eğim çizgilerini hesaplamak için ağları analiz edin.


Yağmur suyu analizi

Şehir drenaj sistemlerinin, yağmur ve kanalizasyon suyu sistemlerinin planlaması ve tasarımı sırasında yağmur suyu ve atık su analizini entegre edin. (video: 39 sn.)


Basınçlı uygulamalar

Basınç ağlarının yatay ve dikey 3B tasarımını düzenleyin. Yönü değiştirilmiş eğri boru segmentlerini modelleyin ve proje standartlarını karşılamak için tasarım ve derinlik kontrolleri kullanın. (video: 11 sn.)


Tasarım otomasyonu

Yinelenen ve karmaşık görevleri otomatik hale getiren komut dizileri oluşturmak için görsel programlama uygulamasını kullanın. Bu komut dizilerini kütüphaneye kaydedin ve gerekirse yeniden kullanın. (video: 1:49 dk.)


Malzemeler ve miktarlar

Tasarım ve mevcut zemin yüzeylerini ve keşif bedellerini karşılaştırarak hizalamaya göre hacim raporları oluşturmak için malzeme ve bölüm veya profil bilgilerini kullanın. (video: 13 sn.)


Saha tasarımı için diğer Autodesk ürünlerini bağlayın

Tesis düzenleme, derecelendirme ve drenajı hızlandırın

InfraWorks ve ReCap Pro'dan gelen veri açısından zengin bilgilere göre Civil 3D'de saha tasarımlarını hızlı bir şekilde düzenleyin. (video: 1:49 dk.)

 


Tesis ve yapı koordinasyonunu geliştirin

Paylaşılan koordinasyon sistemleriyle mimarlar ve inşaat mühendisleri arasındaki koordinasyonu artırın. (video: 1:59 dk.)