KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Oppgradere produkter og planer


Du kan oppgradere et LT-produkt til komplett produkt. Hvis produktet ditt er en del av en bransjeløsning, kan du oppgradere til en løsning. Se Bytte til en løsning (engelsk) for mer informasjon. 

 

Hvis abonnementet ditt er på et Standard-abonnement, kan du oppgradere til et Premium-abonnement.

Oppgradere et produkt

Oppgrader til en bransjeløsning eller fra et LT-produkt til et komplett produkt. Måten du oppgraderer på, avhenger av hvordan du anskaffet abonnementet.

 

Konfigurer bransjeløsningen din

 

Vanligvis trenger ikke brukerne dine å installere programvaren på nytt. Og du trenger ikke å oppdatere serienumre med mindre du oppgraderte fra et frittstående produkt fra 2019 eller tidligere. Oppdatering av serienummeret kan føre til feilmeldingen Ugyldig serienummer. I sjeldne tilfeller hvor du trenger å oppdatere serienummeret, kan du se Oppdatere et serienummer.

 

Merk: Hvis du abonnerer på et annet produkt via Autodesk-salg eller en forhandler, bytter fra en Design &Creation Suite og det gjeldende abonnementet utløper, må du installere programvaren på nytt.

Tilordne oppgraderte produkter

Brukerne dine kan fortsette å bruke den gamle programvaren i 30 dager fra bestillingsdatoen mens du fullfører byttet. Se etter instruksjoner i kontoen din for å veilede deg gjennom innbytteprosessen.

  1. Tilordne produkttilgang til det nye abonnementet. Du kan bruke filtre for å sortere brukere etter kontrakt.

  2. (valgfritt) Fjern tilordningen av brukere fra det opprinnelige abonnementet.

For nye produkter, mottar brukerne en e-post om at de kan logge på kontoen sin for å laste ned produktene.

Oppgrader til en Premium-plan

Administratorer kan oppgradere til en Premium-plan for flere administrative funksjoner og støttealternativer. Se  Autodesk-planer for å sammenligne Standard og Premium, og vanlige spørsmål for spørsmål om priser og kvalifiserte produkter.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support