KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Utpeke gjestebrukere


Du kan angi alle brukere (unntatt primære eller sekundære administratorer) som gjest. Vanligvis vil du gjøre dette for ikke-ansatte, for eksempel entreprenører eller leverandører.

 

Slik utpeker du en bruker som gjest:

  1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
  2. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker.
  3. Søk etter eller velg en bruker.
  4. Klikk Vis detaljer.
  5. Klikk på Endre rolle.
  6. Velg Dette er en gjestebruker under Brukerrolle.
  7. Klikk på Lagre
  8. Hvis du vil fjerne gjestebetegnelsen for en bruker, fjerner du markeringen for Dette er en gjestebruker.

Merk: Brukere som legges til i teamet ditt fra et tilkoblet skysamarbeidsprodukt (for eksempel Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro eller Autodesk Build), legges til som gjester som standard.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support