KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Saldoer


Saldoer-siden i Autodesk-kontoen viser saldoer i sanntid og bruksdata for Flex-tokener og delte skypoeng.


Saldo av Flex-tokener og bruksdata

Saldoer-siden gir en visualisering for hvert av teamene dine, som viser:

 • Tilgjengelige tokener
 • Tokener brukt
 • Totalt kjøpte tokener

Grønne og røde bånd i smultringdiagrammet indikerer at tilgjengelige tokener overskrider 20 % av totalt antall kjøpte eller er færre enn det.

 

Saldoer-siden gir også tilgang til informasjon om tokenbruk for hvert av teamene dine.

 • Bruk. Til høyre for smultringdiagrammet ser du bruksinformasjon for de siste 90 dagene:
  • Antall produkter som teamet har brukt tokener for
  • Antall brukere som har benyttet tokener.
 • Tokenhendelser. Under diagrammet klikker du på Tokenhendelser for å se en liste som viser når tokener utløpte, ble kjøpt eller flyttet mellom team.
 • Utløpende tokener. Denne informasjonen hjelper deg med å holde oversikt over hvor mange dager teamene har på seg til å bruke tokenene. Dette gjør at du kan planlegge hvordan tokenene skal benyttes effektivt. Du mottar et varsel når tokenene til et team kommer til å utløpe de neste 90 dagene.

Saldo for delte skypoeng og bruksdata

Hvis du befinner deg i en region hvor Flex ikke støttes ennå, viser Saldoer-siden saldoer i sanntid for delte skypoeng. Et diagram for kontrakten din viser gjeldende antall av følgende:

 • Tilgjengelige delte skypoeng
 • Brukte delte skypoeng
 • Totalt kjøpte delte skypoeng

Grønne og røde bånd i smultringdiagrammet indikerer at tilgjengelige delte skypoeng overskrider 20 % av totalt antall kjøpte eller er færre enn det.

I tillegg til saldo av delte skypoeng gir Saldoer-siden tilgang til bruksinformasjon for kontrakten. 

 • Bruk. Til høyre for smultringdiagrammet ser du bruksinformasjon for de siste 90 dagene:
  • Antall produkter som teamet har bruk delte skypoeng for
  • Antall brukere som har benyttet skypoeng
 • Bruksdetaljer. Nederst på Saldoer-siden klikker du på Se bruksdetaljer for å se et stolpediagram som viser bruken etter tjeneste og bruken etter bruker for de siste 90 dagene. Du kan også angi et tilpasset tidsintervall.

 


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support