KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Teaminnsikter


Administratorer har tilgang til Teaminnsikter under Rapportering i Autodesk-kontoen. Teaminnsikter gir informasjon om et teams abonnement og viser produktbruk for hver bruker. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å identifisere handlinger for optimalisering av brukertilordninger, produktbruk og abonnementer. Innsiktene oppdateres daglig.

 

Den primære, sekundære eller SSO-administratoren kan vise Teaminnsikter. I tillegg krever noen innsikter spesifikk rolletillatelse. Det er for eksempel bare administratorer som kan kjøpe flere lisenser for teamet sitt, som får hele innsikten over tilordninger.

 

Innsikter er bare tilgjengelig hvis:

 • Teamet har et enkeltbrukerabonnement eller Flex.

 • Når det gjelder produktinnsikt, velger de individuelle brukerne datainnsamling og har aktiv bruk.

 • Teamet har en Premium-plan for innsikter som gir detaljer på brukernivå.

 • For produktinnsikt (for eksempel AutoCAD) har de individuelle brukerne aktiv bruk.

Merk: Ikke alle Autodesk-produkter støtter innsikter. Innsikter er ikke tilgjengelig for produkter under klassisk brukeradministrasjon. 


Mine innsikter og Teaminnsikter

Innsikter i Autodesk-kontoen er tilgjengelig under Rapportering i Autodesk-kontoen din.

 

Hvis du er kontoadministrator, vil du se Teaminnsikter. Teaminnsikter gir informasjon om brukerne. Som individuell bruker vil du også se Mine innsikter.

 

Merk: Bare AutoCAD og Revit støttes for øyeblikket for Min innsikt. Hvis du vil ha mer informasjon om personlig innsikt, kan du se Min innsikt.

Slik viser du Teaminnsikter

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com
 2. Velg Rapportering > Innsikter > Teaminnsikter.
 3. Velg et team. Du kan se alle innsikter som er tilgjengelig for teamet og iverksette nødvendige tiltak. Hvis du for eksempel mangle lisenser, kan du:
  • Klikke på Vis bruksdetaljer for å se detaljert rapportering av lisensbruk.
  • Klikke på Tilordne brukere

Siden med innsikter kan vise «Ingen innsikt tilgjengelig» hvis:

 • Det ikke har gått nok tid til å generere meningsfull innsikter

 • Du har løst problemene som utløste innsikten

Tilgjengelige innsikter

Innsikt i lisensbruk

 • Undertilordning: Viser team som har ledige lisenser for bestemte produkter.

 • Overtilordning: Viser team med abonnementer (kjøpt online) som har brukere tilordnet utløpte produkter.

 • Inaktiv bruker (kun tilgjengelig med Premium-planen): Viser de som ikke har brukt sine tilordnede produkter i løpet av de siste 3 månedene. Se Bruke lisensbruk til å overvåke produktaktivering og bruksfrekvens.

 • Produktversjon (kun tilgjengelig med Premium-planen): Viser team med bruk av avvikende produktversjoner, definert som en versjon med mindre enn 1 % av de totale dagene brukt av et team de siste tre månedene.

Innsikt i produktbruk

 • Produktytelse: Sammenlign teamets oppstarts- og fillagringstider i forhold til andre brukere. Du kan se antall brukere etter gjennomsnittlig kvartil (25., 50. og 75.) for ytelsestid.

 • Kommandobruk: Forstå teamets mønster for bruk av kommandoer. Hvis du vil ha informasjon om kategorier, kan du se Bruk etter kategori (AutoCAD).

Merk: Innsiktsdata i eksportfilen kan ha en forsinkelse på opptil sju dager fra datoen denne innsikten leveres og vises i Autodesk-kontoen.

Vi tar ditt personvern og databeskyttelse på alvor

Data er nøkkelen til å gi meningsfull innsikt. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet og sikkerheten til personopplysningene dine, samtidig som vi er åpne om hvordan data samles inn og brukes.

Gå til klareringssenteret og personvernerklæringen (engelsk) for å finne ut mer.

 

Innsamlede data

 • Produktnavn og -versjon.

 • Systemytelse inkludert programhastighet og filtilgang.

 • Dokumentstørrelse, tid for åpning og lagring.

 • Start- og sluttidspunkt for økten.

 • Kommandoer startet, fullført, avbrutt og angret.

 • Innstillinger og systemvariabler.

 • Antall og type objekter i en tegning.

 • Visningstype og endringer som er gjort i visningen.

 

Data som ikke samles inn

 • Koordinater

 • Strenger

 • Filbaner

Når det gjelder AutoCAD, kan du se Bli med i eller avslutte Desktop Analytics-programmet.Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support