KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Administratorroller for brukeradministrasjon


Som administrator tilordner du brukere til produkter og tjenester under funksjonen Brukeradministrasjon på Autodesk Account. Brukeradministrasjon omfatter tre typer administrative roller:

 • Primær administrator
  • Et team kan bare ha én primær administrator. (Hvis du vil vite mer om team, kan du se Administrere team.)
  • Samme person kan være primær administrator for mer enn ett team. 
  • Den opprinnelige innkjøperen – også kjent som kontraktadministrator – får rollen primær administrator som standard.
  • Rollen som primær administrator kan tilordnes til en annen person som har rollen sekundær administrator. 
 • Kontraktadministrator
  • Den opprinnelige innkjøperen av lisensen blir kontraktadministrator som standard.
  • Det er bare én kontraktadministrator per abonnement og kontrakt.
  • Den samme personen kan være kontraktadministrator for flere abonnementer eller kontrakter. 
  • Rollen som kontraktadministrator kan tilordnes på nytt for lisenser kjøpt gjennom forhandlere, men ikke for lisenser kjøpt fra Autodesk-butikk. (Se det interaktive skjemaet Endre kontraktadministrator, nedenfor.)
 • Sekundær administrator
  • Et team kan ha flere sekundære administratorer.
  • Sekundære administratorer tilordnes av den primære administratoren, en annen sekundær administrator eller en annen SSO-administrator.
  • Sekundære administratorer har innsyn i brukere og produkter på det teamet de er tilordnet til.
 • Enkel pålogging for administrator
  • Et team kan ha flere SSO-administratorer.
  • SSO-administratorer kan administrere en SSO-konfigurasjon (som primær administrator).

Merk: Hvis du administrerer brukere i Klassisk brukeradministrasjon i Autodesk Account, utføres rollen primær administrator av kontraktadministrator og rollen som sekundære administratorer av programkoordinatorer. Hvis du vil lære mer, se Klassisk brukeradministrasjon.


Administratoransvar

Primær administrator

 • Administrerer brukere og deres tilgang til produkter
 • Tilordner sekundære administratorer, SSO-administratorer og kan tilordne en annen sekundær administrator på nytt slik at vedkommende blir primær administrator.
 • Kan administrere en konfigurasjon av enkel pålogging (SSO)
 • Fungerer som hovedkontaktpunkt for Autodesk

Kontraktadministrator

 • Mottar e-postvarslinger relatert til et abonnement eller en kontrakt
 • Administrerer fakturering og fornyelse
 • Tilordner nye abonnementer til et team
 • Flytter abonnementer til et annet team (krever også rollen primær eller sekundær administrator)
 • Fungerer som hovedkontaktpunkt for Autodesk

Sekundær administrator

 • Administrerer brukere og deres tilgang til produkter
 • Tilordner flere sekundære administratorer og kan tilordne den primære administratoren på nytt
 • Administrerer fakturering og fornyelser (må også ha rollen kontraktadministrator)
 • Viser og eksporterer rapporter om produktbruk for alle team 

SSO-administrator

 • Administrerer brukere og deres tilgang til produkter
 • Tilordner flere sekundære administratorer og kan tilordne den primære administratoren på nytt
 • Viser og eksporterer rapporter om produktbruk for alle team innen enkeltbrukerabonnementer og Flex (merk: ekskluderer Token Flex).

Slik tilordner du administratorroller på nytt

Endring av primær administrator

 

Når du endrer den primære administratoren, blir den tidligere primære administratoren til en sekundær administrator.

 1. Logg på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker.
 3. Velg den sekundære administratoren du vil angi som ny primær administrator (bare en sekundær administrator kan bli primær administrator).
 4. Klikk på Endre Rolle.
 5. Velg Primær administrator, og klikk på Lagre.

Merk: Hvis du endrer rollen primær administrator endes ikke kontraktadministratoren, den fortsetter å administrere betalinger og fornyelser, og mottar e-post om abonnement, påminnelser om fornyelse og fakturaer.

Endre kontraktadministrator

 

Rollen som kontraktadministrator kan tilordnes på nytt for lisenser kjøpt gjennom forhandlere, men ikke for lisenser kjøpt fra Autodesk-butikk. Bare den nåværende kontraktsansvarlige kan overføre en ny person til rollen som kontraktsansvarlig. For å gjøre dette bruker den nåværende kontraktadministratoren følgende interaktive skjema.

Endre en sekundær administrator

 1. Logg på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker.
 3. Klikk på navnet på brukeren du vil angi som sekundær administrator.
 4. Klikk på Endre rolle.
 5. Velg Sekundær administrator, og klikk på Lagre.

Endre en SSO-administrator

 1. Logg på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker.
 3. Klikk på navnet til brukeren du vil angi som SSO-administrator.
 4. Klikk på Endre rolle.
 5. Velg SSO-administrator, og klikk på Lagre.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support