KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Bruksvarsler


Hovedadministratorer kan aktivt be om varsler om brukere som ikke aktivt kjører tildelte produkter. I Autodesk-kontoens bruksvarsel-funksjon spesifiserer administratorer planleggingsalternativer for å motta automatiske e-postvarsler om brukerinaktivitet. Basert på informasjonen de får fra disse varslene, kan primære og sekundære administratorer deretter gå til Bruksrapporten for å fjerne tildelingen for inaktive brukere.

 

Merk! Inaktive brukerdata er kun tilgjengelig for abonnementer med standard- eller premiumavtale.

 

Konfigurere bruksvarsler:

 1. Logg inn på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com
 2. Under Rapportering, velg Bruksvarsler.
 3. I vinduet for Bruksvarsler, klikk på konfigurering.
 4. Velg de alternativene du ønsker for varslingsplanlegging:
  • Velg datoen i kalenderen du ønsker at Autodesk skal begynne å sende ut bruksvarsler via e-post.
  • Velg frekvensen for når du vil motta varsel via e-post. Du kan velge å motta e-poster ukentlig, hver andre uke, månedlig eller hver tredje måned.
  • Velg et inaktivt datointervall. Du kan velge å se rapporter for inaktive brukere i løpet av de siste: tre dager, tre måneder, seks måneder, ni måneder eller ett år.
 5. Klikk på Slå på.
 6. En melding indikerer at bruksvarsler for inaktive brukere er slått på.

 

For å endre bruksvarsler:

 1. I vinduet for Bruksvarsler, klikk på Endre.
 2. Endre startdatoen, frekvensen eller datointervallet.
 3. Klikk på Lagre
 4. En melding indikerer at endringer er lagret.

 

Slå av bruksvarsler:

 1. I vinduet for Bruksvarsler, skru bryteren til av-posisjon.
 2. En melding vil bekrefte at Bruksvarsler er slått av.

 

Fjerne tilordningen for inaktive brukere

Når du mottar et e-postvarsel angående inaktive brukere, vil du se en knapp med påskriften, «Se inaktive brukere.» (Du vil kun se denne knappen om du har inaktive brukere.)

 1. Klikk på Se inaktive brukere for å åpne Bruksrapporten, som er forhåndsfiltrert til kun å vise inaktive brukere.
 2. Kryss av i rutene ved siden av brukerne du vil oppheve tildelingen til.
 3. På meldingen som framkommer, klikk opphev tildeling.
 4. I vinduet for Oppheving av tildeling, klikk Opphev tildeling.

 

Merknad: Du kan gå til bruksrapporten på Autodesk-kontoen din for å fjerne tildeling for brukere. På denne måten, vises ikke en forhåndsfiltrert liste over inaktive brukere.Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support