KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Få informasjon om Flex-bruk


Rapportering av Flex-bruk viser teamenes bruk av Flex-tokener oppsummert etter produkt og bruker. Dette kan hjelpe administratorer med å administrere tokenbruk og lage prognoser for fremtidige kjøp.

 

Data er beskyttet av Autodesks personvernprinsipper og brukes bare til formålene de ble samlet inn for. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Autodesks personvernerklæring (engelsk).


Slik viser du tokenbruk

 1. Logg på Autodesk-konto.

 2. Velg Rapportering > Tokenbruk.

 3. På skjermbildet Tokenbruk velger du et team fra rullegardinmenyen.

Merk: Du kan vise saldoer i sanntid for både Flex-tokener og delte skypoeng på Saldoer-siden. Gå til Rapportering > Saldoer.

Forstå sammendraget av tokenbruken

Fanen for oppsummering av tokenbruk viser følgende informasjon for hvert valgte team:

Øvre del

 • Tokener brukt. Totalt antall tokener fra aktive Flex-abonnementer som er brukt av alle brukere for å få tilgang til produkter og tjenester.

  Merk: Aktive Flex-abonnementer er de som er kjøpt i løpet av de siste 12 månedene.

 • Gjenværende tokener. Antall ubrukte tokener som er tilgjengelige for brukere i teamet. Ubrukte tokener fra utløpte abonnementer er utelatt, i likhet med ubrukte tokener fra andre team.

 • Tokener lagt til / fjernet. Antall tokener som er lagt til eller fjernet i løpet av de siste sju dagene. Disse kan være et resultat av nye kjøp, flytting av tokener og/eller sammenslåing av team.

  Merk: Dette tallet viser bare aktivitet fra de siste sju dagene.

 • Tokener brukt per dag. Et linjediagram som viser antall brukte Flex-tokener hver dag de siste 365 dagene, fra både aktive og utløpte Flex-abonnementer.

Nedre del
Velg et tidsintervall (se Tidsintervaller nedenfor) for å vise:

 • Totalt antall tokener brukt. Antall Flex-tokener som er brukt innenfor tidsintervallet.

 • Produkter brukt. Antall unike produkter åpnet ved bruk av Flex innenfor tidsintervallet.

 • Totalt antall brukere. Antall brukere som har fått tilgang til minst ett produkt eller én tjeneste ved bruk av Flex innenfor tidsintervallet.

  Merk: Bruksdetaljene omfatter både aktive og utløpte Flex-abonnementer.


  Tidsintervaller
  Målingene vil variere avhengig av det valgte tidsintervallet:

 •  
  • Siste 30 dager. Rullerende 30-dagers vindu.
  • Siste tre måneder. De siste tre fullførte månedene.
  • Siste seks måneder. De siste seks fullførte månedene.
  • Siste ni måneder. De siste ni fullførte månedene.
  • Siste tolv måneder. De siste tolv fullførte månedene.

Forstå tokener brukt per produkt

Fanen Tokener brukt per produkt viser følgende informasjon for hvert valgte team og tidsintervall (se Tidsintervaller ovenfor):

Øvre del

 • Totalt antall tokener. Totalt antall tokener brukt for alle produkter og tjenester som ble åpnet i det valgte tidsintervallet.

 • Produkter brukt. Antall unike produkter som ble åpnet via Flex i det valgte tidsintervallet.

Nedre del

 • Produktnavn. Navnet på produktet som ble åpnet ved bruk av Flex.

 • Totalt antall brukere. Antall brukere i teamet som fikk tilgang til produktet eller tjenesten i det valgte tidsintervallet.

 • Totalt antall tokener brukt. Antall tokener brukt av alle brukere for å få tilgang til dette produktet eller denne tjenesten i det valgte tidsintervallet.

 • Gjennomsnittlig antall tokener brukt hver måned. Det gjennomsnittlige antallet tokener som ble brukt per måned for å få tilgang til produktet eller tjenesten. Gjennomsnitt beregnes som totalt antall tokener brukt, delt på antall måneder i det valgte tidsintervallet (selv om det valgte tidsintervallet ennå ikke er utløpt.)


  Klikk på en rad (Vis detaljer) for å se informasjon om hvert produkt eller hver tjeneste i rapporten:


  • Token-fordeling. Et stolpediagram som viser fordelingen av antall brukere i forskjellige grupper med tokenforbruk. Diagrammet kan for eksempel vise at syv brukere brukte 0–100 tokener, mens tre brukere brukte 101–500 tokener. Dette hjelper med å klassifisere brukere i grupper basert på deres gjennomsnittlige forbruk.

  • Brukere per versjon. Antallet brukere som har åpnet produktversjoner i det valgte tidsintervallet.

  • Brukernavn. Brukere som har åpnet det valgte produktet med det totale antallet tokener hver bruker har brukt, og gjennomsnittlig antall tokener brukt per måned av brukeren. Hvis du klikker på raden (Vis detaljer), vises informasjon som er spesifikk for den valgte brukeren (de samme detaljene er tilgjengelige på fanen Per bruker).

Forstå tokener brukt per bruker

Fanen Tokener brukt per bruker viser følgende informasjon for hvert valgte team og tidsintervall (se Tidsintervaller ovenfor):

Øvre del

 • Totalt antall brukere. Totalt antall brukere i teamet som har fått tilgang til et produkt eller en tjeneste ved bruk av Flex i løpet av det valgte tidsintervallet.

 • Totalt antall tokener. Totalt antall Flex-tokener brukt av alle brukere i teamet i det valgte tidsintervallet.

 • Produkter brukt. Antall unike produkter som ble åpnet via Flex i løpet av det valgte tidsintervallet.

Nedre del

 • Navn. Navnet på brukeren som fikk tilgang til minst ett produkt eller én tjeneste via Flex.

 • Produkter brukt. Navnet på produktene eller tjenestene som denne brukeren fikk tilgang til via Flex.

 • Totalt antall tokener brukt. Totalt antall tokener brukt av denne brukeren i løpet av det valgte tidsintervallet for å få tilgang til Flex-produkter og -tjenester.


  Klikk på et navn hvis du vil ha mer informasjon om den valgte brukeren:

  • Tokener brukt.  Totalt antall Flex-tokener brukt for alle produkter i det valgte tidsintervallet.

  • Dager brukt. Totalt antall dager denne brukeren hadde tilgang til et Flex-produkt eller -tjeneste i løpet av det totale antallet dager i det valgte tidsintervallet.

  • Produkter brukt. Antall unike produkter som ble åpnet med Flex i det valgte tidsintervallet.


  Merk: For hvert produkt som er brukt av den valgte brukeren, kan du bevege markøren over diagrammet for å se antall dager brukt hver uke. Du kan også vise et stolpediagram som viser antall per produktversjon.

Slik viser eller skjuler du brukernavn og e-postadresser

Som administrator kan du kontrollere om brukernavn skal inkluderes eller skjules i rapportering, både i Autodesk-kontoen og i eksportfilen for bruk.

 1. Velg tannhjulikonet Innstillinger.

 2. Under Personopplysninger merker du av i boksen for å inkludere brukernavn i rapportering av token- og lisensbruk. Fjern merket i boksen for å skjule brukernavn.

Eksportere data om tokenbruk, brukere og abonnementer

Du kan laste ned et regneark som viser tilgjengelige data om lisenser og tokener.

 1. Logg på Autodesk-kontoen.

 2. Velg Rapportering > Tokenbruk.

 3. Klikk på Eksporter for å vise innstillingene.

 4. Velg et filformat og et team.

 5. Velg én eller flere av disse rapporttypene:

  • Abonnementer
  • Brukere
  • Bruk (velg et datointervall)
 6. Klikk på Eksporter.

Hvis du vil ha mer informasjon om eksporterte data, kan du se Eksportdatafelt for bruksrapportering.Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support