KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Retningslinjer for virtualisering


Mange organisasjoner har tatt i bruk virtualiseringspraksis for å holde tritt med maskinvare- og programvarekrav i rask endring. Du trenger færre fysiske maskiner og kan samle datamaskinressurser.

Kvalifisering for virtuell installasjon

Muligheten til å bruke programvaren i et virtuelt miljø avhenger av hvilket produkt du bruker, hvordan du kjøpte det, og om bruksvilkårene for den kjøpsplanen tillater virtualisering. Sjekk systemkravene til programvaren for å være sikker på at den vil kjøre i et virtuelt miljø.

 

Hvis du vil kontrollere at programvaren er kvalifisert til bruk i et virtuelt miljø, kan du se gjennom vilkårene for tilgang og bruk for kjøpsplanen. 

 

Kjøpsplaner som tillater en form for virtualisering

 • Navngitt bruker-abonnement (enkeltbrukertilgang eller Autodesk Flex) eller en Enterprise Business Agreement. Administratorer kan distribuere programvare slik at en tilordnet bruker kan få tilgang til den fra flere enheter, men bare én autorisert bruker har tilgang til én enkelt lisens om gangen. Navngitt bruker-abonnement krever at brukerne logger på for å autorisere sin programvaretilgang. Hvis det virtuelle miljøet ikke beholder brukerens MAC-adresse ved omstart, må brukeren logge på hver økt for å få tilgang til programvaren.

 • Nettverkslisensservere, serverkomponenter eller serverbaserte produktkomponenter. Disse er inkludert i nettverkslisensplaner og abonnementer med flerbrukertilgang. Du kan virtualisere serverkomponenter lokalt på ditt eget WAN, eller eksternt via en tredjeparts skyleverandør. Hvis du velger et eksternt alternativ, må du sørge for at:

  - den vertsbaserte programvaren er ordentlig sikret av din tredjeparts skyleverandør

  - du kan kontrollere tilgang til og bruk av den eksternt vertsbaserte programvaren

  Kjøpsplaner som ikke tillater virtualisering

  • Abonnementer med flerbrukertilgang

   

  Retningslinjer for virtualisering etter kjøpstype

  Tilgangstype Virtualisering av programvareinstallasjon Virtualisering av serverkomponenter
   

  Navngitt bruker-abonnement 

   

   

   

  Enkeltbrukerabonnementer

   

  Tillatt 

   

  Ikke relevant

   

  Flex 

   

  Tillatt

   

  Ikke relevant

   

  Enterprise Business Agreement (Token Flex)

   

  Tillatt 

   

  Tillatt

   

  Flerbrukerabonnement og evigvarende lisenser 

   

   

   

  Flerbrukerabonnement

   

  Ikke tillatt 

   

  Tillatt

  Inkluderer nettverkslisens, servere, serverkomponenter og serverbaserte produktkomponenter.  

   

  Evigvarende nettverkslisens 

   

  Ikke tillatt 

   

  Tillatt

  Inkluderer nettverkslisens, servere, serverkomponenter og serverbaserte produktkomponenter. 

   

  Frittstående evigvarende lisens 

   

  Ikke tillatt 

   

  Ikke relevant

Teknisk støtte for virtuell installasjon

 

Autodesk tilbyr teknisk støtte for å sikre at programvaren fungerer som den skal, men yter ikke teknisk støtte for det virtuelle miljøet. Hvis du har et problem som krever teknisk støtte, kan det hende at støtteekspertene våre må bekrefte at problemet er relatert til programvaren din og ikke det virtuelle miljøet.  De kan be deg om å gjenskape den problematiske atferden i et fysisk miljø. Hvis den kan gjenskapes, vil de yte støtte. Hvis den ikke kan gjenskapes, bør du kontakte virtualiseringsleverandøren for å få støtte.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support