KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Spore teamaktivitet


I Autodesk Account kan administratorer bruke aktivitetsloggen for å spore historikken for teamets aktiviteter. Du kan finne informasjon om teamhendelser som produkttilordninger, rolletilordninger, abonnementsendringer, tilføyelse og fjerning av brukere fra grupper, og mange andre aktiviteter.  

 

Merk: Aktiviteter knyttet til knutepunkter og prosjekter relatert til arrangementer vises for øyeblikket ikke. 


Slik får du tilgang til aktivitetsloggen for teamet ditt: 

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com

 2. Velg Rapportering > Aktivitetslogg.   

   

 3.  

 4. Velg et team øverst i aktivitetsloggen.   

   

Aktivitetsloggen lister opp dato og tid samt en beskrivelse av hver enkelt hendelse i historikken til teamet du velger.


Bruke filtre

 

Etter at du har valgt et team å spore, kan du bruke filtre for å begrense resultatene som vises. 

 

 

Du kan bruke filtre for ett eller flere av følgende elementer:

 • Dato. Filtrer for en bestemt dag ved å kun angi en startdato i nedtrekkskalenderen. Angi både en start- og sluttdato for å filtrere for et datointervall.
 • Hendelse. Velg én eller flere hendelser fra nedtrekksmenyen. Eksempler på hendelser inkluderer opprettelse av gruppe, tilordning av produkt til bruker, tilordning av rolle til bruker og opprettelse av team. Det finnes mange flere.
 • Bruker. Begynn å skrive navnet på en av brukerne, og velg deretter et navn som vises. Som med de andre filtrene, kan du velge flere navn. Når du legger til en ny bruker i teamet, fylles valglisten med navnet deres.
 • Gruppe. Begynn å skrive navnet på en av gruppene dine, og velg deretter en gruppe som vises. Du kan velge flere grupper. Når du legger til en ny gruppe, fylles valglisten med navnet.
 • Produkt. Begynn å skrive navnet på et produkt og velg et produkt. Du kan velge flere produkter.

Bruke søk

 

Du kan også finne hendelsene du leter etter ved å søke etter nøkkelord som er innebygd i aktivitetsbeskrivelsen. For eksempel kan du finne alle hendelser som involverer 3ds Max ved å skrive «3ds Max» i søkeboksen. Du kan også søke ved å bruke e-postadressen til et teammedlem som er tilknyttet hendelsen. Ved å kombinere filtre med søk har du kraftige verktøy for å finne den informasjonen du trenger. 

 


Vanlige spørsmål

Hvilke typer aktiviteter vises i aktivitetsloggen?

Loggen viser alle aktiviteter som en administrator utfører for å administrere brukerne av Autodesk-produktene. Her er noen av dem:

 • Teamaktiviteter
  • Opprettelse av team, oppdateringer av navn, sammenslåinger
 • Gruppeaktiviteter
  • Opprettelse av grupper, oppdateringer
 • Brukeraktiviteter
  • Legge til / fjerne bruker til/fra team
  • Legge til / fjerne bruker til/fra gruppe
  • Større oppdateringer
  • Rolleendringer
  • Tilordningsaktiviteter
  • Tilordne brukere / oppheve tilordning for brukere til/fra produkter
  • Større oppdateringer
  • Produkttilordninger for grupper
 • SSO-aktiviteter
  • Konfigurasjon av katalogsynkronisering

Merk: Se vanlige spørsmål nedenfor om aktiviteter som ennå ikke er inkludert i aktivitetsloggen.

Hvor lenge beholdes logger for et team?

Aktivitetslogger lagres i maksimalt ett år og slettes deretter.

Oppdateres loggene i sanntid? 

Nei, men du kan oppdatere visningen ved å klikke på Oppdater. Det tar vanligvis et par minutter for loggene å bli oppdatert med ny aktivitet.

Fra hvilken dato er aktivitetslogger tilgjengelige?

Aktiviteter vil vises fra 18. oktober 2023. Du kan forvente å se teamets aktiviteter fra den datoen. Aktiviteter eldre enn det vil ikke være tilgjengelige i loggen.

Organiseres og vises loggene i henhold til hendelsestidsstemplene?

Hendelser håndteres i henhold til rekkefølgen de mottas.

Inneholder aktivitetsloggen hendelser fra det gamle brukeradministrasjonssystemet (NAMU)?

Nei, aktivitetsloggen inneholder bare brukeradministrasjonsaktiviteter utført av administratorer for deres Autodesk-team. 

Vises aktiviteter utført av Autodesk på mine vegne i aktivitetsloggen?

Ja, når Autodesk brukerstøtte oppdaterer teamdataene, blir aktiviteten registrert i loggen med et aktørnavn som inneholder «Autodesk».

Kan vi eksportere logger fra aktivitetsloggen? 

Nei, aktivitetsloggen støtter for øyeblikket ikke eksport av logger.

Hvilke aktiviteter er ennå ikke inkludert i aktivitetsloggen?

Autodesk vil kontinuerlig forbedre aktivitetsloggen og har planer om å inkludere flere aktiviteter. Her er to eksempler på aktiviteter som for øyeblikket ikke er inkludert, men som kan legges til i fremtiden:

 • Å sende invitasjoner på nytt til Autodesk-teammedlemmer
 • Hendelser som stammer fra knutepunkter og prosjekter knyttet til Autodesk-teamet ditt. For eksempel hendelser relatert til Fusion-team, Flow Production Tracking-områder og BIM/ACC-kontoer.

Er tidsstemplene i loggen basert på eierens plassering? 

Ja, tidsstemplene som er registrert i loggen, er basert på eierens plassering.

Se flere vanlige spørsmål


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support