Installasjon for enkeltpersoner

Oppdatere et serienummer


Du kan vise og oppdatere serienummeret i programvaren uten å måtte installere den på nytt.

Oppdatere et serienummer fra programvaren

Du kan endre serienummeret fra Hjelp-menyen for de fleste produkter.

 1. Start Autodesk-programvaren. 
 2. Følg en av disse banene i Hjelp-menyen (banen kan variere avhengig av produktet): 
  • Hjelp > Om 
  • Hjelp > Om 
  • Hjelp > Autodesk-produktinformasjon > Om 
 3. Klikk på Behandle lisenser i Om-vinduet. 
 4. I Lisensbehandling-vinduet klikker du på pilen ved siden av produktnavnet for å vise lisensdetaljer.
 5. Klikk på Oppdater ved siden av Serienummer.
  Merk: Dersom lisenstypen din er en Brukerlisens, bruker du ikke et serienummer for den versjonen av produktet ditt.
 6. Skriv inn produktets serienummer, og klikk på Aktiver. 
 7. Noen ganger må du starte produktet på nytt for å se det oppdaterte serienummeret. 

Merk: Dersom du har en pakke med produkter som bruker det samme serienummeret, må du oppdatere serienummeret for hvert produkt i pakken.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support