KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Vanlige spørsmål om bruksrapportering


Vanlige spørsmål

Hvordan defineres bruk?

Når du starter et produkt, starter bruken og registreres. Den stopper når du lukker produktet. Bruken rapporteres etter antall dager et produkt brukes. 

 

Sophie lanserer for eksempel AutoCAD klokken 19 mandag kveld. Hun lukker AutoCAD klokken 17 tirsdag. Hennes bruk vil bli rapportert som en dags bruk på mandag (hvis hun bruker Flex-tokener, vil hun bare bli belastet tokenprisen for en dag). Ingen bruk telles på tirsdag da hun lukker produktet etter mindre enn 24 timer. Dessuten, hvis Sophie lanserer AutoCAD flere ganger i løpet av den 24-timersperioden, telles bruken hennes fortsatt bare i mandagsrapporten. 

Hva om jeg starter et produkt ved et uhell? Er bruk fortsatt inkludert i rapporteringen?

Hvis du åpner et produkt i mindre enn fem minutter, er det ikke inkludert i den daglige bruken og brukerantallet. Hvis du bruker Flex, rapporteres tokener som belastes som 0.  

Hvorfor rapporteres null tokenbruk?

Visse funksjoner i et produkt utløser tilgang til produktet. Selv om bruk telles i produkter som brukes og brukerberegninger, blir du ikke belastet noen tokener.

Hvordan rapporteres de valgbare tidsintervallene?

De valgbare tidsintervallene rapporteres som følger:

  • Siste 30 dager. Rullerende 30-dagers vindu.
  • Siste tre måneder. De siste tre fullførte månedene.
  • Siste seks måneder. De siste seks fullførte månedene.
  • Siste ni måneder. De siste ni fullførte månedene.
  • Siste tolv måneder. De siste tolv fullførte månedene.

Obs! Inneværende måned er ikke inkludert i dataene som rapporteres på grunnlag av intervaller som omfatter flere måneder. Bruk Siste 30 dager for å vise data for inneværende måned.

 

Tips: Med funksjonen Eksporter bruk kan du bruke det ekstra filteret Alle datoer. Med Alle datoer kan du eksportere rapportert bruk for både utløpte og aktive abonnementer til og med rapportdatoen.

Hva skjer når jeg kobles fra Internett?

Hvis du bruker Flex for å få tilgang til et produkt, kan du være frakoblet internett i maks 24 timer etter siste innlogging. Deretter slås produktet av. 
Obs! Hvis du har abonnement for én bruker, kan du være frakoblet internett i maks 30 dager etter siste innlogging.

Hva betyr "Sist behandlet tid" i bruksrapporteringen?  

Det betyr den siste datoen og klokkeslettet som vises i lokal tidssone da bruksrapporteringen ble oppdatert og rapportert i Autodesk-kontoen.

Hvorfor ser rapportdataene om bruk av tokener ut til å være feil?

Rapportdataene kan være upresise i følgende situasjoner:

  • Når flere brukere får tilgang til et produkt med samme brukernavn og passord.

  • Når en bruker er tilordnet både et abonnement og et produkt i Flex, bruker vedkommende ikke tokener for å få tilgang til produktet.

Hva er forskjellen i informasjonen som vises på Saldoer-siden og Tokenbruk-siden?

Saldoer-siden viser saldoer for både Flex-tokener og delte skypoeng.


Se også


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support