KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Legge til eller redusere lisenser


Bare kontraktadministratorer kan legge til eller redusere lisenser for abonnementer som er konfigurert med automatisk fornyelse.

 

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for abonnementer som kjøpes på nettet fra Autodesk og kun i enkelte områder.

Slik legger du til lisenser

 1. Som kontraktadministrator logger du på Autodesk-kontoen din på konto og går til Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter.

 2. Velg en kontrakt for å vise abonnementsdetaljene.

 3. Klikk på Legg til lisenser under lisensnummeret.

 4. Juster antall lisenser og klikk på Lagre endringer. 

 5. Endre om nødvendig betalingsmåten, og klikk på Lagre. 
  Merk: Kredittkortet du opprinnelig brukte til å kjøpe abonnementet, belastes for de ekstra lisensene. Hvis du vil bruke en annen betalingsmåte, må du legge den til og lagre den før du fullfører transaksjonen.

 6. Se gjennom endringene, og klikk på Send bestilling.

Slik reduserer du antall lisenser

Du kan når som helst redusere antall lisenser. Lisensnummeret og prisnedgangen registreres når abonnementet fornyes.

 1. Som kontraktadministrator logger du på Autodesk-kontoen på konto og går til Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter.

 2. Velg en kontrakt for å vise abonnementsdetaljene.

 3. Klikk på Reduser antall lisenser under lisensnummeret. 

 4. Juster antall lisenser, og klikk på Lagre endringer.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support