KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Administrere team


Som standard har du automatisk ett team i Autodesk-kontoen som alle brukerne og Autodesk-abonnementene faller inn under. Du kan eventuelt opprette flere team. Det kan være nyttig å opprette flere team når foretaket har flere foretak eller organisasjoner som ikke er relatert, men du vil kjøpe abonnementer sentralt for hele organisasjonen. Ved å opprette et team for hver divisjon, vil administratorene for disse teamene bare administrere abonnementene divisjonen betaler for, i stedet for alle abonnementene organisasjonen eier. Du kan også flytte abonnementer mellom team, og de vil fortsatt administreres under samme primære administrator.

 

Her er noen av funksjonene til team:

 • Teamnavn vises under Kontraktsdetaljer på kontoen din, så når det er på tide å fornye eller ta kjøpsbeslutninger, kan du se hvilke abonnementer som er knyttet til hvilke team. Dette gjør det enkelt å spore fornyelser.
 • Du kan delegere administratorer til å administrere ett eller flere team. Administratorer kan gi nytt navn til team og invitere og tilordne brukere til produkter.
 • Du kan filtrere bruksrapportene etter team for å se hvor mange lisenser som brukes av brukerne i teamet. Bruk bruksrapportering til å avgjøre om brukertilordningene og forretningsavgjørelsene du tar for et bestemt team, er effektive.

Det er viktig å forstå at team er forskjellige fra gruppene som er tilgjengelige i Autodesk-kontoen. Grupper lar deg organisere og tilordne produkter til brukere. I stedet for å tilordne brukerne til produkter én etter én, kan du organisere dem i grupper og administrere dem etter rolle, slik at medlemmene i hver gruppe får tilgang til de samme produktene. Du kan for eksempel opprette en gruppe for arkitekter som bruker AutoCAD. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere grupper.

 

Merk: Team støttes ikke i klassisk brukeradministrasjon.

 

For hver av de følgende prosedyrene må du først logge på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.


Opprette et team

Når du kjøper et abonnement for første gang, opprettes det automatisk et nytt team. Du kan når som helst opprette et nytt team og flytte abonnementet til et annet team.

 

Slik oppretter du et nytt team

 1. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker eller Etter produkt.
 2. Klikk på tannhjulikonet for å åpne Teaminnstillinger.
 3. Fra Handlinger-menyen velger du Opprett team.
 4. Oppgi et navn for teamet, og klikk på Opprett team.

Merk: Hvis du administrerer et skysamarbeidsprodukt som BIM eller ACC, se Administrere Autodesk Account-team med BIM 360-abonnementer (engelsk) for mer informasjon.


Gi nytt navn til et team

Som standard bruker et teamnavn navnet på den opprinnelige primære administratoren som ble tilordnet da teamet ble opprettet. Men du kan gi teamet ditt et mer meningsfylt navn.

 1. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker eller Etter produkt.
 2. Velg et team.
 3. Klikk på tannhjulikonet for å åpne Teaminnstillinger.
 4. Klikk på Gi nytt navn.
 5. Skriv inn et nytt navn, og klikk på Lagre endringer.

Slette et team

For øyeblikket kan du ikke slette et team fra kontoen i Teaminnstillinger. I stedet bør den primære administratoren flytte alle abonnementer til et annet team. Kontakt deretter Autodesk brukerstøtte for å fjerne teamet.


Vis personopplysninger i rapporter

Brukernavn og andre identifiserbare personopplysninger (PII) er inkludert i rapporter og eksportert data hvis personopplysninger er aktivert i teaminnstillinger. Du kan konfigurere rapportering av personopplysninger for et team.

 1. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker eller Etter produkt.
 2. Velg et team.
 3. Klikk på tannhjulikonet for å åpne Teaminnstillinger.
 4. Under personopplysninger klikker du på boksen for å inkludere personopplysninger i dine rapporter.

Hvis personopplysninger er av for ett eller flere team, vises hashede dataverdier for alle team.


Vis personopplysninger i rapporter

Brukernavn og andre identifiserbare personopplysninger (PII) er inkludert i rapporter og eksportert data hvis personopplysninger er aktivert i teaminnstillinger. Du kan konfigurere rapportering av personopplysninger for et team.

 1. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker eller Etter produkt.
 2. Velg et team.
 3. Klikk på tannhjulikonet for å åpne Teaminnstillinger.
 4. Under personopplysninger klikker du på boksen for å inkludere personopplysninger i dine rapporter.

Hvis personopplysninger er av for ett eller flere team, vises hashede dataverdier for alle team.


Tilordne administratorer til et team

Du kan tilordne én primær administrator og flere sekundære administratorer til et team. Hver av disse administratorene kan tilordnes til mer enn ett team. I utgangspunktet er det standard at abonnementseieren (kjøperen) er den primære administratoren.

 

Slik endrer du hovedadministratoren for et team

Merk: Bare en sekundær administrator kan bli primær administrator.

 1. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker.
 2. Velg et team.
 3. Velg brukeren du vil angi som primær administrator.
 4. Klikk på Endre rolle.
 5. Velg Primær administrator, og klikk på Lagre.
 6. Klikke på Tilordne primær administrator på nytt for å bekrefte endringen. Den eksisterende primære administratoren blir en sekundær administrator. Se Administratorroller for brukerbehandling hvis du vil ha mer informasjon.

 

Slik tilordner du en sekundær administrator til et team

 1. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker.
 2. Velg et team.
 3. Velg en bruker du vil angi som sekundær administrator.
 4. Klikk på Endre rolle.
 5. Velg Sekundær administrator, og klikk på Lagre.

Legge til brukere i et team

Du kan legge til ubegrenset antall brukere i et team. Hvis du legger til brukere i ett team, fjernes de ikke fra andre team.

 

Merk: Du kan også legge til brukere i et team gjennom masseimport eller via SSO.

 1. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker eller Etter produkt.
 2. Velg et team.
 3. Klikk på Inviter brukere.
 4. Legge til og tilordne brukere. Se Legge til og fjerne brukere hvis du vil ha mer informasjon.

Legge til produkter og abonnementer i et team

 • Hvis kjøperen ikke er en primær administrator for et team, opprettes det automatisk et nytt team for abonnementet.
 • Hvis kjøperen er primær administrator for ett enkelt team, går abonnementet til dette teamet.
 • Hvis kjøperen er administrator for mer enn ett team, må kjøperen tilordne et team for det abonnementet fra Autodesk-kontoen ved å foreta følgende prosedyre:
  • Log inn for å administrere. Autodesk.com
  • Gjør hva som helst av følgende:
   • Startside
   • Brukeradministrasjon > Etter bruker.
   • Brukeradministrasjon > Etter produkt.
   • Brukeradministrasjon > Etter gruppe.
   • Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter.
  • For et abonnement, velg tilordne til et eksisterende team eller opprett et nytt team.
  • Klikk på Tilordne for å ferdigstille

Om nødvendig kan du flytte abonnementet til et annet team. Hvis du legger til lisenser i et eksisterende abonnement, blir disse lisensene værende i samme team som resten av abonnementet. Abonnementseieren tildeles automatisk en lisens. Hvis eieren ikke bruker produktet, kan du tilordne lisensen til teamet på nytt.


Flytte et abonnement til et annet team

Bare abonnementseieren kan flytte et abonnement til et annet team. Flytting av et abonnement flytter ikke brukerne eller tildelingene. Brukere som ble tilordnet produktet i det forrige teamet, flyttes ikke automatisk med abonnementet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner og opphever tilordning av brukere, kan du se Tilordne produkttilgang.

 

Merk: Bare lisenser som ikke er tilordnet, kan flyttes til et annet team.

 

Slik flytter du et abonnement

 1. Gå til Brukeradministrasjon > Etter bruker eller Etter produkt.
 2. Velg et team.
 3. Klikk på tannhjulikonet for å åpne Teaminnstillinger.
 4. Fra Handlinger-menyen velger du Flytt abonnementer til dette teamet.
 5. Finn abonnementet du vil flytte, og klikk på Velg. Merk: Hvis flytting av abonnementet fører til overtilordnede lisenser, er Velg-knappen nedtonet. Hold markøren over Velg for å se hvor mange lisenser du trenger for å oppheve tilordningen.
 6. Se gjennom utvalget, og klikk på Send.
 7. Klikk Ferdig for å lukke vinduet.

 

Når du bør kontakte brukerstøtte for å flytte et abonnement

I følgende situasjoner kan du kontakte Autodesks brukerstøtte for å flytte et abonnement til et annet team:

 • Du er ikke eieren av abonnementet.
 • Du har et betal per bruk-abonnement.
 • Du har et Premium-abonnement og SSO er aktivert.
 • Hvis du vil flytte et skyprodukt (ACC eller Flow Production Tracking)-abonnement.

Finne ut hvilket team et abonnement tilhører

 1. Gå til Fakturering og bestillinger > Kontrakter.
 2. Velg et produkt Teamnavnet vises i Teams-kolonnen nederst på siden.

Om Flex-tokener og -team

Som med et abonnement, legges Flex til standardteamet når du kjøper Flex-tokener.

 • Hvis kjøperen ikke er en primær administrator for et team, opprettes det automatisk et nytt team for abonnementet.
 • Hvis kjøperen er primær administrator for ett enkelt team, går abonnementet til dette teamet.
 • Hvis kjøperen er primær administrator for mer enn ett team, må kjøperen tilordne et team for det abonnementet fra Autodeskkontoen ved å foreta følgende prosedyre:
  • Log inn for å administrere. Autodesk.com
  • Gjør hva som helst av følgende:
   • Startside
   • Brukeradministrasjon > Etter bruker.
   • Brukeradministrasjon > Etter produkt.
   • Brukeradministrasjon > Etter gruppe.
   • Fakturering og bestillinger > Abonnementer og kontrakter.
  • For et abonnement, velg tilordne til et eksisterende team eller opprett et nytt team.
  • Klikk på Tilordne for å ferdigstille

Tokener fra kjøpet legges til teamets tokenbeholdning. Flex-tokener nærmest utløpsdato brukes først.

 

Hvis du administrerer flere team, må du kontrollere at Flex-tokenene er lagt til i riktig team etter hvert kjøp. Hvis de ikke er det, flytter du Flex-tokenene til aktuelt team. Når du flytter Flex-tokener, flyttes alle gjenværende tokener med samme abonnements-ID til det nye teamet. Oppdrag og brukere flyttes ikke med et Flex-abonnement.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support