KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Klassisk brukeradministrasjon


Når du logger på Autodesk-kontoen, kan det hende du ser Klassisk brukeradministrasjon under Brukeradministrasjon. I så fall har du produkter som faller inn under den klassiske prosessen. Du kan også se Etter bruker, Etter produkt og Etter gruppe. I så fall har du også produkter som faller inn under den vanlige brukeradministrasjonsprosessen. Her er noen av forskjellene mellom de to:

 • Klassisk brukeradministrasjon:
  • Abonnementer kjøpes vanligvis gjennom salgsavdelingen hos Autodesk eller en forhandler.
  • Administreres av én kontraktsansvarlig og én programvarekoordinator. Kjøperen av abonnementet blir innledningsvis angitt som kontraktsansvarlig, men rollen kan tilordnes på nytt senere. Kontraktsansvarlig tildeler en programvarekoordinator for å hjelpe til med å administrere brukere.
  • Administratorer tilordner produkter bare etter bruker.
 • Brukeradministrasjon:
  • Administrert av primære, sekundære og SSO-administratorer.
  • Administratorer tilordner produkter etter bruker, etter produkt eller etter gruppe.

Klassiske administratorroller

Administratorer for klassisk brukeradministrasjon tilordner brukere til programvare og tjenester i Autodesk-kontoen. Det finnes to klassiske administratorroller for brukeradministrasjon, kontraktansvarlig og programvarekoordinator:

 • Kontraktansvarlig. Når du kjøper en ny lisens, tilordnes kontraktansvarlig automatisk som primær administrator. Det kan bare være én kontraktansvarlig, men en kontraktansvarlig kan tilordnes til mer enn én kontrakt.
  Kontraktansvarlig
  • Mottar e-postbekreftelsen
  • Administrerer kontraktfornyelse og fakturering
  • Innledningsvis også utnevnt til programvarekoordinator
  • Kan tildele andre til å være programvarekoordinator
  • Kan endres (se Administratorroller for brukeradministrasjon)
 • Programvarekoordinator. Programvarekoordinatoren er en sekundær administrator som hjelper til med å administrere brukere og varsler om nye versjoner. Det kan bare være én programvarekoordinator per kontrakt, men en programvarekoordinator kan administrere mer enn én kontrakt.
  Programkoordinator:
  • Tildeles av kontraktansvarlig
  • Har bare innsyn i brukere og produkter for hver tilordnede kontrakt
  • Mottar e-poster om nedlasting av nye versjoner og oppdateringer
  • Kan bare endres av kontraktansvarlig, som må kontakte Autodesks brukerstøtte for å gjøre dette

Legge til og fjerne brukere i klassisk brukeradministrasjon

Administratorer legger til og fjerner brukere i Autodesk-kontoen. Hvis du vil gi brukerne tilgang til Autodesk-produkter og -tjenester, kan du invitere dem enkeltvis eller importere dem samtidig. Inviterte brukere mottar en bekreftelses-e-post med en lenke for å opprette en konto med sin egen e-postadresse og passord. Fra kontoen sin kan de laste ned produkter og få tilgang til brukerstøtte.

 

Prosedyrene for å legge til og fjerne brukere er annerledes for klassisk brukeradministrasjon enn for brukeradministrasjon. Hvis du ikke bruker klassisk brukeradministrasjon, kan du se Legge til og fjerne brukere.

 

For hver av de følgende prosedyrene må du først logge på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.

Slik legger du til enkeltbrukere

 1. Velg Brukeradministrasjon > Klassisk brukeradministrasjon i navigasjonsmenyen.
 2. Klikk på + Legg til for å åpne vinduet Legg til brukere. Skriv inn en brukers for- og etternavn samt e-postadresse.
 3. Velg Jeg vil legge til tilgang til brukeren(e) nå.
 4. Klikk på Lagre og Fortsett.
 5. En brukers kontostatus avhenger av at de godtar invitasjonen. De har ikke tilgang til produkter eller tjenester før du tilordner dem. Hvis en bruker ikke godtar den innen sju dager, sender du invitasjonen på nytt.

Slik importerer du en liste over brukere

 1. Velg Brukeradministrasjon > Klassisk brukeradministrasjon i navigasjonsmenyen.
 2. Klikk på Legg til flere.
 3. Velg “Jeg vil legge til tilgang til brukeren(e) nå."
 4. Klikk på Lagre og Fortsett.

Slik fjerner du brukere

Bare administratorer kan fjerne brukere fra Autodesk-kontoen. Hvis du sletter en bruker, fjernes tilgangen til produkter og tjenester, men den personlige Autodesk-kontoen slettes ikke.

 1. Velg Brukeradministrasjon > Klassisk brukeradministrasjon i navigasjonsmenyen.
 2. Finn og fjern merket for en bruker.
 3. Klikk på Fjern for å bekrefte.

Merk: Kontraktansvarlige og programvarekoordinatorer kan ikke fjernes før rollene deres er tilordnet en annen bruker.


Tilordne og oppheve tilordning av produkter og tjenester i klassisk brukeradministrasjon

I klassisk brukeradministrasjon er det bare kontraktansvarlige og programvarekoordinatorer som administrerer tilgang til produkter, tjenester og brukerstøtte. Alternativene varierer avhengig av produktet, så se dokumentasjonen for en liste over tilgjengelige tjenester.

 

På kjøpstidspunktet tilordnes en kontraktansvarlig som standard. Hvis kontraktadministratoren ikke skal bruke produktet, fjerner du tilordningen for å gjøre lisensen tilgjengelig for en annen bruker.

 

Merk: Hvis du ikke bruker klassisk brukeradministrasjon, kan du se Tilordne produkttilgang.

 

For hver av de følgende prosedyrene må du først logge på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.

Tilordne produkter og tjenester

Du kan tilordne opptil tre brukere til alle skytjenester som er inkludert i abonnementet.

 1. Velg Brukeradministrasjon > Klassisk brukeradministrasjon i navigasjonsmenyen.
 2. Gjør ett av følgende, avhengig av om du tilordner produkter og tjenester til én eller flere brukere:
  • Enkeltbruker– Klikk på Rediger tilgang-koblingen til høyre for brukerens navn.
  • Flere brukere– Klikk i avmerkingsboksen ved navnene, og velg Rediger tilgang på Handlinger-menyen.
 3. Klikk på fanen Produkter og tjenester og pilen ved siden av en kontrakt for å velge individuelle tjenester.
 4. Velg individuelle tjenester, eller klikk på Tilordne alle øverst.
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.

Oppheve tilordning av produkter og tjenester

 1. Velg Brukeradministrasjon > Klassisk brukeradministrasjon.
 2. Klikk på koblingen Rediger tilgang til høyre for brukerens navn.
 3. Klikk på fanen Produkter og tjenester og pilen ved siden av en kontrakt for å velge individuelle tjenester.
 4. Fjern merket for Tilordne til høyre, og klikk på Lagre.

Tilordne støttefordeler

Du kan tilordne tilgang til støttefordeler (e-post og chat) til opptil seks brukere for hver kjøpte lisens.

 1. Velg Brukeradministrasjon > Klassisk brukeradministrasjon.
 2. Velg fanen Fordeler og pilen ved siden av en kontrakt for å vise tilgjengelige støttefordeler.
 3. Gjør ett av følgende, avhengig av om du tilordner onlinestøtte til én eller flere brukere:
  • Hvis du vil tilordne støttefordeler til én bruker, klikker du på Rediger tilgang-koblingen til høyre for brukerens navn.
  • Hvis du vil tilordne støttefordeler til flere brukere, merker du av i avmerkingsboksen etter navnene og klikker på Rediger tilgang på menyen Handlinger.
 4. Velg enten individuelle tjenester eller Tilordne alle.
 5. Klikk på Lagre

Oppheve tilordning av støttefordeler

 1. Velg Brukeradministrasjon > Klassisk brukeradministrasjon.
 2. Velg fanen Fordeler og pilen ved siden av en kontrakt for å vise tilgjengelige støttefordeler.
 3. Fjern merket for individuelle tjenester.
 4. Klikk på Lagre

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support