KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Tilordne produkttilgang


I Autodesk-kontoen kan administratorer tilordne og oppheve tilgang til produkter og tjenester etter behov.

 

Merk: La det gå to timer fra tidspunktet du betaler for et nytt produkt til det vises i Autodesk-kontoen din. Hvis produktet ikke er synlig etter to timer, kan du kontakte Autodesks brukerstøtte.

 

Oppgaver kan gjøres på tre måter:

 • Etter produkt. Administratorer velger produkter og tilordner brukere til dem.
 • Etter bruker. Administratorer velger brukere og tilordner produkter til dem.
 • Etter gruppe. Administratorer oppretter grupper og tilordner produkter til hele gruppen.
  Merk: Administratorer som bruker klassisk brukeradministrasjon, kan bare tilordne og oppheve tilordning av produkter og tjenester etter bruker. Se Tilordne og oppheve tilordning av produkter og tjenester i klassisk brukeradministrasjon.

Merknad: Primære, sekundære administratorer og SSO-administratorer kan tilordne og oppheve tilgang til brukere. Hvis du vil ha mer informasjon om rollene til administratorer, kan du se Administratorroller for brukeradministrasjon.


Tilordne og oppheve tilordning av brukere etter produkt

Når brukerne er invitert, vises de under Etter produkt. Du kan tilordne brukere enkeltvis eller samlet ved hjelp av en CSV-fil.

Tilordne eller oppheve tilordning av enkeltbrukere

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
 2. Velg Brukeradministrasjon > Etter produkt.
 3. Velg et produkt for å se tilordnede brukere.
 4. Hvis du vil tilordne brukere, klikker du på Tilordne brukere.
  1. Skriv inn e-postadressen til hver bruker.
  2. Klikk Tilordne for å tilordne alle produktelementer, eller klikk Tilpass for å velge enkeltelementer.
 5. Hvis du vil oppheve tilgangen til produktet og alle tjenestene, klikker du på Fjern tilordning ved siden av brukeren du vil fjerne.
  Du kan velge hvilke produktvarer som skal tilordnes. Klikk på pilen til høyre for brukeren, fjern merket for tjenestene du vil fjerne, og klikk på Lagre endringer.

Tilordne flere brukere samtidig

 1. Klargjør en CSV-fil som viser brukerne du vil importere og tilordne.
  • Legg til en enkelt rad for hver bruker.
  • Legg til tre kolonner: Fornavn, Etternavn og E-postadresse.
  • Brukere som allerede har tilgang til dette produktet, vil ikke bli tildelt ny lisensplass.
 2. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
 3. Velg Brukeradministrasjon > Etter produkt.
 4. Velg et team og et produkt.
 5. Klikk Tilordne brukere.
 6. Hvis du ikke vil tilordne alle inkluderte elementer, klikker du på Tilpass og velger eller fjerner merket for enkeltelementer.
 7. Velg fanen Importer til tilordning, og klikk på Last opp CSV-fil. Du kan fortsette å arbeide mens filen lastes opp. Et varsel vises når importen er fullført.

Tilordne og oppheve tilordning av produkter etter bruker

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
 2. Velg Brukeradministrasjon > Etter bruker.
 3. Velg en bruker for å vise produktene som kan tilordnes dem.
 4. Velg et produkt
 5. Slik tilordner du tilgang til produktet:
  • Klikk på Tilordne for å tilordne alle produkttjenester.
  • Klikk på pilen ved siden av Tilordne for å velge hvilke produkter du vil tilordne. Velg aktuelle elementer, og klikk på Lagre endringer.
 6. Slik opphever du tilordningen av tilgang til produktet:
  • Klikk på Opphev tilordning for å fjerne tilgangen til produktet og alle tilknyttede elementer.
   Merk: Produkter som er tilordnet som standard eller gruppe, kan ikke tilordnes fra Etter bruker eller Etter produkt.
  • Hvis du vil tilpasse hvilke produktelementer som skal tilordnes, klikker du på pilen ved siden av Fjern tilordning. Fjern elementene du vil fjerne, og klikk på Lagre endringer.

Tilordne og oppheve tilordning av produkter etter gruppe

Grupper lar deg organisere og tilordne produkter til flere brukere samtidig. I stedet for å tilordne personer til produkter én etter én, kan du organisere brukere i grupper og tilordne tilgang til produkter som brukes av medlemmene i disse gruppene. For en gruppe arkitekter kan du for eksempel tilordne AutoCAD. For en gruppe sivilingeniører kan du tilordne Civil 3D og Navisworks Manage. Hvis du vil finne ut hvordan du oppretter og administrerer grupper, kan du se Administrere grupper.

 

Slik tilordner eller opphever du tilordningen av en gruppe til produkter:

 1. Logg på Autodesk-kontoen på manage.autodesk.com.
 2. Velg Brukeradministrasjon > Etter gruppe.
 3. Velg en gruppe.
 4. Klikk Vis tildelinger.
 5. Hvis du vil tilordne tilgang til et produkt, klikker du på Tilordne.
 6. Hvis du vil oppheve tilordningen av et produkt, klikker du på Fjern tilordning.

Merk: Når du tilordner produkter til en gruppe, må du ha nok tilgjengelige lisenser for alle medlemmene i gruppen.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support